Miejska gala z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. Święto ustanowiono oficjalnie w 1990 roku, by raz w roku szczególnie docenić ciężką i wymagającą pracę osób zatrudnionych w tym sektorze, ludzi działających społecznie na rzecz innego człowieka, wspierających finansowo liczne stowarzyszenia i fundacje zajmujące się udzielaniem pomocy seniorom, rodzinom niezamożnym, niewydolnym wychowawczo itp.

Miejska uroczystość z tej okazji odbyła się w czwartek, 21 listopada. W kramnicach spotkali się pracownicy MOPS, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Żłobka Miejskiego, Środowiskowego Domu Samopomocy, wolontariusze, reprezentanci fundacji i stowarzyszeń, wychowawcy i opiekunowie świetlic środowiskowych, pracownicy ratusza nadzorujący i kreujący politykę społeczną miasta.

Galę otworzyła Joanna Kamińska naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM, która powitała gości, a także podsumowała ostatnie dokonania szeroko rozumianego sektora pomocy społecznej. Jak podkreśliła, oferta miejskich jednostek i współpracujących z nimi szkół, PUP, placówek ochrony zdrowia i policji jest bardzo szeroka. Pomoc znajdują osoby starsze, chore, rodziny niezamożne, borykające się z nałogami, osoby niepełnosprawne intelektualnie, wychodzące z bezdomności itd. W każdym tym działaniu samorząd miejski stara się udzielać szerokiego wsparcia.

Bez wątpienia sukcesem jest Sochaczewska Karta Rodziny, z której korzystają rodzice wychowujący co najmniej troje dzieci. Z 1093 uprawnionych o Kartę wystąpiło aż 64% osób z tej grupy, a to oznacza, że 2/3 dużych sochaczewskich rodzin korzysta np. z tańszych o połowę biletów ZKM i wejściówek na basen, a także całego katalogu zniżek oferowanych przez prywatnych partnerów SKR. Rozwija się także drugi projekt, tym razem skierowany do seniorów. O wydanie Sochaczewskiej Karty Seniora wystąpiło już 915 osób mających 75 lat lub więcej (37% uprawnionych)  i 245 osób w wieku 65+ (8% uprawnionych). O spodziewanym sukcesie tej karty może przesądzić fakt, że seniorzy 75+ otrzymują m.in. 50% zniżki w opłacie za posegregowane śmieci.

J. Kamińska wspomniała także o innych akcjach i działaniach z zakresu polityki społecznej takich jak: poszukiwanie miejsc przyjaznych seniorom (certyfikaty dla firm i urzędów), budowa  integracyjnych  placów  zabaw, organizowanie  półkolonii  i  kolonii  letnich dla dzieci,  organizowanie  konferencji,  akcji i  kampanii prozdrowotnych - badania  mammograficzne,  cytologiczne,  USG dla dzieci, badania  słuchu, prostaty, akcje krwiodawstwa,  szczepienia  przeciwko grypie dla seniorów i wiele innych.

Chwilę później głos zabrał burmistrz Piotr Osiecki, który wszystkim pracownikom jednostek pomocy społecznej, działaczom organizacji pozarządowych i wolontariuszom podziękował za rok ciężkiej pracy. Jak podkreślił, przynosi ona wymierne i widoczne efekty. Życzył im kolejnych sukcesów, by każdego dnia czuli, że podejmowane działania mają głęboki sens.

Następnie wraz ze swym zastępcą Markiem Fergińskim i Przewodniczącą Rady Miejskiej Jolantą Gonta wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej oraz podziękowania za zaangażowanie i pomoc drugiemu człowiekowi.

 

Podziękowania dla przedstawicieli świetlic, wolontariuszy MOPS, opiekunów stołówki Matki Teresy z Kalkuty, zespołu interdyscyplinarnego oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Listy gratulacyjne przygotowano dla:

Teresy Przybylskiej - Prezesa TPD oddział  w Sochaczewie

Iwony Woźnickiej - Pietrzak TPD Boryszew

Beaty Walczak - Pakuły - TPD Chodaków

Wiesławy Rosińskiej TPD Trojanów

Pauliny Kality świetlica Caritas parafia św. Wawrzyńca

Agnieszki Szlachety - świetlica Caritas w Boryszewie

Elżbiety Połeć jadłodajnia Matki Teresy

Krystyny Krzywonos Przewodniczącej MKRPA

Anny Kuzińskiej Przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego

Dariusza Sidora świetlica KLEKS

Michaliny  Dmowskiej wolontariusz MOPS

Patrycji  Kaźmierskiej - wolontariusz MOPS

Natalii  Pawlak - wolontariusz MOPS

Artura  Owczarka - wolontariusz MOPS

Piotra Pętlaka wolontariusz MOPS

 

Nagrody Burmistrza Miasta

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:  Zofia Berent dyrektor Jadwiga Lenk - Buczek Mariola Zielak   Olga Kujawa   Ewa Leszczyńska.

Środowiskowy Dom Samopomocy: Joanna Majewska dyrektor Gabriela Modrak   Elżbieta Brodala

Dzienny Dom Pomocy Społecznej: Teresa Michałowska dyrektor Małgorzata Gajewska Andrzej Skrzynecki

Żłobek Miejski: Ewa Lembke dyrektor Krystyna Berkowska Katarzyna Mistrzak

 

Nagroda Wojewody Mazowieckiego - Adriena Giro (MOPS) Statuetka Zawsze Pomocni Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej Marzena Zydlewska

 

Uroczystość zakończył występ utalentowanych wokalistów trenujących w Miejskim Ośrodku Kultury Chopina 101 pod okiem Piotra Milczarka. Młodzież przygotowała program pt. Przychodzimy Odchodzimy.  

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Urząd Miasta w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy