Ksiądz Prałat Jan Zieliński Honorowym Obywatelem Gminy Brochów

/ 11 zdjęć
Zdjęcia i foto: Ksiądz Prałat Jan Zieliński Honorowym Obywatelem Gminy Brochów Spotkania, jubileusze sochaczew
+6

Słoneczna niedziela 25 września 2016 r. przejdzie do historii Gminy Brochów, jako pełna wzruszeń i wspomnień. To właśnie tego dnia Ksiądz Prałat Jan Zieliński otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Brochów. Uroczysta gala odbyła się w sali kinowej Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, a została poprzedzona recitalem chopinowskim w wykonaniu Edwarda Wolanina.

Jako parafianka Księdza Prałata i Kronikarz brochowski miałam ogromny zaszczyt przygotować i odczytać laudację, którą zaprezentowałam przed samym Honorowym Gościem oraz licznie zgromadzonymi mieszkańcami Gminy Brochów. Specjalnie na ten dzień przygotowałam również prezentację multimedialną, która przybliża i ukazuje ogrom prac, jakie Ksiądz Jan Zieliński włożył w ratowanie naszej brochowskiej bazyliki i jej otoczenia.

Po części oficjalnej przy kawie i herbacie wszyscy zgromadzeni mieli okazję spotkać się i osobiście pogratulować Księdzu Prałatowi oraz podziękować za te 31 lat wytrwałej posługi na straży ochrony, nie tylko naszego cennego zabytku, ale również naszej tożsamości lokalnej.

Na koniec pragnę jeszcze dodać, że Ksiądz Prałat Jan Zieliński odegrał niezwykłą rolę w trakcie przygotowywania przeze mnie mojej pracy doktorskiej. Gdyby nie wyrozumiałość Księdza Prałata i jego zgoda na nieograniczony dostęp do źródeł parafialnych moja praca nigdy by nie powstała. Serdecznie dziękuje zatem za wkład w rozwój nauki o dziejach naszej małej miejscowości na prawym brzegu bagnistej Bzury.

Ogromne podziękowania należą się również samym mieszkańcom Gminy Brochów, którzy jak zwykle nie zawiedli. Dziękuje, że mogliśmy razem przeżywać te niezwykłe chwile wspólnie z pierwszym w historii Honorowym Obywatelem Gminy Brochów!

Poniżej zamieszczam laudację oraz prezentację Ksiądz Prałat Jan Zieliński. Honorowy Obywatel Gminy Brochów.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Brochów.


Laudacja z okazji nadania tytułu

Honorowego Obywatela Gminy Brochów

Księdzu Prałatowi Janowi Zielińskiemu

 

Czcigodny Księże Prałacie!

Szanowni Państwo!

Spotkaliśmy się dzisiaj, aby przyznać tytuł Honorowego Obywatela Gminy Brochów Księdzu Prałatowi Janowi Zielińskiemu, który przez 31 lat sprawował funkcję proboszcza parafii brochowskiej.

Ksiądz Jan Zieliński w 1966 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Warszawie. Po jego ukończeniu sprawował posługę kapłańską w wielu parafiach archidiecezji warszawskiej, jako wikary. W październiku 1984 r. los skierował księdza Jana Zielińskiego do małej miejscowości na zachodnim Mazowszu w ziemi sochaczewskiej, gdzie "na prawym brzegu bagnistej Bzury rozciąga się pas urodzajnej ziemi, a sama natura  uczyniła  to  miejsce  bezpiecznym" (ks. Zbigniew Skiełczyński). Probostwo w Brochowie okazało się być pierwszym i zarazem ostatnim miejscem, gdzie nasz Czcigodny Honorowy Obywatel sprawował posługę proboszcza. Jak sam mawia: "Margines życia staje się niekiedy jego treścią".

Na samym początku swojej drogi w Brochowie Ksiądz Jan Zieliński zajął się cmentarzem parafialnym i poszerzył go, dokupując część ziemi. Zadbał również o zabudowania parafialne.

Od 1986 r. toczył swoistą batalię o fundusze na remont kościoła.

Po wielu latach usilnych starań Księdzu Janowi Zielińskiemu udało się pozyskać środki finansowe na ratowanie świątyni, znajdującej się podówczas w katastrofalnym stanie. W 1993 r. rozpoczęto remont, trwający 7 lat, który pozwolił zachować substancję zabytku dla przyszłych pokoleń. Pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, wykonano następujące prace remontowo – konserwatorskie, sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Nauki: wymieniono więźbę dachową i pokrycia, obróbki blacharskie, odgromienie, zamontowano rynny i rury spustowe, odprowadzono wodę z połaci dachowych poprzez system rur i studzienek; osuszono mury kościoła poprzez wymuszenie stałego obiegu powietrza wokół fundamentów; odbito zawilgocone tynki, ocieplono stropy, wymieniono instalację elektryczną i przebudowano instalację grzewczą, położono nowe tynki na zaprawie wapienno-piaskowej, obłożono podstawę filarów płytami z piaskowca, wymieniono posadzkę w prezbiterium i zakrystii, naprawiono schody na wieże, wymieniono okna, odmalowano wnętrza oraz wyremontowano organy; naprawiono ceglaną elewację; uporządkowano teren, wykonano aleje procesyjne z pozyskanej z rozbiórki kostki bazaltowej i granitowej.

Bazylika była uratowana!

Po zakończeniu remontu w 1999 r. Ksiądz Jan Zieliński uznał, że skoro udało mu się zrobić już tyle, to należy pomyśleć o wnętrzu kościoła, aby przywrócić mu dawny blask i świetność. Ksiądz poświęcił się poszukiwaniu dokumentów i innych archiwaliów, które pozwoliłyby odtworzyć wnętrze kościoła brochowskiego sprzed zniszczeń I wojny światowej. Na kanwie żmudnych poszukiwań w latach 2006 - 2007 można było przygotować studium historyczne, które było podstawą do aplikowania o kolejne środki finansowe. Praca Księdza Proboszcza nie poszła na marne! W 2008 r. przystąpiono do realizacji monumentalnego projektu rewitalizacji brochowskiego kościoła, który czekał na niego bez mała sto lat i miał przygotować brochowską świątynie to zbliżającego się wielkimi krokami Roku Chopinowskiego w 2010 roku.

Na podstawie zachowanych zdjęć archiwalnych w latach 2008 - 2009 została odtworzona polichromia, ołtarz główny, ambona, balustrada, ławki; swoje miejsce na belce tęczowej odzyskały XVI wieczne rzeźby, w odtworzonych ramach zostały umieszczone piękne obrazy Drogi Krzyżowej, ołtarz przyfilarowy został skomponowany po części z zachowanych elementów starego ołtarza, odrestaurowano i zakomponowano dawne figury ołtarzowe; dopasowano także inne elementy wystroju, w tym ołtarze boczne, ołtarz soborowy, stalle, kamienną posadzkę i witrażowe płytki okien. Prace nad wystrojem wnętrz były wykonywane pod nadzorem płockiego Oddziału Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i w całości sfinansowane z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Fryderyk Chopin”, prowadzonego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora.

W latach 2006 - 2009 Księdzu Janowi Zielińskiemu udało się także pozyskać środki na remont organów, a także, przy współudziale Samorządu Województwa Mazowieckiego, przeprowadzić prace konserwatorskie przy ceglanej elewacji kościoła i zabytkowej dzwonnicy.

Może się wydawać, że Ksiądz Jan Zieliński osiągnął cel – wnętrzu kościoła przywrócono dawną świetność – tą z czasów Fryderyka Chopina. Ale Księdza Proboszcza niepokoiły również mury obronne. Dlatego też, pozyskał kolejne środki, dzięki którym przeprowadzono konserwację strony północnej (w 2013 r.) i strony wschodniej (2014 r.).

Wobec przedstawionych zasług i ogromu prac, jaki Ksiądz Jan Zieliński włożył w ratowanie perły architektury sakralnej na Mazowszu, jaką jest niewątpliwie kościół w Brochowie, nie należy się dziwić, że Rada Gminy Brochów na wniosek Pana Wójta Piotra Szymańskiego postanowiła jednogłośnie nadać Księdzu Janowi Zielińskiemu tytuł Honorowego Obywatela naszej gminy. Nie dziwi również fakt, że Ksiądz Jan Zieliński jest pierwszą osobą w historii naszej gminy, która ten tytuł otrzyma.

Czcigodny Księże Prałacie! Jako parafianka, mieszkanka gminy Brochów i Kronikarz brochowski pragnę z tego miejsca złożyć Księdzu najszczersze wyrazy uznania i podziwu, że przez te 31 lat był Ksiądz nie tylko kapłanem, naszym proboszczem, przewodnikiem duchowym, ale również swoistym zarządcą dóbr parafialnych, ich ekonomem! Dziękuje za to, że poświęcił Ksiądz 31 lat swojego życia na ratowanie naszego dziedzictwa kulturowego i naszej tożsamości lokalnej. Można śmiało uznać, że te kilkadziesiąt lat poświęcił Ksiądz na pozyskiwanie środków, a następnie na koordynowanie prac remontowych, gdyż jedynym ratunkiem dla brochowskiej bazyliki było zdobywanie potrzebnych środków z budżetu Skarbu Państwa (w 100 %). I to się udało. Dziękuje za to, że to z ambony brochowskiego kościoła przypominał nam Ksiądz, że jesteśmy z ziemi brochowskiej, a nasza Bazylika brochowska to symbol przeszłości i przyszłości naszej parafii! Dziękuje, że przez te 31 lat i mam nadzieję, że jeszcze długo, był i będzie Ksiądz razem z nami w tej małej miejscowości na prawym brzegu bagnistej Bzury.

Dziękuje!

 dr Marta Przygoda-Stelmach

mieszkanka Janowa w Gminie Brochów

Kronikarz brochowski

 

 

 

 5
Oceń
(1 głosów)

 Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy