Iwaszkiewicz w Muzeum Żydów Polskich

/ 8 zdjęć
Zdjęcia i foto: Iwaszkiewicz  w  Muzeum Żydów Polskich  Edukacja sochaczew
+3

                  Współczesny świat pędzi w rozwoju – kiedyś ogromna, trudna do poznania planeta, dziś chwilami sprawia wrażenie globalnej wioski. Jednak bez względu na zwiększające się możliwości podróży i poznawania, „skracający się czas i odległości” Ziemia jest wciąż wielkim, niezwykłym miejscem zróżnicowanych poglądów, kultur i zwyczajów. 

                Ciekawość świata i ludzi oraz chęć poznawania nowych kultur zabiera klasę II społeczną Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w magiczne podróże kulturowe w ramach realizacji zajęć z kulturoznawstwa. W bieżącym roku szkolnym młodzież poznała już tajniki kultury muzułmańskiej i egzotykę kręgu buddyjskiego.

W poniedziałek 12 lutego przyszedł czas na bliższe poznanie kultury żydowskiej. W trakcie warsztatów i zajęć w Muzeum Żydów Polskich POLIN „społeczni” poznali najważniejsze fakty dotyczące judaizmu. Dowiedzieli się: kim są Żydzi, jakie role pełni synagoga, co znaczą najważniejsze symbole judaizmu, jakie produkty mogą być koszerne, jakie są i na czym polegają najważniejsze zwyczaje i żydowskie święta. Przekaz warsztatów był tym bardziej trafny dzięki efektownej i dobrze przygotowanej dla odbiorcy wystawie stałej w Muzeum. Zgromadzone na ponad 4000 m2 eksponaty i materiały prezentują jakże bogate, 1000-letnie dzieje polskich Żydów. Atmosfera miejsca, dowody wspólnej historii narodu żydowskiego i polskiego, dają wyjątkową szansę na poznanie i dialog międzykulturowy. 

To właśnie takiego typu spotkania z odmiennymi kulturami i religiami pozwalają na walkę ze stereotypami i uprzedzeniami oraz wzajemne zrozumienie. A w przyszłości przyjazne zachowanie, tolerancja i szczera chęć poznania zacierają dzielące nas granice i wydobywają to, co najlepsze w różnorodności.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy