Możliwość nowych środków dla NGO

Dziś o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie odbędzie się spotkanie dotyczące programów unijnych – Kreatywna Europa oraz Europa dla Obywateli. Tadeusz Koryś, starosta sochaczewski, serdecznie zaprasza na to spotkanie, organizowane przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Starostwo Powiatowe, przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu sochaczewskiego. Będzie można na nim uzyskać informacje, jak efektywnie aplikować o środki przygotowane na wyżej wymienione programy. Wnioski można składać do 1 września 2014 roku.

Kreatywna Europa to nowy program Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany w latach 2014-2020 i będzie zawierał trzy komponenty: MEDIA, KULTURA i część międzysektorową z nowym instrumentem finansowym od 2016 r.

Komponent KULTURA skierowany jest do instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sektorach kultury i kreatywnych. Jego celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji.

Natomiast adresatami komponentu MEDIA są producenci filmów i gier komputerowych, dystrybutorzy, agenci sprzedaży, organizatorzy szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, twórcy platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej. Jego celem jest wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizualnego.

Europa dla Obywateli to program zaplanowany również na lata 2014-2020, mający na celu zwiększenie świadomości obywateli o historii i integracji europejskiej oraz pomoc obywatelom w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej wpływie na ich codzienne życie. Wnioski można składać w Działaniu 2 Demokratyczne działanie i uczestnictwo obywatelskie.

Serdecznie zapraszamy.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy