Narada Burmistrzów – 14 stycznia 2011

► Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Teresa Przybylska przedstawiła informację na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w dwunastu prowadzonych przez ratusz przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Karta Nauczyciela zobowiązuje samorządy, by do 20 stycznia każdego roku burmistrzowie i wójtowie przeprowadzili analizę wydatków poniesionych na płace, a do 31 stycznia wypłacili pedagogom ewentualny dodatek uzupełniający. Średnie wynagrodzenie nauczyciela liczone zgodnie z nowymi przepisami od września 2010 r. wynosi dla nauczyciela stażysty 2447 zł, nauczyciela kontraktowego – 2716 zł, mianowanego – 3523 zł, dyplomowanego – 4502 zł. W Sochaczewie poniżej średniej znaleźli się tylko nauczyciele stażyści, dlatego na wypłacenie im wyrównań potrzebne będzie 24.335 zł.

► Burmistrz wyraził zgodę na ogłoszenie trzech postępowań przetargowych, które wskażą najtańsze firmy zainteresowane:
- wykonaniem remontu budynku komunalnego przy ul. Długiej 31.
- remontem kamienicy przy ul. 15 Sierpnia 106b.
- opracowaniem na zlecenie miasta wycen nieruchomości.

► W związku ze zmianą ustawy o zarządzaniu kryzysowym, burmistrz podpisał kilka zarządzeń dotyczących powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (nowy skład, obowiązki, zakres kompetencji poszczególnych członków Zespołu) oraz zorganizowania i funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (miejsce pracy, używane środki łączności itp.) Szefa Inspektoratu Obrony Cywilnej UM zobowiązano do pilnego opracowania nowego Planu Zarządzania Kryzysowego w Sochaczewie.

► Burmistrz wyraził zgodę na podniesienie o 3,7% stawek za roboczogodzinę stosowanych w 2011 roku przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Stawki te stosuje się przy obliczaniu kosztów remontów budynków komunalnych zlecanych przez sochaczewski ratusz. Od stycznia stawka za godzinę pracy, przyjmowana do kosztorysów, wyniesie 13,17 zł.

► Po niemal dwóch latach przerwy, 1 maja wzrosną stawki czynszów w lokalach mieszkalnych i socjalnych zarządzanych przez ZGM. Burmistrz nie wyraził zgody na proponowany przez Wydział Gospodarki Lokalowej 10% skok opłat, dlatego stawka bazowa podniesiona zostanie tylko o 3% (z 6,36 zł/m2 na 6,55 zł/m2). Warto przypomnieć, że ostatnia podwyżka czynszów miała miejsce 1 lipca 2009 r. Wtedy ustalono, że bazowa stawka czynszu wyniesie dla lokali mieszkalnych: 6,36 zł/m2. Obecnie w najlepiej wyposażonych budynkach socjalnych przy ul. Fabrycznej 4 i ul Trojanowskiej 64 stawka czynszu wynosi 3,18 zł/m2, a będzie 3,28 zł (t.j. 50% podstawowej stawki), natomiast w pozostałych lokalach socjalnych: 1,59 zł/m2 (będzie 1,64 zł). Realnie, bazową stawkę płaci tylko 6-8% lokatorów, gdyż reszta korzysta z szerokiego katalogu czynników, które mogą spowodować obniżkę opłat. Czynsz może być niższy, jeśli w kamienicy brak centralnego ogrzewania (-15%), brak ciepłej wody (-15%), gdy toaleta znajduje się poza budynkiem (-20%), najemcy korzystają wspólnie z innymi z pomieszczeń: kuchni, łazienki, wc (-10%), bezpośrednio w mieszkaniu brak urządzeń zaopatrzenia w wodę (-10%), lokal usytuowany jest na parterze, ostatniej kondygnacji lub przylega do lokalu użytkowego (-10%), mieszkanie składa się z odrębnych izb (-15%). Największe obniżki stosuje się w kamienicach przeznaczonych do rozbiórki (-50%). Tylko w jednym przypadku ZGM może podnieść czynsz – gdy w lokalu jest ciepła woda dostarczana z zewnątrz (+10%).

D. Wachowski

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy