Nauczyciele w Sochaczewie - tygodniowy wymiar pracy

Zdjęcia i foto: Nauczyciele w Sochaczewie - tygodniowy wymiar pracy Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew

Najbliższa sesja rady miejskiej zajmie się wymiarem godzin pracy nauczycieli. Jeśli radni wyrażą zgodę istniejący od wielu lat wymiar zostanie podwyższony o kilka godzin. 


Projekt uchwały zajmie się grupą nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Taki tygodniowy wymiar  pracy jest różny dla pedagogów, doradców zawodowych, psychologów, terapeutów pedagogicznych w szkołach i przedszkolach a także dla nauczycieli przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 


Wymiar pracy nauczyciela w tygodniu będzie uzależniony od wieku dzieci z jakimi pracuje. W przypadku nauczycieli przedszkoli a także innych placówek przedszkolnych pracujących z dziećmi 6-letnimi wymiar ten ma wynosić 22 godziny, natomiast w przypadku grup w których są dzieci poniżej 6 lat wymiar ten będzie wynosił 25 godzin tygodniowo. Uchwała odnosi się także do grup łącznych w których znajdują się dzieci i w wieku 5 oraz 6 lat. "Nauczyciel przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujący z grupami dzieci obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, jeżeli liczba dzieci 6-letnich stanowi co najmniej 50% wszystkich dzieci w grupie" – wymiar ten będzie wynosił 22 godziny. Jeśli grupa będzie składać się z dzieci w których będzie przebywać dzieci 6-letnich poniżej 50% wówczas wymiar tygodniowy będzie wynosił 25 godzin. 


Pedagodzy, psychologowie, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi będą pracować w wymiarze 22 godzin w tygodniu.


Nauczyciele, którzy w całym tygodniu będą pracować mniej niż założona w uchwale będzie zobowiązany do nauczania w odpowiednio większej liczbie liczbie godzin w innych okresach roku szkolnego bez uznania ich za pracę w godzinach ponadwymiarowych. Ponad to tygodniowy wymiar pracy nauczyciela nie może być ustalony na poziomie większym niż 1,5 tygodniowy obowiązkowego wymiaru pracy. 


ZNP złożyło propozycję do uchwały, aby – nauczyciel przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie o dzieci młodsze, jeżeli liczba dzieci 6-letnich stanowi mniej niż 50% wszystkich dzieci w grupie tygodniowa liczba godzin  wymiaru zajęć powinna wynosić 22 godziny. Uchwała jednak nie przewiduje takiej zmiany, ponieważ w przypadku przyjęcia do grupy dzieci 5-letnich nawet jednego dziecka 6-letniego skutkowałoby zmniejszeniem liczby godzina dla nauczycieli oraz koniecznością dodatkowego zatrudnienia. 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy