NABÓR WNIOSKÓW NA AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II – SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

Zdjęcia i foto:  NABÓR WNIOSKÓW NA AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II – SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 Opieka społeczna sochaczew

Przypominamy o zbliżającym się ostatecznym terminie (10.10.2019) składania wniosków na dofinansowanie nauki - dla niepełnosprawnych studentów.


NABÓR WNIOSKÓW NA AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II – SEMESTR ZIMOWY 2019/2020


Wnioski należy składać poprzez platformę SOW pod adresem:

https://sow.pfron.org.pl/

Za złożenie wniosku za pośrednictwem platformy SOW w roku bieżącym zostanie przyznany dodatek do wysokości 800 zł/semestr.

Wnioski można składać do dnia 10 października 2019 roku.

Obowiązujące wzory druków dostępne są na naszej stronie internetowej http://pcpr.powiatsochaczew.pl/

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu/zdjęcia dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

Skan/zdjęcie aktualnego orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności bądź równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o przyznanie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny – skan/zdjęcie aktualnej/ważnej Karty Dużej Rodziny.
W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o przyznanie pozostałych dodatków – skan/zdjęcie dokumentów lub podpisanych oświadczeń.
W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić jedną ze stron
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany…
lub zapoznać się z ofertą banków, w których posiadają Państwo rachunki.

Infolinia Użytkowników Systemu SOW tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) czynna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

Wniosek wraz załącznikami można również składać w wersji papierowej w siedzibie PCPR w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 pok. 21, w terminie do 10 października 2019 r. W takim przypadku nie ma możliwości przyznania dodatku do wysokości 800 zł za złożenie wniosku w Systemie SOW.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy