Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Iwaszkiewiczu

/ 5 zdjęć
Zdjęcia i foto: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  w Iwaszkiewiczu Edukacja sochaczew

            Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został uchwalony przez Radę Ministrów jako program wieloletni na lata 2016-2020. Jego celem jest  poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Trzeci  priorytet tegoż programu zakłada   rozwijanie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów poprzez promowanie  i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych realizowany przez biblioteki szkolne.

Na zakup nowości wydawniczych każda z bibliotek w naszej szkole otrzymała  15 000,00 zł, z czego 80 %  stanowi kwota dotacji, a 20% to wkład własny  organu prowadzącego, którym jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

Dokonywanie zakupów zostało poprzedzone konsultacjami przeprowadzonymi przez nauczycieli bibliotekarzy z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Wypowiadali się oni na temat swoich zainteresowań czytelniczych oraz zgłaszali propozycje odnośnie zapotrzebowań czytelniczych. Efektem tych konsultacji było zakupienie:


·         do biblioteki liceum ogólnokształcącego 624 książek oraz kilku  audiobooków 

·         do biblioteki technikum 725 książek oraz  kilku audiobooków.


Jednocześnie w szkole realizowane były  zadania zawarte w Projektach napisanych dla naszego Technikum i Liceum Ogólnokształcącego:


·         współpraca szkoły z biblioteką pedagogiczną i  publiczną  / wspomaganie  w ramach sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy /, uczestnictwo w spotkaniach autorskich

·         organizacja na terenie szkoły Narodowego Czytania „Wesela” St. Wyspiańskiego,

·   "Czytam i polecam" - promowanie przez uczniów przeczytanych książek w formie recenzji, plakatów oraz prezentacji multimedialnych,

·         "Zwyczaje i tradycje różnych narodów w tekstach kultury" - przedstawianie przez uczniów zwyczajów i kultury wybranych krajów opisanych w przeczytanych książkach, m.in. prezentacja książki Yeonmi Park – „Przeżyć. Droga dziewczyny z Korei Północnej do wolności",

·         Co jadają bohaterowie literaccy? Kulinaria w literaturze – konkurs, w którym uczniowie przygotowywali słodkie dania zainspirowane literaturą oraz przedstawiali źródła swoich inspiracji, czytając fragmenty tekstów literackich,

·         bookcrossing na terenie szkoły,

·         prelekcja dla rodziców nt. wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży,

·         dostosowanie organizacji pracy biblioteki do potrzeb uczniów: zmieniono regulamin biblioteki szkolnej z możliwością wypożyczeń na czas wakacji,

·          rozbudowa zakładki Biblioteka  na stronie internetowej szkoły, umieszczanie informacji o nowościach w bibliotece,  

·         angażowanie uczniów do pracy przy opracowywaniu zakupionych książek np.: okładanie, ustawianie na półkach, itp.),

·         spotkanie z blogierem książkowym promujące  zalety czytania.


Fundusze z NPRCz zostały przez bibliotekę szkolną w pełni wykorzystane. Książki zostały zakupione zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów tj. zakupy tym  razem nastawione były przede wszystkim na beletrystykę, która  w nowościach miała spore zaległości.


Dzięki wzbogaconemu księgozbiorowi biblioteka ożyła.  Każdy czytelnik może znaleźć ciekawą książkę dla siebie. W ciągu czterech miesięcy: od września do grudnia nastąpił wzrost czytelnictwa w stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego.

 

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy