Narada Burmistrzów – 11 marca 2010

► Burmistrz zatwierdził kilka projektów uchwał Rady Miejskiej, które będą analizowane na sesji 23 marca. Uchwały dotyczą:
▪ udzielenia pomocy powiatowi sochaczewskiemu, to jest przeznaczenia 20.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (paliwo do samochodów).
▪ wprowadzenia do budżetu miasta 241.000 zł dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego a przeznaczonej na realizację kolejnego etapu projektu „Nowe umiejętności – nowa jakość życia” (dla MOPS).
▪ uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta - rejon ul. Prostej i Żeglarskiej
▪ zmiany miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Korekta pozwoli wyznaczyć sekretarza komisji antyalkoholowej a później, po opracowaniu szczegółowego regulaminu jej pracy, określić obowiązki sekretarza.
▪ podziału ubiegłorocznej nadwyżki tzw. funduszu antyalkoholowego, która wynosi 200.802 zł. Pieniądze wpłacane do kasy miasta przez sklepy i restauracje (opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) można wydać wyłącznie na działania profilaktyczne. Jeśli radni wyrażą zgodę, tegoroczne wydatki funduszu wzrosną z planowanych 595 tys. do prawie 796 tys. zł.
▪ zmiany budżetu miasta, w związku z likwidacją gminnych funduszy ochrony środowiska. Formalnie fundusze przestały istnieć 1 stycznia 2010 roku, jednak na dostosowanie uchwał budżetowych (umieszczenie dochodów z opłat środowiskowych w innych działach) gminom dano czas do końca marca.

► Dyr. Halina Pędziejewska poinformowała, że Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie pozyskał kolejne dofinansowanie do remontu sali widowiskowej MOK przy ul. Chopina. Tym razem Ministerstwo Kultury zadeklarowało przekazanie 275.000 zł dotacji, pod warunkiem, że Ośrodek zagwarantuje 240.000 zł wkładu własnego. Ponieważ wolne środki pojawią się w budżecie miasta dopiero pod koniec kwietnia (pierwsza rata z PFRON wyniesie ok. 700 tys. zł), zdecydowano, że MOK wydzieli we własnym budżecie 240.000 zł, a o zwiększenie dotacji dla placówki burmistrz zwróci się do Rady Miasta w maju. Generalny remont sali widowiskowej, wyposażenie jej w sprzęt na miarę XXI wieku to spory wydatek. Z kosztorysów wynika, że np. system klimatyzacji pochłonie ok. 230 tys., zakup i montaż foteli ok. 115 tys., modernizacja łazienek i holu 170 tys., na profesjonalne oświetlenie powinno się odłożyć 120 tys. a na nagłośnienie 240 tys. zł. W ub. roku na modernizację MOK w Chodakowie przeznaczono 1.100.000 zł. Teraz dojdzie jeszcze 515.000 z budżetu miasta i Ministerstwa Kultury, a to nie koniec, gdyż remontu wymagają też schody główne, garderoby i toalety w podziemiach, MOK musi też zbudować podjazd dla niepełnosprawnych. Być może część z tych prac uda się wykonać z oszczędności, jakie prawdopodobnie pojawią się po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów. Zwykle ceny z kosztorysów są wyższe, niż stawki proponowane przez firmy zajmujące się robotami budowlanymi, wykończeniowymi, montażem oświetlenia, nagłośnienia czy klimatyzacji.

► Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Teresa Przybylska poinformowała, że instruktorki grupy zuchów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie - Krystyna Stańkowska i Zofia Szydełko – otrzymały specjalną nagrodę (tygodniowy pobyt w Egipcie) za promowanie wiedzy o ratownictwie medycznym. Kilka lat temu instruktorki napisały program „Ratujemy i uczymy ratować – ratownictwo medyczne w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej” adresowany do uczniów klas I-III. Była to odpowiedź na apel Jurka Owsiaka, by od najmłodszych lat uczyć dzieci, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, co robić do momentu przyjazdu lekarza, jak zgłosić zdarzenie i zabezpieczyć miejsce wypadku. J. Owsiak rozpoczął akcję „Ratujemy i uczymy ratować”, a Sochaczew został wówczas wytypowany do udziału w pilotażowym szkoleniu. Najpierw przeszli go nauczyciele, uzyskując certyfikaty ratowników medycznych, później dzieci. Po kilku latach zuchy postanowiły podzielić się nabytymi umiejętnościami z innymi uczniami szkół w mieście i powiecie. Łącznie przeszkolono około 1000 dzieci. W całym kraju fundacja J. Owsiaka nagrodziła wycieczkami cztery osoby, w tym dwie nauczycielki z Sochaczewa.

► Wyznaczono trzech inspektorów nadzoru czuwających nad terminowością i jakością prac prowadzonych przez firmę ELLA w ramach remontu drugiej części I piętra ratusza. Inspektorem w branży elektrycznej będzie Agnieszka Stachura – Andrzejewska (1,7 tys.), w sanitarnej Hanna Szustecka (1,2 tys.) natomiast w branży budowlanej Teofil Osiecki (2,4 tys. zł).

► Burmistrz wyraził zgodę na uruchomienie trzeciego przetargu na sprzedaż lokalu niemieszkalnego znajdującego się na poddaszu budynku przy ul. Słowackiego 4. Cena wywoławcza to 12,6 tys. zł. Zgodził się także na ogłoszenie rokowań w sprawie sprzedaży dawnej kotłowni przy ul. Senatorskiej 9. Cena wywoławcza ustalona została na 93 tys. zł.

► Trwają przygotowania do XV Konkursu Młodych Dziennikarzy organizowanego przez samorządowy tygodnik „Ziemia Sochaczewska”. Z okazji jubileuszu oraz przypadającej w tym roku dwudziestej rocznicy działania samorządu terytorialnego, ogłoszony zostanie konkurs na tekst dotyczący samorządności widzianej oczami dzieci i młodzieży. Patronat nad XV Konkursem objął Burmistrz Sochaczewa Bogumił Czubacki.

► Burmistrz obejmie patronat honorowy nad Balem Charytatywnym, który organizuje sochaczewskie Stowarzyszenie PRZYSTAŃ. Impreza odbędzie się 17 kwietnia, w hotelu „Chopin” a dochód z balu – w tym aukcji - przeznaczony zostanie na wakacyjny wypoczynek dzieci wychowujących się w rodzinach niezamożnych, niewydolnych wychowawczo lub dotkniętych patologią.

► Burmistrz przeznaczył ze swej rezerwy 500 zł na zakup nagród dla laureatów przeglądu tanecznego organizowanego przez Studio Tańca TWIST z Błonia. W przeglądzie bierze udział liczna grupa dzieci z sochaczewskich placówek oświatowych.

Daniel Wachowski

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy