Narada Burmistrzów – 15 kwietnia 2010

► Burmistrz negatywnie zaopiniował wniosek Wydziału Gospodarki Lokalowej o podniesienie stawek czynszu w należących do miasta mieszkaniach komunalnych i socjalnych. Opłaty pozostaną na niezmienionym poziomie.

► Zatwierdzono kilka projektów uchwał Rady Miejskiej, które będą analizowane na sesji 27 kwietnia. Uchwały dotyczą m.in.
• zmian w budżecie miasta na 2010 rok. Wolne prawie 300 tys. zł burmistrz chce przeznaczyć na dalszy remont sali widowiskowej MOK w Chodakowie (przy 240 tys. zł wkładu własnego ratusz pozyska 275 tys. dotacji z Ministerstwa Kultury), zakup nowości wydawniczych (10 tys. wkład własny, 15 tys. dotacja z Ministerstwa Kultury), oraz otwarcie wystawy poświęconej 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem (2,5 tys. wkład własny, 25 tys. dotacja z Narodowego Centrum Kultury)
• zmiany tegorocznego planu dochodów i wydatków kilku placówek oświatowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie pieniędzy, dodatkowe dochody).
• podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzielaną w ramach programu dożywiania.

► Zarządzeniem burmistrza:
• przyjęto regulamin służby przygotowawczej, to jest zasady zatrudniania, szkolenia i oceniania nowych pracowników ratusza.
• do budżetu wprowadzono 111.000 zł dotacji przekazanej miastu przez Urząd Wojewódzki, a przeznaczonej na wypłatę tzw. stypendiów socjalnych. Wnioski o stypendia złożyło 321 uczniów spełniających odpowiednie kryteria dochodowe, dlatego jednorazowa pomoc dla każdego dziecka - przeznaczona np. na zakup podręczników, strojów do gimnastyki, korepetycje - wyniesie 346,19 zł. Rodzice będą mieć czas na rozliczenie faktur do 7 września.

► W ciągu najbliższych dwóch lat sochaczewski ratusz będzie miał ok. 500 tys. zł na szkolenia i doskonalenie kadry urzędniczej. Sekretarz Andrzej Wierzbicki poinformował, że wspólny projekt Urzędu Miasta oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie, z 95,5 pkt na 100 możliwych znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej. W ostatnich dniach wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał listę 12 projektów z całego kraju rekomendowanych do dofinansowania. Projekt szkoleniowy zostanie w znacznej części sfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny (PO Kapitał Ludzki, działanie 5.2.1).

daw


 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy