Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. II/18 pp - dynamiczny rok 2010

/ 5 zdjęć
Zdjęcia i foto: Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. II/18 pp - dynamiczny rok 2010 Historia i tradycja sochaczew

Dobiega końca rok 2010. Był to czas, obfitujący w ważne wydarzenia i przedsięwzięcia historyczne, w których czynnie udział wzięli sochaczewianie, zrzeszeni w Muzealnej Grupie Rekonstrukcji Historycznej im II batalionu 18 pułku piechoty.

W tym roku stan grupy zwiększył się o kolejnych pasjonatów historii i wynosi dziś 30 czynnych członków i kadetów. Tegoroczną imprezą, w której rekonstruktorzy wzięli udział najliczniej była „ Obrona Płocka 1920 r.”. Do tego ciekawego, teatralno- historycznego widowiska z Sochaczewa udało się wyekspediować 23 osobowy ,w pełni umundurowany i wyekwipowany oddział piechoty WP z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

Wzrostowi podlegał nie tylko stan osobowy, ale zakres i jakość działalności. Dziś nasza grupa stawia nie tylko na wysoki poziom odtwórstwa historycznego, ale na szeroko zakrojoną aktywność społeczno-patriotyczną.
Członkowie MGRH II/ 18 pp stali się swego rodzaju wizytówką w skutecznej promocji Sochaczewa. Organizują ogólnopolskie wystawy i widowiska, pracują i grają w filmach historycznych, fabularnych, statystują w produkcjach dokumentalnych i reklamach. Przedstawiają też ciekawą ofertę kulturalną dla mieszkańców miasta. Od 3 lat organizują imprezy o wymiarze historyczno- patriotycznym w Sochaczewie- są min twórcami widowiska historycznego „Obronić miasto- Sochaczew we wrześniu 1939 r.”, prezentacji dioram- ożywionych wystaw z okazji kolejnych Dni Sochaczewa, rajdu pieszego- „Marsz Szlakiem Odwrotu znad Bzury 1939 r.”, czy ostatniej defilady z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

Muzealna społeczność rekonstrukcyjna niezmiennie współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami na terenie miasta i kraju.
Są wśród nich Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Grupa współpracuje ściśle z lokalnymi władzami i organizacjami pozarządowymi, najważniejszym jednak partnerem, we wszelkich działaniach jest oczywiście Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą , gdzie MGRH posiada siedzibę i magazyn. To dzięki działalności Muzeum, członkowie grupy mogą tak dobrze zapoznawać się, korzystać z wiedzy i zbiorów w nim zgromadzonych. Muzeum to zawsze było otwarte, udzielając pomocy merytorycznej rekonstruktorom, dlatego też w licznym, polskim środowisku pasjonatów, zwane jest „mekką ruchu rekonstrukcyjnego”.

W życiu Grupy nie brakuje istotnej w dzisiejszych czasach działalności społecznej. Kilka razy w roku, jako wolontariusze ciężko pracują przy konserwacji i pielęgnacji zapomnianych cmentarzy wojennych i Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Powiatu Sochaczewskiego. Spontanicznie uczestniczą także w innych ważnych działaniach, udowadniając, że są grupą ludzi chętnych do udzielania bezinteresownej pomocy innym. Ze względu na okoliczności, jakim była tegoroczna powódź, rekonstruktorzy wzięli udział w 3 dniowej akcji przeciwpowodziowej na wałach w Kamionie i Słubicach.

Najważniejszym ,tegorocznym sukcesem MGRH II/18 pp , jest nadanie grupie Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Medal ten, nadaje Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami. Sochaczewianie są jedyna grupą rekonstrukcji w Polsce, która otrzymała w/w odznaczenie.

Przedstawiamy Państwu wykaz imprez w roku 2010 , które rekonstruktorzy z naszego miasta organizowali lub brali udział:

1. Impreza- bieg na orientację, Kryniczno k. Wrocławia 23.01.2010
2. Udział w zdjęciach na planie serialu „Epitafia Katyńskie”, Warszawa 13.02.2010- 14.02.2010 r.
3. Udział w zdjęciach na planie reklamy Simplus- Warszawa 18.03.2010
4. „Bitwa o Ardeny” - Pałczew k/ Łodzi 29. 03. 2010 r.
5. Akcja porządkowa na cmentarzu z okresu I WŚ, Uderz 03.04.2010 r.
6. Udział w pogrzebie żołnierza 10 Pułku Piechoty Józefa Drzewieckiego, Bąków
27 .03.2010 r.
7. Otwarcie wystawy „Pamięć o Was przetrwa w naszych sercach, Katyń- Charków-Miednoje 1940 r.”, w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej ,Sochaczew 09.05. 2010 r.
8. Noc Muzeów- Prezentacje i diorama w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Warszawa 31.05.2010 r.
9. Konferencja prasowa z udziałem twórców filmu „Bitwa Warszawska 1920 r.”, Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 31. 05. 2010 r.
10. „ III Marsz Cieni” – Warszawa 11 .04. 2010 r.,
11. Rekonstrukcja „ Bolimów 1915 r.”- Bolimów 30.05-2. 06 2010 r.
12. Akcja przeciwpowodziowa na wałach w Kamionie i Słubicach 23 – 25.05 2010 r.
13. Prace montażowe przy wystawie „ Szlakiem Jagiełły przez Mazowsze 1410 r.”, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej , Sochaczew 01-11.06.2010 r.
14. Prezentacje Grup Rekonstrukcji Historycznej Dni Sochaczewa, Sochaczew 12. 06. 2010 r.
15. Święto pułkowe 18 pp i 26 pal, Skierniewice 13.06.2010 r.
16. Udział w zdjęciach na planie filmu J. Hoffmana „Bitwa Warszawska 1920 r.”, Modlin, Warszawa, Lublin, Poświętne, Kazuń, Zielonka ( 30 dni zdjęciowych) 15.06- 31.09.2010 r.
17. Widowisko –pokazy historyczne , Park Miniatur – Gierłoża 24-25 .07. 2010 r.
18. Obchody 90 rocznicy cudu nad Wisłą - Iłów 08. 08 .2010
19. Uroczystości Święta Wojska Polskiego oraz 90 Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920- Warszawa 15.08.2010 r.
20. Widowisko teatralno-historyczne- ”Obrona Płocka” - Płock 18.08.2010 r.
21. „Inscenizacja walk 5 Armii nad Wkrą”- Borkowo k Nasielska 21 .08. 2010 r.
22. Rekonstrukcja bitwy pod Mławą , Uniszki Zawadzkie 27.-28. 08.2010 r.
23. Msza św. w intencji zamordowanych żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Narodowego Sochaczew- Boryszew 01.09.2010 r.
24. Budowa scenografii filmowej (okopy) - , plan filmu „Bitwa Warszawska 1920 r.”- poligon Zielonka 6-9 .09.2010 r.
25. Rekonstrukcja walk 1920 r., z okazji 11 rocznicy powstania SKOK Wołomin, Wołomin 08. 09. 2010 r.
26. Bitwa Mszczonowska 1939 r.- Mszczonów 10.09.2010r.
27. Obchody 90 rocznicy utworzenia 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty- rekonstrukcja walk 26 DP, Kozłów Szlachecki 11.09. 2010 r.
28. III Marsz Szlakiem Odwrotu znad Bzury, Sochaczew- Witkowice 11.12.09.2010 r.
29. Rekonstrukcja Przeprawy WP przez Bzurę - Witkowice 12. 09. 2010 r.
30. Uroczystość posadzenia Dębów Katyńskich, Sochaczew- Trojanów 17.09. 2010 r.
31. III Rekonstrukcja bitew pod Tomaszowem Lubelskim 1939 r., Tomaszów Lubelski 19.09. 2010 r.
32. Powiatowe obchody 71 rocznicy wybuchu II WŚ- Rekonstrukcja potyczki z roku 1939, Ostrowy k/Kutna, 26.09.2010 r.
33. Udział w zdjęciach na planie serialu „Biało-Czerwone” , (4 dni zdjęciowe) ,Warszawa 10- 13. 2010 r.
34. Manewry jesienne MGRH II/18 pp, prace porządkowe na cmentarzu z okresu I WŚ, Uderz 30.10. 2010 r..
35. Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada ,defilada, Sochaczew 11.11.2010 r.
36. Udział w zdjęciach na planie serialu „Instynkt”- Warszawa , 06.12.2010 r.
37. Międzywojewódzkie Seminarium „Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I wojny światowej”- Łódź 8-9.12.2010 r.

Muzealna Grupa Rekonstrukcji im. II/18 pp, pragnie podziękować wszystkim , którzy przyczynili się do naszej aktywnej działalności w tym roku.


W szczególności dziękujemy:

Ustępującemu Burmistrzowi Sochaczewa p. Bogumiłowi Czubackiemu, v-ce burmistrzowi Sochaczewa Jerzemu Żelichowskiemu, naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim p. Teresie Przybylskiej, wójtowi gminy Młodzieszyn Joannie Szymańskiej, Dyrektorowi Muzeum ZSiPBnB Maciejowi Wojewodzie.
Osobom prywatnym- Pawłowi Rozdżestwieńskiemu , Jackowi Habrowi, Andrzejowi Skolikowi, Marlenie Leonarczyk, Joannie Wawrzyńczak, Łukaszowi Wojtczakowi, Andrzejowi Janiszewskiemu, Jakubowi Wasilewskiemu, Witoldowi Świeckiemu, Marcinowi Rząbowi.
Firmom: „artmagazine.pl” , „Tramex”, Hurtownia „Salami”, „Intertest”.
Stowarzyszeniom : Stowarzyszenie na Rzecz Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek”, Stowarzyszenie Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju Społeczności Lokalnych „e- Sochaczew”,
Fundacjom : Fundacja Wojskowości Polskiej, Fundacja Polonia Militaris,
Grupom rekonstrukcji historycznej: AA7, GRH Kampinos, GRH Marienburg, GRH 40 pp, GRH 14 PUJ.

Członkowie MGRH II/18 pp pragną złożyć gratulacje -Panu Piotrowi Osieckiemu z okazji wygranych wyborów i objęcia funkcji Burmistrza Sochaczewa , licząc jednocześnie na owocną współpracę w utrwalaniu ważnych symboli historii narodowej w naszym mieście.

Jakub Wojewoda

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy