Nie wszystko złoto, co się świeci

/ 4 komentarzy / 10 zdjęć
Zdjęcia i foto: Nie wszystko złoto, co się świeci Radni i rady samorządowe sochaczew
+5

Dwie strony powiatowego medalu

Nie przyłączę się do chóru klakierów, którzy wspierają i tworzą lukrowaną propagandę powiatową w większości lokalnych mediów. Niezależność medialna, to dzisiaj deficytowy towar na lokalnym rynku i niestety sprawdza się filozoficzna prawda, że byt kształtuje świadomość. Tym silniej im większe środki finansowe przeznaczone są na promocję w samorządowych budżetach. W efekcie do mieszkańców dociera tylko to, co gloryfikuje poczynania decydentów i stanowi tylko jedną stronę medalu. Widzę to bardzo jaskrawo w Sochaczewie, zarówno w magistracie, jak i w starostwie. Ponieważ jestem radnym powiatowym zwracam uwagę na tę drugą stronę powiatowego medalu, której przeciętny mieszkaniec powiatu nie widzi, i o której w mediach nie przeczyta.


A jaka jest ta druga strona medalu?

Mocno kontrastująca!!! Mówiłem o niej znowu podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. Oczywiście zaimpregnowani na krytykę poplecznicy, którzy w kwestiach merytorycznych zazwyczaj nie mają wiele do powiedzenia, próbują mnie zniechęcać do wypowiadania krytycznych opinii podczas sesji. Jakie okulary trzeba nosić, żeby nie dostrzec w tej krytyce prawdy? W mojej dwudziestoletniej pracy samorządowej oraz obecnej pracy doradczej, z taką bylejakością jaką widzę w powiecie, otoczoną medialnym pudrem, nie miałem do czynienia. Dowody? Proszę bardzo! W szpitalu powiatowym od początku kadencji mamy duże problemy finansowe i fikcyjne programy naprawcze, zamknięto psychiatrię, odeszło wielu lekarzy, a od połowy roku wybuchł poważny wewnętrzny konflikt pomiędzy personelem a dyrekcją szpitala. Jakie informacje wyszły z powiatu do mediów pod koniec stycznia? Wszystko jest w porządku i będzie coraz lepiej, z myślą o pacjentach. Podczas ostatniej sesji okazało się, że nowy dyrektor się nie sprawdził. Będzie zwolniony, a szpitalowi do końca roku grozi strata finansowa w wysokości ok. 6 mln zł !!!

Inny przykład powiatowej hipokryzji? Rząd ogłosił w kwietniu program „Zdalna szkoła”. Powiat sochaczewski zakwalifikowany został do kategorii 6, gdzie można było uzyskać dofinansowanie do 100 tys. zł. Głównym kryterium była liczba uczniów, którzy nie posiadają sprzętu do zdalnej nauki, a sprzęt można było kupować niezwłocznie, bez obawy o refundację. Ministerstwo Cyfryzacji zwracało samorządom poniesione koszty, jeśli wcześniej wydatkowały własne pieniądze. Wszystkie samorządy, które złożyły wnioski (2738 jst w 6 kategoriach) otrzymały finansowe wsparcie. Dlatego kpiną z czytających jest, zawarty na plakatach wiszących w szkołach powiatowych, cytat słów p. Jolanty Gonty, starosty sochaczewskiego „Dzięki bardzo profesjonalnie przygotowanemu wnioskowi udało nam się uzyskać duży grant o wartości 99 817,98 zł (z maks. kwoty 100.000 zł) na zakup potrzebnego sprzętu, który będzie wsparciem dla uczniów, rodziców, a także nauczycieli i dyrektorów, umożliwiający im realizację zdalnych lekcji”.

Jak Zarząd Powiatu dba o powierzone mu pod opiekę mienie powiatowe świadczy stan budynków należących do szkoły i nieistniejącego już gospodarstwa szkolnego ZSR CKU w Sochaczewie. Obiekty te pozostawione na pastwę losu są notorycznie niszczone. Część z nich to obiekty zabytkowe, należące do kompleksu pałacowego. O opiekę nad nimi i zabezpieczenie przed aktami wandalizmu prosiłem wcześniej starostwo. Moje zastrzeżenia zgłosiłem również radnym podczas ostatniej sesji powiatowej. Bez efektu. Natomiast Zarząd Powiatu prezentując Radzie Powiatu raport o stanie powiatu w części: Kultura oraz ochrona zbytków i opieka nad zabytkami pochwalił się organizacją kilku imprez z obszaru kultury oraz wspieraniem kilkudziesięciu wydarzeń realizowanych przez jednostki powiatowe. O zabytkach nie wspomniał nawet słowem. Jakieś plany chyba się jednak rodzą w głowach decydentów, bo przewodniczący rady optymistycznie zapowiedział „wypicie kawy w stajence” !!! Co autor miał na myśli?

Załączone zdjęcia mówią wiele. Tak właśnie wygląda druga strona powiatowego medalu!!!


Jerzy Żelichowski - radny powiatowy

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (4)

robroyrobroy
0
Panie Jerzy-zdjęcie nr 7-czy to nie jakaś bomba ekologiczna podrzucona do Socho? (2020-06-13 16:51)
jerzyk2205jerzyk2205
+1
Nie wiem! Bardzo prawdopodobne, że to jest pozostałość po istniejącym ćwierć wieku temu w tym miejscu skupie i produkcji pulpy z truskawek. Właśnie w takie beczki ładowano wówczas pulpę truskawkową i wywożono ją do Niemiec. Niestety złoty interes skończył się po dwóch latach oszustwem i groźbą bankructwa gospodarstwa szkolnego, obciążonego wysokim kredytem. Zostało ono uratowane przez nowego kierownika, nieżyjącego już śp.Marka Teklińskiego, który mając wsparcie najpierw wojewody skierniewickiego, a później już starostwa powiatowego pierwszej kadencji, w ciągu pięciu lat spłacił bankowi nie swoje długi. Jednak następna, druga kadencja powiatowa sprzedała pola czerwonkowskie w 2005 roku i gospodarstwo szkolne w trzeciej kadencji powiatu powoli zaczęło kończyć swoją dydaktyczną działalność.

https://e-sochaczew.pl/n/gardlowa-sprzedaz/4768

W następnych latach wyprzedawano kolejno sprzęt - ciągnik siodłowy, ciągniki rolnicze, kombajny, maszyny. Zostały puste budynki. Potem ten teren służył starostwu już tylko do organizacji Targów Rolnych. Ostatnie 6 lat to postępująca dewastacja opuszczonych obiektów, bez żadnej opieki. (2020-06-13 20:21)
jerzyk2205jerzyk2205
0
Program opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2016-2020 zawiera rejestr zabytków zlokalizowanych na terenie miasta. Jednym z celów programu jest m.in. zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. Obydwa obiekty: spichlerz i obora w byłym gospodarstwie szkolnym są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków pod pozycją 21 i 22 i powinny być obiektem troski burmistrza. Obiekty są własnością samorządu powiatowego. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mówi:

Zgodnie z art. 4 ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej, działań mających na celu, m.in.: 3. udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;

Zgodnie z art. 5 opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega w szczególności na zapewnieniu warunków, m.in: 3. zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;Tak wygląda strona formalna. No i co z tego? (2020-06-15 11:50)
jerzyk2205jerzyk2205
0
Na stronie internetowej Starostwa pojawiła się wczoraj informacja: "Sochaczewski szpital otrzyma aparat RTG - ramię C o wartości blisko 350 tys. zł i dwie centrale monitorujące, których koszt wynosi ponad 163 tys. zł. Ponadto, trzynaście kardiomonitorów modułowych za kwotę ok. 559 tys. zł oraz osiem kardiomonitorów kompaktowo-modułowych o wartości 127,4 tys. zł, a także respirator." Ani słowa w tym kontekście o marszałku Struziku oraz radnym A.Orlińskim i jego staraniach i uzgodnieniach z byłym dyrektorem szptala.

Natomiast propaganda powiatowa wskazała czyja to zasługa, Otóż "Zakupiony sprzęt to efekt bardzo dobrze sporządzonego wniosku przez Szpital Powiatowy, przy wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego". To środki unijne, które rozdysponowane mogą być jedynie za pośrednictwem marszałka". Niestety, ale to kolejny dowód na powiatowe dyrdymały. (2020-06-16 21:18)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy