Zaloguj się do konta

Komisja rozpoczęła prace

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
2007-03-19
Radni i rady samorządowe
Na mocy Zarządzenia Starosty Sochaczewskiego z 21 lutego 2007 r. rozpoczęła prace Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Inauguracyjne posiedzenie odbyło się 15 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa bezpośrednio przy Staroście i powoływana jest w celu realizacji zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu sochaczewskiego. Podczas obecnej kadencji Komisja będzie pracowała w składzie: Tadeusz Koryś Starosta Sochaczewski, Piotr Osiecki Wicestarosta Sochaczewski, Wiesław Domagalski i Tomasz Połeć reprezentujący Radę Powiatu, Beata Sobieraj - Skonieczna z Prokuratury Rejonowej, Adam Pęśko i Grzegorz Radzikowski z Komendy Powiatowej Policji, Wiesław Gorzki reprezentujący Komendę Powiatową Straży Pożarnej, Tadeusz Wachowski ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski.
Pierwsze spotkanie Komisji wypełniła przede wszystkim informacji Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sochaczewskiego w 2006 roku. Rozpoczęto także przygotowania do programu „Razem Bezpiecznie”. Jednym z priorytetów programu ma być ograniczenie patologii wśród nieletnich, dlatego do współpracy zostaną włączeni dyrektorzy szkół, pedagodzy i rodzice.
Po zagregowaniu danych i zebraniu propozycji Komisja opracuje założenia programu wraz ze wstępnym projektem, który zostanie poddany dyskusji.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc