Kontrole podatkowe w gminie Teresin

Zdjęcia i foto: Kontrole podatkowe w gminie Teresin Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew

Wójt Gminy Teresin informuje o kontrolach podatkowych, które rozpoczną się od września 2019 roku. Działania obejmą zarówno osoby fizyczne jak i prawne. 


Zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja Podatkowa, Wójt Gminy Teresin marek Olechowski informuje, iż od września br. na terenie gminy będą przeprowadzone kontrole na terenie całej gminy. Do działań jakie zostaną podjęte będzie zapoznanie się czy występują rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a składanymi deklaracjami. Jeżeli organ sprawdzający stwierdzi nieprawidłowości będzie to wiązało się z koniecznością naliczenia w decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe należność za pięć lat wstecz. Wstępna analiza niestety wykazała duże rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a składanymi deklaracjami przez podatników. 


Jaki jest cel kontroli?

Urząd sprawdzi powszechność i prawidłowość opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportu, leśnego. Kontroli będą poddane także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy muszą liczyć się z konsekwencjami nierzetelnego wypełnienia deklarowanych podstaw opodatkowania. Kontrola obejmie sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym deklaracji oraz informacji jakie składane są przez podatników. 


Jaki jest przedmiot kontroli?

Urzędnicy sprawdzą powierzchnię gruntów oraz ich wykorzystywanie, powierzchnie budynków użytkowych, ich części oraz sposób ich wykorzystania, budowle oraz ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontroli będą podlegać środki transportowe a także powstawanie odpadów gospodarczych. 


Ważną informacją jest, iż podatnicy mają do końca sierpnia 2019 roku możliwość dokonania ewentualnej korekty deklaracji.    


Gmina Teresin nie wyciągnie żadnych konsekwencji finansowych, traktując zdarzenia jako niezamierzoną pomyłkę pod warunkiem, że podatnik dokona korekty w wyznaczonym czasie. 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy