Kampania Biała Wstążka

Zdjęcia i foto: Kampania Biała Wstążka Komunikaty sochaczew

W dniach od 29 listopada do 10 grudnia 2010 roku mazowiecka Policja włączyła się w międzynarodową kampanię pod nazwą „Biała Wstążka”. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest głównie do nich adresowana.
Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. W tym okresie organizatorzy kampanii zachęcają mężczyzn aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy.
Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie międzynarodowa kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet, akcja zorganizowana przez mężczyzn walczących z przemocą wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach przez kobiety i mężczyzn, natomiast jest skierowana głównie do mężczyzn i chłopców. Rozpoczęła się w Kanadzie w 1991 roku, gdy grupa mężczyzn zdecydowała, że będzie zachęcać innych do mówienia o przemocy wobec kobiet. W ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.
Ogólne założenia kampanii to:
Zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy domowej,

Zachęcenie do mówienia i kształtowania postaw krytycznych wobec zjawiska,

Edukacja młodych ludzi, przede wszystkim mężczyzn na temat konstruktywnych sposobów wywierania wpływu i rozwiązywania konfliktów,

Kształtowanie nowego pokolenia, które żyje bez przemocy, z szacunkiem i w zgodzie z innymi.

Porady dla każdego mężczyzny:

1. Rozmawiaj z mężczyznami na temat przemocy wobec kobiet. Porusz ten temat w pracy,
w kręgu znajomych, w rodzinie, w kościele. Bądź wzorem nie tylko dla swoich dzieci, ale również dla tych, którym brakuje w życiu pozytywnego męskiego wzorca. Daj przykład innym mężczyznom, powiedz im, że nie akceptujesz żadnej formy przemocy wobec kobiet. Twój głos może mieć duży wpływ na zmianę norm społecznych i stereotypów dotyczących przemocy wobec kobiet oraz roli kobiety i mężczyzny w rodzinie i życiu społecznym.
2. Zareaguj, gdy inny mężczyzna poniża kobietę, lub stosuje wobec niej przemoc. Nie czekaj na innych - Ty też możesz pomóc. Nie zawsze łatwo jest interweniować, ale być może tak wielu mężczyzn znęca się nad kobietami ponieważ my – świadkowie – nie reagujemy.
3. Nie śmiej się z seksistowskich dowcipów, które są obraźliwe i poniżające. Przeciwstawianie się, szczególnie w męskim gronie, tego typu uwagom może nie być łatwe, ale jest duża szansa, że znajdziesz sojuszników lub chociaż wzbudzisz refleksję.
4. Zaoferuj pomoc krzywdzonej kobiecie. Zachęć ją, by skontaktowała się z instytucjami
i/lub organizacjami, które mogą jej pomóc. Czasami samo zaoferowanie pomocy i jasne zakomunikowanie sprawcy, że to co robi jest społecznie nieakceptowane a poza tym jest przestępstwem, może okazać się pomocne. Izolacja ofiary i poczucie bezkarności u sprawcy podsycają przemoc.
5. Nigdy nie usprawiedliwiaj sprawcy przemocy. Pamiętaj, że nikt nie ma prawa traktować drugiej osoby w taki sposób.
6. Wspieraj organizacje pomagające krzywdzonym kobietom. Wiele z nich boryka się
z brakiem funduszy na swą działalność.
7. Nie toleruj przemocy w swoim otoczeniu.

Kolejnym elementem wspierającym tę kampanię na Mazowszu jest kampania społeczna „Niebieski Tydzień”, organizowana już po raz siódmy przez Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu. Akcja, która rozpocznie się 2 grudnia i potrwa ponad tydzień. Jest skierowana do osób, które stały się ofiarami przestępstw oraz potrzebują pomocy lub porady.
Celem tych działań, jest przede wszystkim podniesienie świadomości obywateli w zakresie praw i obowiązków ofiar przestępstw oraz łagodzenie negatywnych emocji bezpośrednio po zdarzeniu, pomoc doraźna i długofalowa ofiarom przestępstw, zmniejszenie ryzyka powtórnego stania się ofiarą, a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.


 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy