Inwestycyjny Sochaczew

Rok 2006 ma być inwestycyjną kumulacją trzyletniej pracy burmistrza Bogumiła Czubackiego i pracowników Urzędu Miasta. Przed Sochaczewem finał tak ogromnych zadań, jak modernizacja targowiska przy Pokoju, przebudowa placu Kościuszki czy rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4. Jeśli wnioski złożone o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych zostaną rozpatrzone pozytywnie, na ten cel zostanie wydane w tym roku 23 miliony złotych.

W budżecie miasta na 2006 rok zapisano 23 miliony złotych na inwestycje. Z tej kwoty 10 milionów 760 tysięcy złotych to środki własne gminy, na które składają się dochody (2 miliony 50 tysięcy) oraz kredyty komercyjne (8 milionów 710 tysięcy). Pozostałe pieniądze to przede wszystkim blisko 9 milionów złotych dotacji, którą burmistrzowi Bogumiłowi Czubackiemu i pracownikom UM udało się pozyskać ze środków strukturalnych na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w naszym mieście. Reszta środków - około 3 miliony złotych - nie jest jeszcze pewna. Miasto uzyska je, jeśli wnioski złożone o dofinansowanie inwestycji zostaną rozpatrzone pozytywnie.

Zaciąganie kredytów komercyjnych przez samorządy podyktowane jest przede wszystkim jest koniecznością zapisania środków własnych w budżecie na inwestycje, w stosunku do których złożono wnioski o dofinansowanie zewnętrzne. Jak przekonuje burmistrz Bogumił Czubacki: - Miasto zadłuża się bardzo bezpiecznie. Przypomnę, że każdy samorząd może zadłużyć się do 60% dochodów, my jesteśmy mniej więcej w połowie tego wskaźnika. Władze starają się o fundusze na różne zadania. Wnioski zostały złożone m. in. do Funduszu Spójności, Funduszu Norweskiego i Totalizatora Sportowego. Najważniejszy z nich to Program Rewitalizacji Miasta, w ramach którego szansę na duże finansowe wsparcie ma modernizacja targowicy miejskiej i placu Kościuszki.

Poza wymienionymi inwestycjami, w tym roku w Sochaczewie mają być zrealizowane zadania z zakresu utwardzania ulic (m. in. Smolna, Szajnowicza, Łokietka), montażu nowego oświetlenia, remontów i rozbudowy zasobu mieszkaniowego, w tym do użytku zostanie oddany nowy blok socjalny na ulicy Fabrycznej. Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 2006 rok to początek realizacji takich inwestycji, jak budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1, modernizacja siedziby Urzędu Miasta, termomodernizacja hali sportowej na Kusocińskiego.

M. Figut


O krótkie podsumowanie minionego roku poprosiliśmy burmistrza Bogumiła Czubackiego:
- To był bardzo dobry rok. Wykonano kanalizację deszczową za 400 tysięcy złotych, oświetlenie ulic i parków za 300 tysięcy złotych, rozbudowano i zmodernizowano dawną siedzibę ZUK-u pod potrzeby Centrum Pomocy Społecznej za 2 miliony 90 tysięcy złotych, niemal ukończono budowę bloku socjalnego na Fabrycznej za 2 miliony 50 tysięcy zł, za kwotę 2 miliony 970 tysięcy utwardzono wiele dróg, wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2. Kilka dużych inwestycji już rozpoczęto, w tym rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4, modernizację placu targowego i placu Kościuszki.


 

0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy