Kandydaci na burmistrza o przyszłości Zamku w Sochaczewie - część II

/ 2 zdjęć
Zdjęcia i foto: Kandydaci na burmistrza o przyszłości Zamku w Sochaczewie - część II Historia i tradycja sochaczew

Stowarzyszenie „Nasz Zamek” postanowiło zwrócić się do wszystkich kandydatów ubiegających się w tegorocznych wyborach samorządowych o urząd burmistrza Sochaczewa z prośbą o wypowiedzenie się na temat przyszłości jednego z najważniejszych zabytków miasta - ruin Zamku Książąt Mazowieckich. Pragniemy poznać opinie kandydatów, gdyż temat ten jest interesujący nie tylko dla naszych członków i sympatyków, ale innych sochaczewian, zwłaszcza tych którym bliskie jest dziedzictwo historyczne miasta. Od dziś będziemy pojedynczo publikować odpowiedzi kolejnych kandydatów na zadane pytania. Pytania zostały wysłane do wszystkich drogą mailową w tym samym czasie, 2 listopada bieżącego roku. O kolejności publikacji na naszej stronie internetowej i portalu e-Sochaczew.pl zdecydowała szybkość udzielonej odpowiedzi przez każdego z kandydatów. Po ostatniej publikacji pokusimy się również o własne podsumowanie wywiadów. Zapraszamy zatem do zapoznania się ze stanowiskami.

Łukasz Popowski
Agnieszka Poryszewska


Tomasz Kocimski

(kandydat na urząd burmistrza miasta Sochaczew z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem)

Pytania:

W 2013 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zakończył się pierwszy etap prac konserwatorsko-zabezpieczających ruiny Zamku w Sochaczewie. Inwestycja spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców miasta oraz środowiska specjalistycznego. W lipcu i sierpniu 2014 r. Gmina Miasto Sochaczew razem ze Stowarzyszeniem „Nasz Zamek” zrealizowała projekt Letnie Gawędy Historyczne – Przewodnik na Zamku cieszący się dużym zainteresowaniem sochaczewian. Również w tym roku na Wzgórzu Zamkowym i podzamczu, pod patronatem burmistrza Sochaczewa, Stowarzyszenie zorganizowało czwartą edycję historycznego pikniku rodzinnego Zawisza Czarny nad Bzurą – Sochaczewskie Spotkania z Historią. Zwiedzający i uczestnicy ww. wydarzeń wypełnili przygotowaną ankietę dotyczącą drugiego etapu prac konserwatorskich na Zamku. Istota tych prac sprowadza się do odbudowy 4 pomieszczeń parteru zachodniego skrzydła obiektu oraz dwóch pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na innowacyjne przybliżanie historii lokalnej, analogiczne do działań zastosowanych podczas Zawiszy oraz projektu Letnie Gawędy Historyczne – Przewodnik na Zamku. Zauważyć należy, że dzięki wydzieleniu w nowym budżecie unijnym 2014-2020 osobnego finansowania na ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego, pozyskanie środków na ww. inwestycję byłoby w porównaniu z budżetem 2007-2013 znacząco ułatwione.


  1. W związku z tym jak widzi Pan przyszłość ruin Zamku w Sochaczewie? Czy w przypadku wygranej w wyborach zdecyduje się Pan spróbować pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na drugi etap prac konserwatorskich dla ruin Zamku w Sochaczewie, czy może raczej uważa Pan, że zrealizowany dotychczas zakres prac jest już wystarczający i Zamek powinien pozostać tzw. trwałą ruiną?
  1. Czy chciałby Pan po wygranych wyborach wspierać finansowo i organizacyjnie imprezę Zawisza Czarny nad Bzurą – Sochaczewskie Spotkania z Historią, jako stały element innowacyjnego przybliżania sochaczewianom historii lokalnej oraz promocji miasta?
Odpowiedzi:

ad 1. W przypadku wygranej będę starał się pozyskać środki, aby możliwe było kontynuowanie prac konserwatorskich. Ruiny Zamku w Sochaczewie to jedna z atrakcji turystycznych w naszym mieście oraz regionie, pokazują, że miasto nasze posiada wielowiekową tradycję, co zwiększa prestiż miasta, a także zachęca wiele osób do zapoznania się z jego bogatą historią. Dotyczy to nie tylko osób spoza Sochaczewa, ale również samych sochaczewian. Uważam, że w ostatnich latach dzieje się wiele dobrego dla pokazania historii naszego miasta i nie jest to tylko realizacja inwestycji polegająca na zabezpieczeniu Wzgórza Zamkowego, ale również powstanie takich wielotomowych dzieł jak Dzieje Sochaczewa, autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego, organizowanie rekonstrukcji historycznych, licznych odczytów i prelekcji. Uważam, że te wszystkie działania należy wspomagać w miarę możliwości jakie daje burmistrzowi miasta jego budżet, no i oczywiście możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Ja to popieram i w całości wpisuje się w scenariusz realizowany przez obecnego burmistrza i jego poprzednika.

ad 2. Takie imprezy jak najbardziej są potrzebne. Mamy w Polsce Grunwald, turnieje rycerskie np. Golub-Dobrzyń. Mamy ogromną szansę, aby cykliczna impreza stała się elementem promocji Sochaczewa. Jednakże tutaj nie tylko Burmistrz winien pełnić rolę sponsora. Tutaj widzę większą rolę organizatorów takiej imprezy. Zarówno większą rolę jak i skuteczność w pozyskaniu sponsorów na ten cel, np. jakiś kiermasz autentycznych wyrobów. Pozyskane środki od chętnych do wzięcia udziału w takiej imprezie to dobry sposób na częściowe finansowanie tego typu imprez. Może również wytwarzanie i sprzedaż jakichś wyrobów (np. rękodzieło), związanych z tamtym okresem historycznym byłoby skuteczne. Musimy sobie twardo powiedzieć, że miasto ma ograniczony budżet, a organizacji pozarządowych wymagających wsparcia finansowego, jak również różnych inicjatyw jest bardzo wiele i należy wszędzie stosować zasadę racjonalizmu. Jeżeli przyjdzie mi stanąć przed wyborem wsparcia inicjatyw o większym wymiarze społecznym niż Zawisza Czarny nad Bzurą – Sochaczewskie Spotkania z Historią, to nie będę się wahał – wybiorę to pierwsze. Państwa pytanie wymaga odpowiedzi zawierającej jednoznaczną deklarację, niosącą za sobą skutki finansowe. A ja takiej nie złożę, ponieważ nie mam zwyczaju składania obietnic, których nie jestem na chwilę obecną oszacować. Byłby to populizm i hipokryzja, a ja jak Państwo widzicie, w moich wypowiedziach, takich cech do swojej kampanii wyborczej nie wprowadziłem i nie mam zamiaru wprowadzać.

Tomasz Kocimski


Zobacz więcej:

Kandydaci na burmistrza o przyszłości Zamku w Sochaczewie - część I Urszula Pawlak

Kandydaci na burmistrza o przyszłości Zamku w Sochaczewie - część III Tomasz Połeć

Kandydaci na burmistrza o przyszłości Zamku w Sochaczewie - część IV Bogumił Czubacki

Kandydaci na burmistrza o przyszłości Zamku w Sochaczewie - podsumowanie

Letnie Gawędy Historyczne - Przewodnik na Zamku: podsumowanie

Ankieta dotycząca przyszłości Wzgórza Zamkowego

 3.7
Oceń
(3 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy