Kandydaci na burmistrza o przyszłości Zamku w Sochaczewie - część III

/ 3 zdjęć
Zdjęcia i foto: Kandydaci na burmistrza o przyszłości Zamku w Sochaczewie - część III Historia i tradycja sochaczew

Stowarzyszenie „Nasz Zamek” postanowiło zwrócić się do wszystkich kandydatów ubiegających się w tegorocznych wyborach samorządowych o urząd burmistrza Sochaczewa z prośbą o wypowiedzenie się na temat przyszłości jednego z najważniejszych zabytków miasta - ruin Zamku Książąt Mazowieckich. Pragniemy poznać opinie kandydatów, gdyż temat ten jest interesujący nie tylko dla naszych członków i sympatyków, ale innych sochaczewian, zwłaszcza tych którym bliskie jest dziedzictwo historyczne miasta. Od dziś będziemy pojedynczo publikować odpowiedzi kolejnych kandydatów na zadane pytania. Pytania zostały wysłane do wszystkich drogą mailową w tym samym czasie, 2 listopada bieżącego roku. O kolejności publikacji na naszej stronie internetowej i portalu e-Sochaczew.pl zdecydowała szybkość udzielonej odpowiedzi przez każdego z kandydatów. Po ostatniej publikacji pokusimy się również o własne podsumowanie wywiadów. Zapraszamy zatem do zapoznania się ze stanowiskami.

Łukasz Popowski
Agnieszka Poryszewska


Tomasz Połeć

(kandydat na urząd burmistrza miasta Sochaczew z Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej)

Pytania:

W 2013 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zakończył się pierwszy etap prac konserwatorsko-zabezpieczających ruiny Zamku w Sochaczewie. Inwestycja spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców miasta oraz środowiska specjalistycznego. W lipcu i sierpniu 2014 r. Gmina Miasto Sochaczew razem ze Stowarzyszeniem „Nasz Zamek” zrealizowała projekt Letnie Gawędy Historyczne – Przewodnik na Zamku cieszący się dużym zainteresowaniem sochaczewian. Również w tym roku na Wzgórzu Zamkowym i podzamczu, pod patronatem burmistrza Sochaczewa, Stowarzyszenie zorganizowało czwartą edycję historycznego pikniku rodzinnego Zawisza Czarny nad Bzurą – Sochaczewskie Spotkania z Historią. Zwiedzający i uczestnicy ww. wydarzeń wypełnili przygotowaną ankietę dotyczącą drugiego etapu prac konserwatorskich na Zamku. Istota tych prac sprowadza się do odbudowy 4 pomieszczeń parteru zachodniego skrzydła obiektu oraz dwóch pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na innowacyjne przybliżanie historii lokalnej, analogiczne do działań zastosowanych podczas Zawiszy oraz projektu Letnie Gawędy Historyczne – Przewodnik na Zamku. Zauważyć należy, że dzięki wydzieleniu w nowym budżecie unijnym 2014-2020 osobnego finansowania na ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego, pozyskanie środków na ww. inwestycję byłoby w porównaniu z budżetem 2007-2013 znacząco ułatwione.


  1. W związku z tym jak widzi Pan przyszłość ruin Zamku w Sochaczewie? Czy w przypadku wygranej w wyborach zdecyduje się Pan spróbować pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na drugi etap prac konserwatorskich dla ruin Zamku w Sochaczewie, czy może raczej uważa Pan, że zrealizowany dotychczas zakres prac jest już wystarczający i Zamek powinien pozostać tzw. trwałą ruiną?
  1. Czy chciałby Pan po wygranych wyborach wspierać finansowo i organizacyjnie imprezę Zawisza Czarny nad Bzurą – Sochaczewskie Spotkania z Historią, jako stały element innowacyjnego przybliżania sochaczewianom historii lokalnej oraz promocji miasta?
Odpowiedzi:

ad 1. Uważam, że ruiny Zamku powinny zostać odrestaurowane tak, aby wraz z przebudowanym obszarem podzamcza stanowiły atrakcje turystyczną, a dla sochaczewian aby były miejscem na miłe spędzenie czasu. W weekendy wyobrażam tam sobie organizowanie inscenizacji, pokazów historycznych oraz innych edukacyjnych spotkań. Zamek wraz z przyległościami powinien być perełką na mapie mazowieckiego szlaku historycznego.

ad 2. Oczywiście tak, ponieważ uważam, że edukacji historycznej nigdy za wiele. Mało tego, chciałbym, aby spotkania te były obudowane dodatkowymi formami przekazu. Myślę tu o filmach, o symulacjach komputerowych, ale też inscenizacjach o epoce. Na pewno należy zainteresować tym przedsięwzięciem młodzież, ponieważ historia jest obecnie, moim zdaniem, mocno zaniedbana w systemie oświatowym. Dlatego trzeba robić wszystko, aby zachęcać młodych do poznawania własnej historii.

Tomasz Połeć


Zobacz więcej:

Kandydaci na burmistrza o przyszłości Zamku w Sochaczewie - część I Urszula Pawlak 

Kandydaci na burmistrza o przyszłości Zamku w Sochaczewie - część II Tomasz Kocimski

Kandydaci na burmistrza o przyszłości Zamku w Sochaczewie - część IV Bogumił Czubacki

Kandydaci na burmistrza o przyszłości Zamku w Sochaczewie - podsumowanie

Letnie Gawędy Historyczne - Przewodnik na Zamku: podsumowanie

Ankieta dotycząca przyszłości Wzgórza Zamkowego

 5
Oceń
(2 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy