Komisje Rady Powiatu powołane

Znane są już składy osobowe sześciu stałych komisji Rady Powiatu. Powołana została również Komisja Rewizyjna Rady Powiatu. Zmiany te zostały przyjęte na sesji Rady Powiatu, która odbyła się w czwartek, 18 grudnia.

Komisja stała to wyznaczona przez radę grupa radnych mających poświęcić szczególną uwagę wybranym, określonym sprawom, w tym przypadku - powiatu. Komisje stałe, w zależności od powierzonych im zadań, pracują systematycznie, zgodnie z cyklem pracy rady lub podejmują działania na skutek określonych zdarzeń. Cechą charakterystyczną komisji stałej jest jej powołanie na okres kadencji rady.

Zgodnie ze wskazaniem, komisje mają służyć organowi uchwałodawczemu, usprawniając podejmowanie uchwał i umożliwiając wybór rozwiązań jak najbardziej korzystnych dla danej jednostki samorządu.
Komisje stałe podejmują i realizują przedsięwzięcia objęte właściwością rady, służące wykonywaniu jej zadań, zgodnie z ich przedmiotem działania. W szczególności umożliwiają radnym zapoznanie się z projektami uchwał rady i wyjaśnieniami – w przypadku Rady Powiatu - starosty oraz swobodne wyrażenie swojego poglądu co do zaproponowanych rozwiązań, a organowi wykonawczemu zapoznanie się z merytoryczną opinią na temat przygotowanych uchwał. Zakres przedmiotowy konkretnej komisji określa przede wszystkim jej nazwa oraz przedmiotowe wyspecyfikowanie spraw, np. w uchwale o powołaniu komisji. Najczęściej spotykane nazwy komisji: budżetu, gospodarki komunalnej, spraw społecznych, zdrowia, kultury, sportu, ochrony środowiska, oświaty, itp. są bezpośrednio związane z zadaniami własnymi samorządu.

Składy poszczególnych komisji Rady Powiatu
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Sylwester Lewandowski
Wiceprzewodniczący - Ryszard Kacprzak
Członkowie - Urszula Pawlak, Wojciech Ćwikliński, Bożena Samson

Komisja Statutowo-Regulaminowa
Przewodniczący – Wanda Dragan
Wiceprzewodniczący - Urszula Pawlak
Członkowie – Andrzej Grabarek, Bożena Samson, Tadeusz Koryś

Komisja Budżetowa
Przewodniczący - Ryszard Kacprzak
Wiceprzewodniczący – Tadeusz Głuchowski
Członkowie – Bogumił Czubacki, Jolanta Gonta, Aleksander Łopata

Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki
Przewodniczący – Szymon Ziółkowski
Wiceprzewodniczący - Anna Ulicka
Członkowie – Tadeusz Głuchowski, Jolanta Gonta, Urszula Pawlak

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Przewodniczący – Anna Ulicka
Wiceprzewodniczący - Wojciech Ćwikliński
Członkowie – Szymon Ziółkowski, Sylwester Lewandowski

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Przewodniczący – Bożena Samson
Wiceprzewodniczący - Ryszard Kacprzak
Członkowie – Andrzej Grabarek, Bogdan Dobrzyński, Przemysław Gaik

Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Przewodniczący – Monika Wideńska
Wiceprzewodniczący – Bogumił Czubacki
Członkowie – Andrzej Kierzkowski, Tadeusz Głuchowski, Janusz Ciura

A. Syperek

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy