KONTROLA NIK W SZPITALU

Zdjęcia i foto: KONTROLA NIK W SZPITALU Zdrowie sochaczew

Na początku tego roku w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie została przeprowadzona kontrola, która dotyczyła oceny dostępności świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Działania związane z tą oceną prowadzone były przez pracowników Departamentu Zdrowia.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działalność szpitala w badanym zakresie. Najwyższe noty szpital otrzymał za warunki lokalowe dla NiŚOZ oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Dodatkowe punkty zostały uzyskane za liczbę składów lekarsko-pielęgniarskich. W tym momencie NiŚOZ posiada dwa takie zespoły. Ocenie podlegał także sposób przekazywania informacji pacjentom o miejscu i czasie udzielania świadczeń oraz o personelu realizującym te świadczenia. Wysoko oceniono również możliwość szybkiego dostępu do diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki RTG. Pozytywną ocenę uzyskano za stan i liczebność transportu sanitarnego i samochodu osobowego wykorzystywanego do wyjazdowych świadczeń pielęgniarskich.

 Przypomnijmy, osoby ubezpieczone z terenu powiatu sochaczewskiego w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia (dorośli i dzieci) mogą korzystać z usług Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej znajdującej się na terenie szpitala. W ramach powyższych świadczeń pacjenci mogą korzystać z:

 Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – Ambulatoryjnej (lekarz + pielęgniarka)

 Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – Wyjazdowej (lekarz + pielęgniarka)

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna udzielana jest w nagłych przypadkach niestanowiących zagrożenia życia i świadczona jest: w godzinach nocnych od 18.00 do 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dotyczy tylko i wyłącznie przypadków nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, takich jak: zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością); infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku; bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych; bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych; biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku, nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.; zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pozytywny wynik przeprowadzonej kontroli bardzo nas cieszy i skłania do jeszcze cięższej i wydajniejszej pracy na rzecz pacjentów naszego szpitala.

 Aneta Ligner

Sekcja Promocji i Rozwoju

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy