Zaloguj się do konta

Kandydaci na burmistrza o przyszłości Zamku w Sochaczewie - część IV

Stowarzyszenie "Nasz Zamek"
2014-11-13
Historia i tradycja

Stowarzyszenie „Nasz Zamek” postanowiło zwrócić się do wszystkich kandydatów ubiegających się w tegorocznych wyborach samorządowych o urząd burmistrza Sochaczewa z prośbą o wypowiedzenie się na temat przyszłości jednego z najważniejszych zabytków miasta - ruin Zamku Książąt Mazowieckich. Pragniemy poznać opinie kandydatów, gdyż temat ten jest interesujący nie tylko dla naszych członków i sympatyków, ale innych sochaczewian, zwłaszcza tych którym bliskie jest dziedzictwo historyczne miasta. Od dziś będziemy pojedynczo publikować odpowiedzi kolejnych kandydatów na zadane pytania. Pytania zostały wysłane do wszystkich drogą mailową w tym samym czasie, 2 listopada bieżącego roku. O kolejności publikacji na naszej stronie internetowej i portalu e-Sochaczew.pl zdecydowała szybkość udzielonej odpowiedzi przez każdego z kandydatów. Po ostatniej publikacji pokusimy się również o własne podsumowanie wywiadów. Zapraszamy zatem do zapoznania się ze stanowiskami.

Łukasz Popowski
Agnieszka Poryszewska


Bogumił Czubacki

(kandydat na urząd burmistrza miasta Sochaczew z Komitetu Wyborczego Wspólnota Samorządowa)

Pytania:

W 2013 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zakończył się pierwszy etap prac konserwatorsko-zabezpieczających ruiny Zamku w Sochaczewie. Inwestycja spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców miasta oraz środowiska specjalistycznego. W lipcu i sierpniu 2014 r. Gmina Miasto Sochaczew razem ze Stowarzyszeniem „Nasz Zamek” zrealizowała projekt Letnie Gawędy Historyczne – Przewodnik na Zamku cieszący się dużym zainteresowaniem sochaczewian. Również w tym roku na Wzgórzu Zamkowym i podzamczu, pod patronatem burmistrza Sochaczewa, Stowarzyszenie zorganizowało czwartą edycję historycznego pikniku rodzinnego Zawisza Czarny nad Bzurą – Sochaczewskie Spotkania z Historią. Zwiedzający i uczestnicy ww. wydarzeń wypełnili przygotowaną ankietę dotyczącą drugiego etapu prac konserwatorskich na Zamku. Istota tych prac sprowadza się do odbudowy 4 pomieszczeń parteru zachodniego skrzydła obiektu oraz dwóch pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na innowacyjne przybliżanie historii lokalnej, analogiczne do działań zastosowanych podczas Zawiszy oraz projektu Letnie Gawędy Historyczne – Przewodnik na Zamku. Zauważyć należy, że dzięki wydzieleniu w nowym budżecie unijnym 2014-2020 osobnego finansowania na ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego, pozyskanie środków na ww. inwestycję byłoby w porównaniu z budżetem 2007-2013 znacząco ułatwione.


  1. W związku z tym jak widzi Pan przyszłość ruin Zamku w Sochaczewie? Czy w przypadku wygranej w wyborach zdecyduje się Pan spróbować pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na drugi etap prac konserwatorskich dla ruin Zamku w Sochaczewie, czy może raczej uważa Pan, że zrealizowany dotychczas zakres prac jest już wystarczający i Zamek powinien pozostać tzw. trwałą ruiną?
  1. Czy chciałby Pan po wygranych wyborach wspierać finansowo i organizacyjnie imprezę Zawisza Czarny nad Bzurą – Sochaczewskie Spotkania z Historią, jako stały element innowacyjnego przybliżania sochaczewianom historii lokalnej oraz promocji miasta?
Odpowiedzi:

ad 1. Wzgórze zamkowe i ruiny Zamku, jako szczególne obiekty historyczne Sochaczewa, były przedmiotem mojej troski o ich zabezpieczenie od momentu, kiedy zacząłem funkcjonować w samorządzie jako członek Zarządu Powiatu Sochaczewskiego. Kiedy zostałem  burmistrzem Sochaczewa, przez cały okres obiekty te były przedmiotem mojej troski i konsekwentnych działań. Doceniam współpracę z p. Łukaszem Popowskim, który jeszcze jako student, a później przedstawiciel Stowarzyszenia „Nasz Zamek” pomagał samorządowi miejskiemu w kolejnych etapach działań konserwatorsko-zabezpieczających Wzgórze Zamkowe i ruiny Zamku. Dzięki bardzo dobrej współpracy samorządu miejskiego z konserwatorem zabytków z Płocka oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej udało się znacznie zaawansować prace przygotowawcze do rewitalizacji całego obszaru podzamcza. Najważniejszym jednak celem mojej dotychczasowej troski, spędzającym mi sen z powiek, było zabezpieczenie Wzgórza Zamkowego przed osunięciem oraz ruin Zamku przed dalszą degradacją. Podoba mi się determinacja Stowarzyszenia „Nasz Zamek” i jego plany dalszych prac na tym obiekcie. Zwłaszcza, że w nowym okresie finansowania unijnego zapowiedziano wyodrębnienie środków  na ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz na rewitalizację miast. Warto więc starać się o pozyskanie kolejnych środków unijnych na dalsze prace na tych obiektach. O tym, czy wśród wielu priorytetów Sochaczewa, które będą  wymagały pozyskania unijnych pieniędzy i wsparcia z budżetu miejskiego znajdzie się Zamek, zdecyduje przyszła Rada Miejska Sochaczewa.

ad 2. Imprezę Zawisza Czarny nad Bzurą – Sochaczewskie Spotkania z Historią, popierałem od momentu pojawienia się tej inicjatywy i jako burmistrz wprowadziłem do kalendarza imprez w mieście. Uważam takie inicjatywy za bardzo pożyteczne i nie ulega dla mnie wątpliwości, że dopóki są w Sochaczewie społecznicy i pasjonaci takich działań, powinny być one wspierane jako stały element innowacyjnego przybliżania sochaczewianom historii lokalnej oraz promocji miasta.

Bogumił Czubacki


Zobacz więcej:

Kandydaci na burmistrza o przyszłości Zamku w Sochaczewie - część I Urszula Pawlak 

Kandydaci na burmistrza o przyszłości Zamku w Sochaczewie - część II Tomasz Kocimski

Kandydaci na burmistrza o przyszłości Zamku w Sochaczewie - część III Tomasz Połeć

Kandydaci na burmistrza o przyszłości Zamku w Sochaczewie - podsumowanie

Letnie Gawędy Historyczne - Przewodnik na Zamku: podsumowanie

Ankieta dotycząca przyszłości Wzgórza Zamkowego

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej


e-Sochaczew Top 5

Sprawy urzędowo-administracyjne11

Ulotki dostarczane przez Pocztę Polską - oczernianie jednego z kandydatów?

Sprawy urzędowo-administracyjne12

Wybory 2020 - kilka pytań

Sprawy urzędowo-administracyjneDziś3

Urząd Miejski - jest szansa na nowy wygląd budynku

WypadkiDziś

Zderzenie ciężarówki z osobówką w Paprotni

Sprawy urzędowo-administracyjne8

Kontrolowana debata albo żadna - Jacek Kurski wkracza do akcji

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc