Masz głos, masz wybór

16 listopada odbędą się wybory samorządowe. Tego dnia mieszkańcy Sochaczewa wybierać będą Radę Miejską VII kadencji, burmistrza, 9 swych przedstawicieli w Radzie Powiatu oraz radnych Sejmiku Mazowieckiego.

Niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisywanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Do potrzeb niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dostosowanych jest w Sochaczewie 5 lokali: po dwa w Szkole Podstawowej Nr 4 (ul. Staszica 25) oraz Dziennym Domu Pomocy Społecznej (Al. 600-lecia 90) i jeden w Gimnazjum Nr 2 (ul. Staszica 106). Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim najpóźniej do 12 listopada.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, może głosować korespondencyjnie, ale najpóźniej do 27 października musi powiadomić o takim zamiarze Urząd Miejski. Niewidomi i niedowidzący mogą zagłosować za pomocą nakładki sporządzonej w alfabecie Braillea, ale oni także do 27 października muszą to zgłosić ratuszowi. Trzecie ułatwienie dla niepełnosprawnych to głosowanie przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa składamy burmistrzowi najpóźniej do 7 listopada.

Wszyscy wyborcy z miasta będą głosować na burmistrza, radnych Rady Powiatu oraz radnych sejmiku - otrzymają identyczny zestaw nazwisk. W przypadku Rady Miasta list kandydatów będzie 21, w każdym okręgu inna.

W dniu głosowania lokale czynne będą od 7.00 do 21.00.

Do udziału w wyborach samorządowych uprawnionych jest 29.821 osób.

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miejskim przy ul. 1 Maja 16, II piętro, pokój nr 45, tel. (0-46) 86-222-35 wew. 460. Przewodniczącą Komisji, pełniącej tylko dyżury w określone dni, jest Iwona Małgorzata Elair.  Na co dzień wszelkich informacji na temat wyborów można zasięgnąć w Wydziale Organizacyjnym UM pokój nr 49, II piętro, tel. (46) 862-22-35.

 

MIASTO

Na terenie Sochaczewa utworzone zostanie 21 zwykłych obwodów głosowania i trzy odrębne: w pawilonie głównym szpitala, pawilonie psychiatrycznym oraz w Domu Kapłana Seniora przy ul. Staszica.

O 21 mandatów w Radzie Miasta ubiegać się będzie 138 kandydatów, podczas gdy w 2010 roku do wyboru mieliśmy aż 292 nazwiska. Tak duży spadek wynika ze zmiany przepisów wprowadzających od tego roku, w wyborach samorządowych, okręgi jednomandatowe. Każdy z komitetów mógł w okręgu wystawić tylko jedną osobę. W sumie kandydatów wystawiło 7 komitetów wyborczych, a średnio o mandat walczy 6,6 kandydata:

 

KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 21 kandydatów

KKW SLD Lewica Razem - 13 kandydatów

KW Prawo i Sprawiedliwość - 21 kandydatów

KWW Sochaczewskie Forum Samorządowe - 21 kandydatów

KWW Przyjazny Samorząd 20 kandydatów

KWW POS - 21 kandydatów

KWW Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej 21 kandydatów

 

17 października mija termin rejestracji kandydatów na burmistrza Sochaczewa. Zamiar startu oficjalnie ogłosiło sześciu kandydatów:

BOGUMIŁ CZUBACKI - Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

PRZEMYSŁAW GAIK - Przyjazny Samorząd      

TOMASZ KOCIMSKI - SLD Lewica Razem

PIOTR OSIECKI - Sochaczewskie Forum Samorządowe    

URSZUA PAWLAK - Porozumienie Obywatelskie Sochaczew

TOMASZ POŁEĆ - Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej

 

Tylko w przypadku wyboru burmistrza możliwa jest druga tura głosowania. Do urn pójdziemy powtórnie, 30 listopada, jeśli żaden ze zgłoszonych kandydatów nie otrzyma ponad 50% ważnych głosów. W tej sytuacji dogrywka obejmie dwóch kandydatów, którzy w I turze zebrali najwięcej głosów.

 

POWIAT

Niewielu mniej niż w mieście, bo aż 126 kandydatów, powalczy o mandaty w Radzie Powiatu (w 2010 było 115 kandydatów). Do władz starostwa ma szansę wejść 9 osób,  tyle mandatów przypada na Sochaczew w 21-osobowej Radzie Powiatu, zatem konkurencja będzie tam znacznie większa. Średnio o jeden mandat radnego powiatowego ubiega się aż 14 osób.

 

SEJMIK

Powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski oraz miasto Płock wybiorą 9 radnych sejmiku mazowieckiego. Do walki o 9 mandatów stanęło 114 kandydatów, to jest o 17 mniej, niż w czasie kampanii 2010 roku. 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Urząd Miasta w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy