Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-PedagogicznejZapraszamy na naszą nową stronę internetową

http://ppp.powiatsochaczew.pl


W dniu 27.04.2017r. obchodziliśmy uroczysty wspólny jubileusz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. Organizatorem były obie wymienione placówki przy udziale Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele Św. Wawrzyńca, odprawiona przez proboszcza ks. Piotra Żądło, w której uczestniczyli pracownicy oraz zaproszeni goście. Następnie wszyscy udali się na uroczystą galę, która odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych:

Jolanta Gonta – starosta powiatu sochaczewskiego

Andrzej Kierzkowski – przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Osiecki – burmistrz Sochaczewa

Marek Fergiński - wiceburmistrz

Grażyna Wojszyk – starszy wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

Bronisław Boryc – kierownik Wydziału Nadzoru Pedagogicznego

Anna Ulicka – członek Zarządu Rady Powiatu

Urszula Pasiak – dyrektor PZE

Danuta Szewczyk – naczelnik Wydziału Oświaty

Joanna Kamińska – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Monika Pietrzyk – wójt gminy Młodzieszyn

Maciej Mońka - wójt gminy Nowa Sucha

Grzegorz Kropiak wójt gminy Rybno

Gośćmi byli także dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i instytucji, obecni oraz emerytowani pracownicy obu placówek obchodzących jubileusz, a także nasi przyjaciele i darczyńcy.

Otwarcia uroczystości dokonały dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - p. Izabela Nowacka i dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie - p. Renata Karaś. Następnie życzenia i gratulacje na ręce pań dyrektor składali przedstawiciele wymienionych instytucji i placówek, wręczając okolicznościowe upominki i pamiątki. Panie dyrektor obu placówek, obchodzących jubileusz 50-lecia podziękowały darczyńcom oraz pani dyrektor Annie Wróblewskiej, która umożliwiła zorganizowanie obchodów w historycznych wnętrzach Szkoły Muzycznej i służyła pomocą podczas przygotowań do imprezy.

Obchody były okazją do zaprezentowania nowego logo Poradni, będącego symbolem naszej otwartości i chęci niesienia pomocy. Zostało ono wybrane w konkursie, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół i placówek powiatu sochaczewskiego. Autorka zwycięskiego logo Gabriela Adamczyk z Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym „Dom na Szlaku” w Załuskowie oraz dwie wyróżnione laureatki konkursu otrzymały nagrody rzeczowe i podziękowania za udział w konkursie.

Niewątpliwą atrakcją uroczystości, entuzjastycznie odebraną przez publiczność był program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie pt. „Krótka historia wychowania” oraz występy uczniów Szkoły Muzycznej, którzy zaprezentowali swoje umiejętności gry na różnych instrumentach.

Przedstawiono prezentacje multimedialne opisujące dzieje obu placówek. Pierwsza swoją historię zaprezentowała Szkoła w Erminowie, później zaś Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W ich trakcie przybliżono historię placówek, zadania i cele, do realizacji których zostały utworzone, a także wspomnienie zasłużonych pracowników i kadry zarządzającej.

Część oficjalną zakończył okolicznościowy wykład wygłoszony przez dr n. med. Mgr psychologii Witolda Pawliczuka pod kontrowersyjnym tytułem „Zasady są głupie”. 


Po zakończeniu oficjalnych obchodów goście zostali zaproszeni na oficjalny poczęstunek i wpisy do Księgi Pamiątkowej. 


Pragniemy złożyć podziękowania wszystkim, którzy zechcieli uczestniczyć w naszym wielkim święcie.

Wyrazy wdzięczności za wsparcie finansowe otrzymuje od nas zaszczytne grono Darczyńców: Maciej Małecki – Minister Stanu w Kancelarii Rady Ministrów, Jolanta Gonta – starosta powiatu sochaczewskiego, Tadeusz Głuchowski – wicestarosta, Urszula Opasiak – dyrektor PZE, Piotr Osiecki – burmistrz miasta Sochaczew, Marek Fergiński – wiceburmistrz, wójtowie gmin: Mirosław Orliński – Sochaczew, Grzegorz Kropiak – Rybno, Maciej Mońka – Nowa Sucha, Roman Kujawa – Iłów, Monika Pietrzyk – Młodzieszyn, Marek Olechowski – Teresin, Piotr Szymański – Brochów, a także  zaprzyjaźniona z naszą placówką – Beata Brymora z firmy MARS.


Bardzo serdecznie dziękujemy przybyłym gościom za wspólne świętowanie oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia jubileuszowego spotkania.


  

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy