Na sesji o weteranach, Honorowych Obywatelach, budżecie...

27 maja w ratuszu odbyła się 41. sesja sochaczewskiej Rady Miejskiej. W trakcie czterogodzinnych obrad dokonano m.in. zmian w budżecie, nadano trzy tytuły Honorowego Obywatela Miasta, przyjęto program Sochaczew Weteranom. Radni przeznaczyli 10 tys. na pomoc repatriantom, wysłuchali też informacji na temat stanu technicznego mostu na Bzurze oraz postępów przy budowie przyłączy kanalizacyjnych.

Sesja rozpoczęła się od gratulacji dla 16-letniego bohatera. Maksymilian Tkacz, który  25 kwietnia w firmie ubezpieczeniowej TWS dokonał rzeczy niezwykłej - uratował życie Waldemara Kubiaka odebrał z rąk burmistrza i przewodniczącej Rady Miasta list gratulacyjny. Jak podkreślił Piotr Osiecki, Maksymilian dzięki szybkiej akcji reanimacyjnej i prowadzeniu jej do momentu przyjazdu ratowników medycznych uratował życie poszkodowanemu.

W liście gratulacyjnym burmistrz i przewodnicząca napisali m.in.: Dziękujemy za tę akcję, za odwagę, opanowanie i profesjonalizm. Twój czyn utwierdza nas w przekonaniu, że bezinteresowność, szlachetność i szacunek dla ludzkiego życia nie są wartościami obcymi dla młodego pokolenia. Jesteśmy pod wrażeniem Twojej determinacji. Swoją postawą udowodniłeś,  że warto walczyć do końca szczególnie, gdy ceną jest ludzkie życie. Pragniemy podkreślić, że rodzice i krewni mogą być z Ciebie dumni, podobnie jak nauczyciele przekazujący wiedzę o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Raz jeszcze, w imieniu całej naszej społeczności, pragniemy przekazać Ci wyrazy uznania i podziękowania za ten wyjątkowo szlachetny czyn.

Były też gratulacje dla rodziców Maksymiliana Beaty i Dariusza Tkaczów. W tym przypadku burmistrz i przewodnicząca RM zaznaczyli, że wychowanie młodego człowieka, szczególnie w obecnych czasach, to bardzo trudne zadanie, ale są w życiu chwile rekompensujące rodzicom codzienny trud opieki, wszystkie obawy o przyszłość dziecka, jego zdrowie, bezpieczeństwo. Wydarzenia z 25 kwietnia udowadniają, że zdali Państwo ten egzamin celująco! Wychwali wspaniałego, odważnego, wartościowego młodego człowieka. Jego obywatelska postawa zasługuje na najwyższy szacunek. Raz jeszcze gratulujemy syna i zapewniamy, że cała nasza społeczność lokalna jest z niego dumna. Życzymy Państwu wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów, spełnienia życiowych planów i wszelkiej pomyślności napisali.  

Zgodnie z przewidywaniami, 27 maja do grona Honorowych Obywateli Sochaczewa dołączyły trzy zasłużone dla naszej społeczności osoby, wieloletni nauczyciele, wychowawcy kilku pokoleń sochaczewian Maria Gołkowska, Jan Kopeć i Tadeusz Tomaszewski. Radni miasta jednogłośnie powiedzieli TAK tym kandydaturom.

Wniosek o Honorowe Obywatelstwo dla Marii Gołkowskiej i Tadeusza Tomaszewskiego złożony został przez mieszkańców, głównie byłych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina. Z kolei wniosek o uhonorowanie Jana Kopcia złożył burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki. Wręczenie trzech Honorowych Obywatelstw odbędzie się 13 czerwca, podczas uroczystej sesji Rady Miasta inaugurującej Dni Sochaczewa 2014.

Radni zgodzili się przeznaczyć 10 tys. zł dla rodziny repatriantów z Kazachstanu, która postanowiła opuścić Szortandy i zamieszkać w Sochaczewie, na stałe związać swe losy z naszym miastem. W Sochaczewie, w wynajętym mieszkaniu, zamieszka 41-letnia Oksana Khalilova z domu Wasilewska wraz z 40-letnim mężem Askhatem Khalilovem. Do Polski przyjadą z trojgiem dzieci: 21-letnim Igorem, 14-letnim Romanem i 4-letnią Zlatą. Na razie trwają formalności związane z uzyskaniem statusu repatrianta i wizy do Polski. Pieniądze przyznane przez samorząd rodzina będzie mogła wydać np. na zakup mebli, książek do szkoły, sprzętu AGD, remont mieszkania itp.

Dokonano zmian w tegorocznym budżecie miasta, w tym o 1.307.000 zł podniesiono wydatki inwestycyjne. Dodatkowe środki przeznaczono na trzy inwestycje: budowę dwóch boisk przy chodakowskim Zespole Szkół (do 800 tys. dodano 855), kompleksową przebudowę pasażu Duplickiego (do 372 tys. dodano 100 tys.) oraz budowę parkingu przy stacji PKP (do 800 tys. radni dodali jeszcze 350 tys.). Zgoda radnych pozwoliła burmistrzowi - następnego dnia po sesji - zawrzeć trzy umowy na realizację tych projektów. Ekipy wejdą na place budów w czerwcu.

Jednogłośnie przyjęto do realizacji program Sochaczew weteranom, który oferuje wszystkim weteranom m.in. bezpłatne wejścia na basen i darmowe przejazdy komunikacją miejską. To gest samorządu miejskiego wobec żołnierzy, choć nie tylko, służących na misjach poza granicami Polski.

Przypomnijmy, że od 2011 roku obowiązuje ustawa o weteranach, a z jej dobrodziejstw mogą korzystać osoby, które nieprzerwanie przez minimum 60 dni brały udział w działaniach poza granicami kraju w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, w ramach kontyngentu policyjnego, Straży Granicznej, zadań ochronnych BOR. W myśl ustawy weteranami mogą być nie tylko żołnierze, ale też cały korpus zabezpieczający zagraniczne misje, w tym pracownicy ABW, Agencji Wywiadu, Kontrwywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu itd.

Sochaczewski program nadał weteranom następujące przywileje:

bezpłatne karnety lub bilety jednorazowe na pływalnię Orka oraz na lodowisko i wypożyczenie łyżew w obiektach Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji,

bezpłatne bilety miesięczne Zakładu Komunikacji Miejskiej;

50% zniżki od obowiązujących cen na ofertę własną Miejskiego Ośrodka Kultury;

50% zniżki od obowiązujących cen biletów do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej

i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie;

Ratusz liczy, że tak jak w przypadku seniorów i dużych rodzin, system zniżek zaproponują tej grupie klientów także lokalni przedsiębiorcy sklepy, zakłady usługowe, dostawcy internetu itp.

Bez uwag zatwierdzono sprawozdanie komisji rewizyjnej badającej wpływy i koszty funkcjonowania systemu śmieciowego w okresie lipiec - grudzień 2013. Komisja nie dopatrzyła się żadnych uchybień, nie sformułowała żadnych zaleceń.

Dokonano zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej wynikających  z wygaśnięcia mandatu radnej Urszuli Kossakowskiej. Nowym przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska został Waldemar Kowaluk, a radna Zofia Łempicka (zastąpiła w RM U. Kossakowską) zasiadła w trzech komisjach: Gospodarki Komunalnej, Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.     

Na koniec radni wysłuchali informacji na temat stanu technicznego mostu na Bzurze oraz stopnia realizacji przyłączy kanalizacyjnych.  

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Urząd Miasta w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy