Konfraternia św. Rocha dołączyła do POPPS

3 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie "Konfraternia św. Rocha" zostało włączone w poczet organizacji zrzeszonych w ramach Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i cieszymy się, że razem będziemy mogli działać w obszarze trzeciego sektora.

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) jest związkiem stowarzyszeń. Działa na rzecz organizacji pozarządowych z terenu powiatu sochaczewskiego. POPPS powstało 10 października 2013 r. w Sochaczewie, a zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym w  dniu 26 listopada 2013 roku. Porozumienie zostało powołane z potrzeby stworzenia formalnej i silnej reprezentacji organizacji pozarządowych działających w powiecie sochaczewskim. Wśród organizacji założycielskich POPPS znalazły się organizacje uczestniczące w poprzednich latach w pracach nieformalnej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (ROPPS), a wcześniej, od 2009 roku w pracach grupy inicjatywnej ROPPS.

Główne cele Porozumienia to:

  • wspieranie działalności organizacji członkowskich Porozumienia w realizacji ich zadań statutowych,
  • rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu sochaczewskiego,
  • reprezentowanie interesów organizacji członkowskich Porozumienia w kontaktach z administracją publiczną, podmiotami gospodarczymi oraz społecznością powiatu sochaczewskiego;
  • budowanie realnego partnerstwa z administracją publiczną oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz rozwoju powiatu sochaczewskiego,
  • kształtowanie i promowanie postaw społecznych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku sektora pozarządowego w społeczności lokalnej


Źródło: strona internetowa POPPS


 

5
Oceń
(1 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy