Narada Burmistrzów, 24 sierpnia 2004 r

Wiadomo już, kto zajmie się opracowaniem koncepcji zagospodarowania placu targowego przy ul. Pokoju w Sochaczewie. Do UM wpłynęło kilka ofert, z których wybrano najtańszą złożoną przez warszawskie biuro projektowe S. Kowalskiego. Koncepcja ma zawierać uzgodnienia, jakie w ciągu ostatnich kilku miesięcy wypracował specjalny zespół powołany przez Burmistrza, a złożony m.in. z reprezentantów kupców utrzymujących się z handlu na miejskim targowisku. Bogumił Czubacki chciał, aby największy wpływ na kształt targowiska mieli ludzie pracujący tam na co dzień. Koncepcja będzie gotowa za kilka tygodni, wtedy też będzie można zaprezentować ją wszystkim zainteresowanym, a następnie zlecić wykonanie projektu technicznego. Zgodnie z deklaracjami, prace budowlane ruszą w przyszłym roku. W czasie przebudowy targowisko będzie pracować normalnie, nie przewiduje się przenoszenia kupców na inne miejsce. Burmistrz poleci wykonawcy, by uciążliwości związane z pracami budowlanymi były dla kupców i klientów jak najmniejsze.

Kolejny raz analizowano projekty uchwał, jakie trafią 31 sierpnia pod obrady Rady Miejskiej.
Przede wszystkim Burmistrz zaproponuje radnym przeznaczenie dodatkowych ok. 350.000 zł na inwestycje, w tym m.in.: termomodernizację Przedszkola nr 7, budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Królowej Jadwigi, Gwardyjskiej i Pietrzaka, budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Rumiankowej, utwardzenie tłuczniem ulicy Wodociągowej. Podczas sesji radni zdecydują też, jaka będzie wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego. W czerwcu, gdy projekt analizowano po raz pierwszy pojawiły się głosy, że opłaty są zbyt wysokie. Na nic zdały się argumenty, że stawki są identyczne, jak w powiecie.
Rada ustali też, jaką samorząd ma pobierać opłatę adiacencką od osób, których działki zyskały na wartości w wyniku ich podziału, przekształcenia lub doprowadzenia przez miasto mediów. Opłatę adiacencką wprowadza coraz więcej samorządów szukając dodatkowych źródeł dochodu. Pieniądze zebrane w ten sposób inwestowane są w budowę kolejnych dróg, wodociągów itd.
Prawdopodobnie zapadnie też decyzja o przyszłym zagospodarowaniu części Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu przy al. 600 Lecia. Burmistrz zaproponuje radnym, aby część ogródka, gdzie stał do niedawna klub BZYK, wydzierżawić przyszłemu inwestorowi na 10 lat. Osoba zainteresowana wybudowaniem i prowadzeniem w tym miejscu kawiarni zostanie wyłoniona w drodze przetargu. Na 400-metrowej działce będzie mógł powstać obiekt o maksymalnej powierzchni ok. 200 m2. Uchwała zobowiązuje inwestora do budowy bezpłatnej toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych (dorosłych i dzieci).

Powołano Komisję Konkursową, która dokona oceny latawców startujących w II Festiwalu Latawców organizowanym w ramach Mistrzostw Mazowsza w Mikrolotach. Festiwal odbędzie w sobotę, 28 sierpnia, na polach czerwonkowskich. Zawodników oceniać będzie Komisja w składzie: wiceburmistrz Jerzy Żelichowski, Teresa Przybylska, Jadwiga Miziołek, Witold Antuszewicz, Ewa Falenta, Elżbieta Żużniew. Burmistrz Bogumił Czubacki zgodził się także objąć honorowym patronatem XXI Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą, który odbędzie się 12 września; włączyć w organizację I Otwartych Mistrzostw Sochaczewa w Tenisie Ziemnym i XI Ogólnopolskich Zawodów Sportowych Osób Niepełnosprawnych „Sochaczew ‘2004”.

Rozmawiano o stanie technicznym tzw. łącznika, nie używanego od lat korytarza łączącego halę sportową w Chodakowie z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Ekspertyza wykazała, że nakłady na remont byłyby bardzo wysokie, trzeba by wymienić dach, otwory okienne, wykonać szereg innych prac, tymczasem wartość użytkowa łącznika jest znikoma. Postanowiono z rezerwy finansowej Burmistrza przeznaczyć 4.000 zł na rozbiórkę łącznika. Decyzja w tej sprawie zapadnie na wrześniowej sesji RM.

Od 1 września br. do 31 sierpnia 2005 roku nie zmienią się wysokości dodatków, jakie otrzymują m.in. opiekunowie stażu nauczycielskiego, wychowawcy w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, doradcy metodyczni i kierownicy świetlic, nauczyciele pracujący w oddziałach integracyjnych. Z powodu braku środków, dodatki pozostaną na tym samym poziomie, co w roku szkolnym 2003/2004.

Sekretarz Miasta Andrzej Wierzbicki przedstawił informację na temat wydatków związanych z przeprowadzonym w połowie czerwca lokalnym referendum w sprawie opłaty śmieciowej. Z zaplanowanych w budżecie na ten cel 60.000 złotych wydano 59.354 zł. Akcja informacyjna pochłonęła 23,5 tys. Prowadzono ją w radiu, prasie lokalnej, internecie, dwóch TV kablowych, wydrukowano kilkanaście tysięcy ulotek i reklamówek z logo akcji, na Placu Kościuszki zorganizowano happening. 17 tys. wydano na diety dla członków komisji referendalnych, 6,3 tys. na przygotowanie i wyposażenie lokali, 3 tys. na druk kart do głosowania.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy