Matematyka Reaktywacja

/ 1 komentarzy / 3 zdjęć

Wraz z ukończeniem szkoły uczniowie kl. 3e Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie zakończyli trzyletni udział w Projekcie Matematyka Reaktywacja. Opiekę nad uczniami sprawowała nauczycielka matematyki Alicja Szymańska.

Matematyka Reaktywacja to projekt „Opracowanie i wdrażanie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” realizowany przez Politechnikę Wrocławską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie korzystali z Portalu Matematycznego, czyli innowacyjnej platformy e-learningowej zawierającej materiały wykładowe, ćwiczenia i sprawdziany interaktywne. Jednym z elementów platformy były internetowe lekcje matematyki czyli materiały do samodzielnej nauki, wśród których znajdowała się część teoretyczna, ćwiczenia, w których system generował zadania i oceniał rozwiązania ucznia oraz przedstawiał krok po kroku prawidłowe rozwiązania, a także próbne elektroniczne sprawdziany, które uczeń mógł uruchamiać wielokrotnie i przygotowywać się do sprawdzianów pisanych pod okiem nauczyciela. Uczniowie mogli także rozwiązywać e-testy w formie arkuszy maturalnych oraz e-kartkówki przygotowujące do egzaminu maturalnego.

Przez trzy lata udziału w projekcie uczniowie przystąpili do 14 sprawdzianów elektronicznych pisanych pod okiem nauczyciela. Sprawdziany pisane były przed lekcjami bądź po lekcjach. Grupa zapaleńców przystępowała do tych sprawdzianów z reguły o godz.7 rano. Należał do nich m.in. G. Kuśmirek, który 9 sprawdzianów napisał na 100%, czyli sprawdza się powiedzenie „kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje”. A. Figat na 100% napisała 6 sprawdzianów. Osiągnięciem 100% mogą także pochwalić się uczniowie: M. Galiński, K. Jurkiewicz, P. Kaźmierska, M. Marciniak, M. Moroz, M. Przybyliński, A. Skoneczna, A. Sypko, A. Wilanowska.

Sprawdziany nie należały do najłatwiejszych. Mamy nadzieję, że trud związany z ich rozwiązywaniem zaowocuje dobrymi wynikami na maturze. Ogólnopolska konferencja podsumowująca Projekt obędzie się 6 czerwca 2014 r. we Wrocławiu.

Alicja Szymańska

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (1)

agata-jasinskaagata-jasinska
0
Jeśli mamy dobrego nauczyciela i korzystamy np. z korepetycji to na pewno matematyka się będzie problemem. lekcje z matematyki we Wrocławiu platforma Preply http://www.poznan.bai.pl/?aktualnosci=infobai_info_wiecej&id_nius=241019 (2016-03-01 16:22)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy