Miał być respirator, będą pompy infuzyjne

/ 3 komentarzy
Zdjęcia i foto: Miał być respirator, będą pompy infuzyjne Zdrowie sochaczew

Miał być respirator, będą pompy infuzyjne

Radni powiatowi ze wsparciem radnych z pozostałych szczebli samorządowych: wojewódzkiego, miejskiego i gminnych odpowiedzieli na apel i zdecydowali się oddać swoje marcowe diety na zakup sprzętu medycznego, wspierającego Szpital Powiatowy w Sochaczewie w trudnym czasie walki z pandemią koronawirusa.


Jaka była geneza apelu radnych

W dniu 24 marca radni powiatowi otrzymali informację o zwołaniu sesji Rady Powiatu na 31 marca 2020 r. W porządku sesji znalazła się uchwała o zmianach w budżecie. W tym samym czasie pojawiła się na lokalnym sochaczewskim portalu na facebooku wypowiedź p. starosty Jolanty Gonta: „Samorząd powiatowy szeroko pomaga szpitalowi i to nie tylko w pozyskaniu płynów dezynfekcyjnych czy ubrań ochronnych, ale podczas najbliższej sesji Rady Powiatu, będzie chciał przekazać szpitalowi kwotę 80 tys. zł na zakup respiratora. Jestem przekonana, że radni powiatowi jednomyślnie poprą ten projekt”.

W odpowiedzi również na facebooku napisałem: ” Ja podobnie jak p. starosta liczę na zmianę postawy niektórych radnych i jednomyślne głosowanie za pomocą finansową dla szpitala. Na początku pandemii apelowałem do Zarządu Powiatu, aby udzielić szpitalowi wsparcia finansowego. Cieszę się, że znalazło się w budżecie powiatowym 80 tys. zł na respirator. Sadzę jednak, że to zbyt skromne wsparcie. Apeluję do radnych powiatowych, oddajmy diety na kolejny respirator. Rozważmy również przesunięcie realizacji tegorocznego budżetu obywatelskiego na lepszy czas, a pieniądze zarezerwowane w budżecie na jego realizację, przekażmy szpitalowi na zakup sprzętu i zabezpieczenia osobistego, aby pracownicy i pacjenci szpitala nie obawiali się pracować i leczyć”.

Skonsultowałem pomysł z radnym Robertem Gajdą, licząc na jego predyspozycje i organizacyjną sprawność druha ochotnika OSP. Intuicja mnie nie zawiodła. Postanowiliśmy działać.

Zamierzałem przedstawić ten apel, zwracając się do koleżanek i kolegów radnych, na zbliżającej się sesji powiatowej.


Sesja powiatowa została odwołana, ale pomysł już żył

Niestety sesja została dzień przed terminem odwołana. Wobec braku możliwości zgłoszenia apelu podczas sesji pozostał nam praktycznie kontakt wirtualny. Rozpoczęliśmy rozmowy z innymi radnymi oraz z kierownictwem szpitala w celu rozpoznania potrzeb. W tym czasie na facebooku zaczęły pojawiać się doniesienia z innych powiatów o zbiórkach na respiratory dla szpitali. Skoro gdzieś się udaje, to może i u nas? Przecież gdyby na apel odpowiedzieli wszyscy radni z powiatu i miasta i oddali swoje marcowe diety, to mielibyśmy ok. 50 tys. zł (ok. 30 tys. zł z powiatu + ok. 20 tys. zł z miasta). Resztę zebralibyśmy od radnych z gmin. Byłby respirator, a przynajmniej mobilny, jaki podarował prezydent miasta szpitalowi w Żyrardowie.

Kiedy po konsultacjach była już ósemka radnych powiatowych gotowych oddać swoje marcowe diety szpitalowi, postanowiliśmy wspólnie w dniu 9 kwietnia zwrócić się do pozostałych radnych powiatowych, do radnych miejskich i gminnych z pisemnym apelem o przyłączenie się do inicjatywy pomocy szpitalowi i udzielenie nam odpowiedzi do dnia 17 kwietnia. Już dwa dni później (11 kwietnia) mieliśmy deklarację 8 radnych miejskich o gotowości przyłączenia się do pomocy szpitalowi. W kolejnych dniach dołączali do nas radni gminni. Wsparcia udzielił nam również nasz niezawodny wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego. W dniu 17 kwietnia dysponowaliśmy kwotą ok. 18 tys. zł. Na respirator za mało, ale na 4 pompy infuzyjne wystarczająco. W trakcie naszej zbiórki, w odpowiedzi na nasz apel, otrzymaliśmy również informacje od samorządowców z Młodzieszyna, Rybna, Teresina, którzy realizowali własne gminne zbiórki. Mieliśmy też internetowe sygnały od kilku radnych powiatowych, którzy zareagowali na nasz apel ze zrozumieniem naszych intencji i wpłacili w całości swoje marcowe diety na równolegle prowadzoną zbiórkę pieniędzy dla szpitala, której patronatu udzieliła p. Jolanta Gonta. Ważny jest wspólny cel. Doceniamy więc ich postawę podzielenia się ze szpitalem swoją dietą. Pod koniec naszej zbiórki, w dniu 15 kwietnia, pojawiło się na stronie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie publiczne zaproszenie p. starosty Jolanty Gonta skierowane do radnych powiatowych, miejskich i gminnych, aby dołączyć do „zrzutki”, działającej od pierwszych dni kwietnia pod patronatem pani starosty.


„Dołączcie Państwo do wspólnej zbiórki i wpłaćcie swoje diety na zrzutka.pl”

W swoim piśmie m.in. do nas radnych p. starosta Jolanta Gonta napisała „ Na wspomnianą akcję, środki przekazują mieszkańcy naszego powiatu, a wśród nich radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Sochaczewskiego Forum Samorządowego, jak również pracownicy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Prośbę o dobrowolne wpłaty kierujemy także do radnych powiatowych, miejskich oraz gminnych z terenu powiatu sochaczewskiego, którzy zdeklarowali się zrezygnować ze swoich diet za miesiąc marzec i postanowili wesprzeć Szpital Powiatowy w Sochaczewie. Dołączcie Państwo do wspólnej zbiórki na zrzutka.pl i tam właśnie wpłaćcie swoje diety, a z pewnością zebrane pieniądze będą rozdysponowane zgodnie z aktualnymi potrzebami naszych służb”.

Po konsultacjach postanowiliśmy zachować odrębność naszej zbiórki. Moim zdaniem złożyło się na to kilka powodów. Naszej akcji przyświecał ten sam szczytny cel i równie szczere pragnienie pomocy szpitalowi w tym bardzo trudnym momencie, ale różniła się ona tym, że adresowana była tylko do radnych. Nasze diety różnią się kwotowo w zależności od pełnionych funkcji, ale wszyscy radni, którzy do nas dołączyli przekazali je w całości. To jest godna podkreślenia postawa i szczodrość. Staraliśmy się również nie upolityczniać naszej zbiórki, aby nie tworzyć niepotrzebnych barier i dlatego mocniej akcentowaliśmy jej personalny wymiar. Z wielkim szacunkiem odnosimy się do wszystkich osób, które zdecydowały się na dobrowolne wpłaty na sugerowaną zrzutkę.pl, jak i inne zbiórki dla szpitala. Jesteśmy też przekonani, że zebrane przez nas pieniądze będą równie dobrze rozdysponowane, gdyż zakupimy pompy infuzyjne, które są aktualnie w szpitalu bardzo potrzebne i oczekiwane. Panią starostę zachęcam do dalszej popularyzacji zrzutki.pl wśród pozostałych radnych i mieszkańców powiatu, którzy dotychczas nie dostrzegli potrzeb naszego szpitala powiatowego. Proszę również o zaapelowanie do Zarządu Powiatu o większe finansowe wsparcie szpitala z budżetu powiatu.


Jerzy Żelichowski, radny powiatowy

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (3)

wkurzonywkurzony
0
Szanowny Panie Jerzy! Może Pan mi to wytłumaczy, bo jakoś nie mogę zrozumieć. Rząd twierdził, że jesteśmy super przygotowani do mającej spaść na nas pandemii. Mieliśmy wszystko. Tak dużo, że przed samą pandemią sprzedawaliśmy z zapasów maski. Teraz bez przerwy na coś zbieramy. Czy z tym "dobrobytem" to oszustwo rządu, czy też zbieramy niepotrzebnie i zakupiony ze zbiórek sprzęt będzie gnił latami w magazynie. Jak to jest naprawdę? (2020-05-06 10:01)
jerzyk2205jerzyk2205
0
Podzielam Pańskie wątpliwości co do perspektywy widzianej rządowym okiem i przekazu medialnego, który lokalnie niektórzy decydenci powielają. Odniosę się natomiast do okoliczności, które wyzwoliły energię radnych i przeznaczenie diet na zakup sprzętu dla szpitala. Szpital boryka się z finansowymi problemami i one niestety w kolejnych latach narastają. Zarząd Powiatu i popierająca go większość radnych w Radzie Powiatu lekkomyślnie zatwierdzają programy naprawcze szpitala, w których z góry zakłada się milionowe straty. Apele o finasowe wsparcie powiatu dla szpitala tafiają w próżnię. Próba pozyskania pieniędzy na remont bloku operacyjnego z powiatowego budżetu obywatelskiego również spełzła na niczym. Niestety powiatowe budżety obywatelskie preferują projekty zgłaszane przez szkoły, powielając wcześniejsze błędy budżetu obywatelskiego miasta. Pandemia koronawirusa nie spowodowała, że do szpitala popłynął strumień pieniędzy, mimo zagrożeń i zwiększonych potrzeb związanych z bezpieczeństwem pracy załogi szpitala. Stąd naturalny odruch solidaryzowania się i pomocy sprzętowej dla szpitala. Zakupiony sprzęt najpierw znalazł się na liście najpilniejszych bieżących potrzeb szpitala i z pewnością nie trafi do magazynu, a bezpośrednio na oddziały szpitalne, gdzie odczuwany jest brak tego sprzętu. (2020-05-06 13:05)
jerzyk2205jerzyk2205
0
Chapeau bas dla radnych, którzy oddali swoje marcowe diety na pomoc szpitalowi. Przypomnę, że impulsem do przekazania diet przez radnych była medialna wypowiedź starosty o projekcie przekazania z budżetu powiatu kwoty 80 tys. zł na zakup respiratora. W wypowiedzi starosty pojawiła się wyrażona publicznie nadzieja, że wszyscy radni będą zgodnie popierać ten zakup. Nadzieja zaskakująca, gdyż wszystkie wcześniejsze wnioski o finansowe wsparcie szpitala, zgłaszane przez radnych opozycyjnych, były ignorowane przez starostę i popierających ją radnych. Pomyślałem więc, że skoro radni mają być jednomyślni w przekazaniu bardzo skromnej kwoty z budżetu powiatu, to może równie chętnie wspomogą szpital swoją dietą w obliczu pandemii. Stąd pojawił się apel do radnych zamieszczony na portalu społecznościowym pod wypowiedzią starosty. Dotyczył on przekazania diet na drugi respirator i zawieszenia wydatków na powiatowy budżet obywatelski z przeznaczeniem ich na wsparcie szpitala. Wkrótce grupa radnych powiatowych podjęła decyzję o uczestnictwie w akcji i wysłała do biur dla radnych powiatowych, miejskich i gminnych zaproszenie do przyłączenia się. Wielu radnych zareagowało ze zrozumieniem na potrzebę pomocy szpitalowi. Wszystkim im należą się słowa uznania. Część radnych zdecydowało się oddać swoją marcową dietę, część wpłaciła dowolne kwoty na równoległą zbiórkę pod patronatem starosty. Pani starosta zachęcała nas do przekazania naszych diet do zbiórki pod jej patronatem. Nasza grupa widząc eksponowany przez starostę partyjny szyld w zbiórce, odmienną formułę tej zbiórki i brak zainteresowania nią ze strony niektórych radnych, postanowiliśmy być konsekwentni w naszej akcji. W efekcie zamiast drugiego respiratora radni, którzy oddali swoje diety i uzbierali kwotę 18 840 zł, zakupili i przekazali szpitalowi w Sochaczewie 4 pompy infuzyjne dwustrzykawkowe. Zostały one wręczone jako prezent z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych z najlepszymi życzeniami od radnych w tym trudnym czasie pandemii. (2020-05-16 15:11)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy