Nadzwyczajna sesja

Zdjęcia i foto: Nadzwyczajna sesja Radni i rady samorządowe sochaczew

W dniu 13 września w urzędzie gminy odbyła się nadzwyczajna sesja. XXI posiedzenie RG zwołane na wniosek wójta w trybie pilnym, podyktowane było koniecznością wprowadzenia zmian do budżetu. Podkreślić trzeba, że była to sesja krótka i merytoryczna. Tym razem radni nie wdawali się w dyskusję, a w zaproponowanym porządku obrad poza punktami stałymi, znalazło się jedynie podjęcie uchwały zmieniającej budżet.  Uchwałę przyjęto jednogłośnie.


Celem spotkania radnych było przede wszystkim zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 667.880 złotych. Wydatek ten umożliwia władzom gminy zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 640.000 złotych. Będzie ona przeznaczona na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminie. Zwiększenia planów budżetowych dokonano na podstawie pisma Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8.09.2016 r. (Promesa). Treścią pisma była informacja o podziale środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 38206 w miejscowości Uderz – Miękiny o dł. 1.705 km”.


W ten sposób mieszkańcy Miękin mogą się wkrótce spodziewać drogi asfaltowej, o którą od dawna zabiegali. O tę drogę, w urzędzie gminy upominała się przede wszystkim pani Grażyna Frankowska, która pełni funkcję sołtysa Miękin od 25 lat. Podkreślić trzeba, że w tym okresie wieś uległa wielu przeobrażeniom, jednak cały czas mieszkańcom doskwierało, że nie mają asfaltu. Tym bardziej, że droga Uderz - Miękiny stanowi, jak podkreśla pani sołtys - ważny szlak komunikacyjny łączący drogę powiatową na Młodzieszyn z drogą wojewódzką nr 575 i umożliwia ominięcie Iłowa. Na wybudowaniu drogi skorzystają więc nie tylko mieszkańcy Miękin i Uderza, ale i wszyscy podróżujący przez tę część gminy oraz przyjezdni. Do naszego sołectwa sprowadza się dużo ludzi z okolicznych miast, którzy są oczarowani występującą tu przyrodą. Sołectwo jest bowiem usytuowane pomiędzy połaciami lasów, które zachwycają bogactwem fauny i flory. Te atrakcje przyciągają do nas niejednego turystę i ciekawego gościa – wyjaśnia sołtys wsi.


Zauważyć trzeba, że rzeczywiście - droga gruntowa to dziś przeżytek, który wiąże się z prawdziwymi niedogodnościami komunikacyjnymi w okresach: jesiennym, zimowym i wiosennym, w których występują częste opady atmosferyczne. Są one przyczyną pojawiania się dziur w drogach, które stan zawieszenia poruszających się po nich pojazdach stawiają od znakiem zapytania. Obecnie, tj. dzięki transformacji ustrojowej po roku 1990 oraz po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej drogi gruntowe w szybkim tempie zastępuje asfalt. Dobre drogi, to jednak w Polsce nadal problem. Cały czas zmagają się z nim wójtowie gmin wiejskich. Władze gminy Iłów każdego roku oddają do użytku przebudowane drogi gminne. Wszystko to jednak wciąż za mało. Dlatego też, bardzo cenne są dotacje celowe z budżetu państwa, które umożliwiają gminie realizowanie inwestycji drogowych. W tych warunkach, 2 promesy, które gmina Iłów otrzymała w 2016 to duża gratka. Jeszcze w tym roku przy udziale środków z budżetu państwa zostanie bowiem przebudowana także droga w Nartach. Władze gminy, jak widać nie zasypują gruszek w popiele, tylko cały czas pracują nad tym, jak poprawić drogi gminne. Promesy - to jednak nie wszystko. Z budową dróg wiąże się zabezpieczenie środków własnych gminy, a także: przetargi, dokumentacja i nadzór nad budową, które spoczywają na barkach inwestora.

J.K

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy