Jan Kraśniewski - okręg nr 1, lista nr 23, nr 1 na liście

/ 2 komentarzy / 4 zdjęć
Zdjęcia i foto: Jan Kraśniewski - okręg nr 1, lista nr 23, nr 1 na liście Wybory samorządowe 2014 sochaczew

Jan Paweł Kraśniewski, lat 55, wykształcenie wyższe, żonaty, dwoje dorosłych dzieci, dyrektor Gimnazjum w Iłowie, kandydat do Rady Powiatu w Sochaczewie- okręg nr 1, Nr 1 na Liście nr 23.

Moje doświadczenie:

- radny powiatowy w latach 2006-2010,

- umiejętność skupiania wokół zadań kompetentnych osób, kierowanie i praca w zespołach,

- zrealizowane projekty dla środowiska dofinansowane ze źródeł pozabudżetowych,

- znaczący dorobek zawodowy i w pracy społecznej.

Moje priorytety:

- pozyskiwanie w porozumieniu z innymi samorządami finansów na remonty i budowę dróg,

- poprawa dostępności i jakości świadczonych usług medycznych w Szpitalu Powiatowym,

- etyczne traktowanie, poszanowanie godności podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Młodzieszynie, Giżycach i w Załuskowie, monitorowanie potrzeb tych placówek,

- wyrównywanie szans edukacyjnych, tworzenie kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami rynku, aktywizacja młodzieży i bezrobotnych,

- porozumienie ponad podziałami, pełna jawność życia publicznego, kształtowanie kultury dyskusji społecznej.

Szanowni Wyborcy

W powiecie sochaczewskim najistotniejszym mankamentem są drogi powiatowe. Rywalizacja o środki na ten cel to zadanie wymagające porozumienia i przemyślanego współdziałania samorządów gminnych, przy wsparciu organizacji pozarządowych z samorządem powiatowym. Docelowo należy domagać się od władz centralnych o wielokrotnie większe nakłady na ten cel, a w radzie powiatu dążyć do ich racjonalnej, sprawiedliwej dystrybucji. W swojej  pracy zawodowej i społecznej udowodniłem, że umiem wyznaczać cel, konsekwentnie do niego dążyć z zachowaniem norm etycznych, uwzględniając przede wszystkim dobro społeczne.

Przyjąłem propozycję kandydowania z KW Porozumienie Obywatelskie Sochaczew z Urszulą Pawlak na czele, z którą współpracowałem w Radzie powiatu w latach 2006-2010. W tym czasie kończyła prestiżowe studia podyplomowe, podjęła pracę w Urzędzie Marszałkowskim i od lat wspomaga samorządy w pozyskiwaniu środków unijnych. Według mnie jest kandydatką najlepiej przygotowaną do pełnienia funkcji samorządowych. Ponadto jakość dyskusji społecznej, podmiotowe traktowanie współpracowników przez p. Pawlak, jest zgodna z moimi oczekiwaniami.

ŁĄCZĄ NAS FUNDUSZE EUROPEJSKIE


Z poważaniem

Jan P. Kraśniewski

KWW "Porozumienie Obywatelskie Sochaczew" 
 5
Oceń
(2 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (2)

zabczynski227zabczynski227
0
Gratuluję i trzymam kciuki . Walczymy. (2014-10-30 19:52)
IrekisIrekis
0
chciałbym aby tak kompetentny i uczciwy człowiek jak Pan został radnym Powiatu Sochaczewskiego. (2014-10-30 21:43)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy