KOMUNIKAT

         Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( Dz.U z 2016r.poz. 250 ) właściciele  nieruchomości  na których  zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy , na której terenie są położone ich nieruchomości , opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym to :

 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia zgłaszać wszystkie zmiany w deklaracji  (np.  zmiana  ilości osób,   urodzenia, zgony , wymeldowania , zmiana sposobu oddawania odpadów) bez wezwania.

 

Urząd Gminy nie może sam z urzędu dokonywać takich zmian w deklaracjach.

W związku z powyższym  wzywa się właścicieli nieruchomości  gdzie nastąpiły w/w zmiany do zgłoszenia tych zmian   niezwłocznie  w deklaracjach.

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Gmina Rybno wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy