Konferencja Sochaczew Przeciw Przemocy

27 października w Kramnicach Miejskich odbyła się konferencja będąca częścią projektu Sochaczew Przeciw Przemocy, realizowanego w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminy Miasta Sochaczew. Projekt Sochaczew Przeciw Przemocy realizowany jest na zlecenie Urzędu Miasta Sochaczew przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli instytucji zobowiązanych ustawą o Przeciwdziałaniu Przemocy w rodzinie do wszczynania procedury Niebieskiej Karty i podejmowania stosownych działań w tym zakresie, tj Oświaty ( szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola oraz szkoły ponadgimnazjalne), Pomocy Społecznej ( MOPS, GOPS-y, DDPS, ŚDS, PCPR, MKRPA, Żłobek Miejski), Ochrony Zdrowia ( NZOZ-y, Szpital Powiatowy), Policji a także Prokuratury, Sądu oraz przedstawiciele władz miejskich.

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z działaniami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacji procedury Niebieskiej Karty przez Zespół Interdyscyplinarny z terenu naszego miasta. Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem Z-cy Burmistrza Miasta Sochaczew Pana Marka Fergińskiego oraz dyrektor MOPS w Sochaczewie Pani Zofii Berent.

Tematykę dotyczącą skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie naszego miasta przybliżyła Pani Anna Kuzińska która jest Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Sochaczewie. Ogół problemów związanych z przemocą w rodzinie przedstawili zaproszeni goście z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie tj. Pani Monika Kubiak i Pani Mariola Krasnodębska oraz pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Elżbieta Szczykutowicz i Pani Jolanta Spychała.

W trakcie konferencji wystąpili przedstawiciele Policji, Sądu Rejonowego, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Prokuratury w Sochaczewie, którzy jednocześnie są członkami Zespołu Interdyscyplinarnego. Każdy prelegent przedstawił działania swojej instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na zakończenie uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania pytań zarówno zaproszonym gościom jak i członkom Zespołu Interdyscyplinarnego. Na konferencji dostępne były materiały tj. plakaty, ulotki, broszury związane z problematyką przemocy w rodzinie.

Powyższe spotkanie było doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy związanej z problemem przemocy w rodzinie oraz wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń w tym temacie.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy