NFZ - warunki nie do przyjęcia

8 października br. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ odbyło się spotkanie dyrekcji MOW NFZ z dyrektorami Szpitali Powiatowych Województwa Mazowieckiego. Tematem przewodnim spotkania było omówienie zasad dotyczących procesu renegocjacji, czyli rozliczenia finansowego umów zawartych z NFZ za okres I półrocza 2013 r. Przedstawiony algorytm, narzucony przez władze NFZ jest mocno krzywdzący dla szpitali powiatowych, w tym również dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Według przedstawionych zasad, NFZ zamierza sfinansować świadczenia wykonane przez szpitale ponad limity w pierwszej kolejności za usługi ratujące życie w wysokości 100%, następnie za usługi z wybranych zakresów świadczeń tj. głównie z oddziałów specjalistycznych, które występują zazwyczaj tylko w szpitalach klinicznych i wojewódzkich.

- Przedstawione naszemu szpitalowi przez NFZ propozycje, dotyczące sfinansowania świadczeń medycznych, które wykonaliśmy na rzecz ubezpieczonych mieszkańców powiatu sochaczewskiego ponad limity określone w umowach są nie do przyjęcia – powiedział po spotkaniu Piotr Szenk dyrektor Szpitala. - Leczenie mieszkańców naszego powiatu ubezpieczonych w NFZ jest statutowym obowiązkiem, wobec czego realizując tą zasadniczą misję przyjmujemy pacjentów, nierzadko przekraczając limity zawarte w umowach z NFZ. Dla nas zdrowie i życie pacjenta jest najważniejsze. Ale nie ukrywajmy, zwrot kosztów za wykonane świadczenia medyczne to dla naszego szpitala, także ważna sprawa – podkreśla P. Szenk.

NFZ planuje zapłacić szpitalom za nadwykonania jedynie 70% ogólnej ich wartości. Warunkiem podpisania ugody jest zrzeczenie się przez szpital dalszych roszczeń w zakresach objętych tą ugodą. Proces renegocjacji będzie przebiegał dwuetapowo. Pierwszy etap renegocjacji będzie polegał na podpisaniu aneksów zmniejszających. Następnie w sytuacji, kiedy wszystkie szpitale podpiszą aneksy zmniejszające NFZ przedstawi szpitalom propozycje podpisywania ugód zwiększających z jednoczesną koniecznością zrzeczenia się pewnych kwot. Z informacji podanych przez Adama Twarowskiego dyrektora MOW NFZ wartość nadwykonań na Mazowszu za I półrocze br. wynosi ponad 325 mln zł. Kwota pochodząca z niedowykonań, jaką NFZ oszacował i zamierza przeznaczyć na częściową zapłatę za nadwykonania wynosi ok 50 mln zł.

Jak widać, za leczenie pacjentów, czyli za swoje statutowe działanie, szpitale nie uzyskują pełnego finansowania, przez co pogarsza się sytuacja finansowa wszystkich placówek. Polityka kreowana przez NFZ zmusza dyrektorów szpitali do wprowadzania elementów żelaznej polityki dotyczącej przestrzegania limitów zawartych w kontraktach, co oznacza ograniczanie działalności w poszczególnych oddziałach i poradniach. Te działania negatywnie odbiją się przede wszystkim na ilości przyjmowanych pacjentów i wydłużą czas oczekiwania na przyjęcie do specjalisty. Taki stan rzeczy narusza konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia wynikające z art. 68 Konstytucji RP, uniemożliwiając mieszkańcom powiatu skuteczne i niezwłoczne leczenie.

Taki stan rzeczy jest niedopuszczalny, dlatego dyrekcja sochaczewskiego Szpitala Powiatowego wraz z przedstawicielami Zarządu Powiatu, już wielokrotnie zwracała się poprze pisma skierowane do prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachniarz, domagając się znalezienia przez NFZ rozwiązań mających na celu zaspokojenie realnych potrzeb zdrowotnych pacjentów poprzez zwiększenie kontraktu do obecnego wykonania oraz zapłaty w pełnej kwocie wykonanych ponad limit świadczeń.

- Tym razem, także nie pozostaniemy obojętni wobec takiej postawy NFZ – komentuje wicestarosta Janusz Ciura przewodniczący Rady Społecznej ZOZ Szpitala Powiatowego. - Przez cały czas dyrekcja sochaczewskiego Szpitala zabiega o zwiększenie kontraktu na rok 2014 w tych obszarach, w których systematycznie jest on przekraczany. Dotyczy to zwłaszcza wielokrotnie omawianej ortopedii, chirurgii i oddziału chorób wewnętrznych. Domagamy się, także zwrotu kosztów za nadwykonania. Również Zarząd Powiatu wspiera podejmowane przez jednostkę działania, aby pacjenci mogli bez problemów korzystać ze świadczeń medycznych – dodaje wicestarosta.


Aneta Ligner

Sekcja Promocji i Rozwoju

"Szpital Powiatowy w Sochaczewie"

 

0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmySochaczew wiadomości - TOP5