Inwestycje miejskie 2008

18 grudnia, na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej, pod głosowanie poddany będzie projekt budżetu Sochaczewa na 2008 rok. Przed miesiącem dokument trafił do radnych, by dać czas na dokładne analizy.
Projekt zakłada, że w przyszłym roku dochody miasta wyniosą 71.917.000 zł, natomiast wydatki 70.497.000 zł. Największą część dochodów stanowić będą wpływy z różnorodnych podatków i opłat (66,3%), subwencja oświatowa przekazywana samorządowi na utrzymanie szkół (19,4%), natomiast najmniejszą dotacje na świadczenie szeroko pojętej pomocy społecznej (14,3%). Zadania inwestycyjne pochłoną 8.974.000 zł, tj. 12,73% łącznych wydatków budżetu.
- Przyszłoroczny budżet znacznie różni się od poprzednich, ponieważ większość dostępnych środków, to jest około 4,5 mln zł, przeznaczamy na wkład własny do projektów unijnych. Gdyby wszystkie zaplanowane zadania uzyskały dofinansowanie, kwota wydana na inwestycje wzrosłaby z 9 mln do ponad 21 mln – mówi burmistrz Bogumił Czubacki.
Pewne jest, że przed miastem stoi ogromna szansa na pozyskanie dofinansowania unijnego do zadań, których samorząd samodzielnie nie jest w stanie zrealizować. Szacuje się, że tylko skanalizowanie wszystkich dzielnic pochłonie 130 mln, a to dwa roczne budżety Sochaczewa. Do 2006 roku, sięgając po pieniądze unijne, samorządy musiały najpierw same sfinansować 100% kosztów budowy drogi, oczyszczalni czy wodociągu, a dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadania mogły liczyć na częściowy zwrot wydatków. Nie mając pieniędzy na koncie, miasta zaciągały wielomilionowe pożyczki. Teraz samorządom będzie łatwiej. W latach 2007-2013 można występować do Brukseli o zaliczki na kolejne etapy prac.
Wzorem poprzednich lat, także w 2008 roku wiodącym zadaniem będzie kanalizacja sanitarna. Bardzo zaawansowane są prace planistów przygotowujących projekty techniczne sieci dla Chodakowa i Wypaleniska.
- Podobnie jak na poprzedniej sesji, gdy radni zatwierdzali Wieloletni Plan Inwestycyjny, spodziewam się dyskusji na temat dróg, ponieważ na budowę nowych ulic i utwardzanie już istniejących nigdy nie ma dość pieniędzy. Mam podobne odczucia, że milion złotych to za mało. Pragnę jednak uspokoić i przypomnieć, że zawsze w trakcie roku dokonywane są znaczne zmiany w budżecie. Pojawią się pieniądze z PFRON, nadwyżka z 2007 roku, zwrot ponad 2 mln z UE za przebudowę Placu Kościuszki i targowiska. W 2005 roku na budowę dróg, chodników i placów zaplanowaliśmy pierwotnie 1,2 mln, ale ostateczne były to 3 mln. Podobnie w roku 2006 planowaliśmy znacznie mniej, tylko 1,6 mln zł, ale dokując zmian w budżecie wydaliśmy 3 mln – wyjaśnia B. Czubacki.
Z budżetu miasta wspierana jest działalność jednostek, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej przeznaczono 1.984.000 zł, dotacja do działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji to 1.272.000 zł, natomiast dopłata do Zakładu Komunikacji Miejskiej - 750.000 zł.
Samorząd odpowiada za utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów (27,6 mln), udzielanie pomocy najuboższym, chorym, niezaradnym życiowo (14,2 mln), czystość, porządek, oświetlenie ulic (6,6 mln), kulturę (2,5 mln) oraz propagowanie sportu (2,1 mln).

INWESTYCJE MIEJSKIE 2008’
3.300.000 – budowa kanalizacji sanitarnej (wkład własny do projektu UE)
2.070.000 – dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1
934.000 – budowa dróg i chodników
400.000 – modernizacja Urzędu Miejskiego
300.000 – zagospodarowanie terenów nad Bzurą (wkład własny do projektu UE)
280.000 – budowa kanalizacji deszczowej
240.000 – zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja
210.000 – budowa boisk wielofunkcyjnych (wkład własny do projektu UE)
200.000 - modernizacja budynków komunalnych
200.000 – wykup gruntów pod drogi, w tym trasę północ-południe
161.000 – budowa Centrum Bibliotecznego (wkład własny do projektu UE)
140.000 – rewitalizacja kramnic przy ul. Warszawskiej (wkład własny do projektu UE)
122.600 – realizacja informatycznego programu SIRMA (wkład własny do projektu UE)
100.000 – dokumentacja przyszłych inwestycji
100.000 – zakup podnośnika dla Państwowej Straży Pożarnej
80.000 – budowa oświetlenia ulicznego
66.800 – objęcie akcji w spółce Geotermia Mazowiecka
50.000 – dotacja dla starostwa powiatowego na budowę chodnika przy ul. Gawłowskiej.
19.200 – Zakład Usług Pogrzebowych

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy