Zaloguj się do konta

Klasa językowa w Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie

Zespół Szkół w Sochaczewie - Gimnazjum nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7
2013-04-10
Filozofia, nauka

Klasa językowa tylko w Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie

W roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 3 powstała pierwsza tego typu w Sochaczewie klasa językowa. Uczniowie klasy 1a uczą się języka angielskiego i niemieckiego w wymiarze czterech godzin tygodniowo. Klasa ta powstała w wyniku innowacji pedagogicznej, zakładającej wdrożenie w proces nauczania i uczenia się treści kulturowych. Ponadto, treści kulturowe wprowadzane w klasie językowej wzbogacają wiedzę uczniów o tematy historyczne związane z krajami anglojęzycznymi i niemieckojęzycznymi czego nie ma                 w innych klasach. Innowacja ta ma również na celu wyzwolenie w uczniach kreatywności, umożliwiającej im aktywny udział w ćwiczeniach, grach i zabawach językowych oraz poszerzanie ich horyzontów myślowych i wiedzy ogólnej.

Uczniowie klasy językowej poznają kulturę państw anglo- i niemieckojęzycznych przez angażowanie się nie tylko podczas lekcji, ale również poprzez ciekawe projekty, spotkania            z interesującymi ludźmi i wycieczki. W tym roku szkolnym nasi gimnazjaliści:

·         odwiedzili Goethe-Institut oraz British Council w Warszawie;

·         spotkali się z gościem z Niemiec, z którym rozmawiali w języku angielskim                           i niemieckim;

·         przygotowali prezentacje i projekty dotyczące krajów anglo- i niemieckojęzycznych, ich kultury i zwyczajów;

·         uczniowie kontaktują się na portalu społecznościowym w celach naukowych, nie używając języka polskiego;

·         bardzo chętnie biorą udział w konkursach i olimpiadach językowych.

 

Klasa językowa jest niezwykła szansą dla młodych ludzi, aby język obcy nie był już obcy. Taka liczba zajęć językowych daje uczniowi możliwość systematycznej pracy oraz zdecydowanie lepszego startu w szkole ponadgimnazjalnej.

Należy zaznaczyć, że aby dostać się do klasy językowej uczeń nie musi być wybitny                  w jednym bądź drugim języku. W naszym gimnazjum zajęcia językowe odbywają się na dwóch poziomach zaawansowania. Uczniowie słabsi mogą zacząć naukę danego języka               w grupie podstawowej, natomiast mocniejsi, w grupie zaawansowanej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą nie tylko nauczyć się języka angielskiego i niemieckiego, ale poznać kulturę krajów anglo- i niemieckojęzycznych                    w innowacyjny sposób. Przecież nauka języka nie polega tyko na zapamiętaniu słówek i reguł gramatycznych. To znajomość kultury danego państwa sprawia, że wszystko staje się bardziej czytelne i po prostu CIEKAWSZE.

 

nauczycielki języka angielskiego

Katarzyna Barzyk i Joanna Fidos

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc