Nowa inwestycja zagospodarowania wód opadowych w Chemitexie i Rozlazłowie

Zdjęcia i foto: Nowa inwestycja zagospodarowania wód opadowych w Chemitexie i Rozlazłowie Inwestycje sochaczew

W dniu 13 czerwca burmistrz Piotr Osiecki podpisał w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę, która pozwoli rozpocząć nową inwestycję na terenach byłego Chemitexu. W ramach zadania „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew” w unijnym konkursie Sochaczew znalazł się na piątym miejscu. 


Ratusz uzyskał dofinansowanie w kwocie 9.865.200 zł z zakresu kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania wód opadowych. Nowe rozwiązania powstaną na terenie byłego zakładu Chemitex oraz w rejonie ulicy Płockiej a także Łowickiej. Zadanie wraz z wkładem finansowym miasta ma kosztować około 14 mln zł. 


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował projekt kompleksowego zagospodarowania wód opadowych w mieście. Obszary na których opady deszczu oraz roztopy są szczególnie dotkliwe w skutkach będą spełniały nowe zadanie. Rejon ulic Grunwaldzkiej, Parkowej oraz Ogrodowej a także Płocka i Łowicka wzbogacą się o inwestycję, która zagospodaruje wody odpadowe. 


Nasz projekt ma wartość 14.262.500 zł, a przyznane wsparcie to niemal 10 mln zł. Ten projekt umiejętnie łączy działania prorozwojowe, bo ma służyć gospodarczemu ożywieniu dawnego Chemitexu, i proekologiczne. Od kilku dni w mediach głośno jest o problemach polskich miast z dostępem do wody, a my zmierzamy właśnie do tego, by wody opadowe zatrzymać i wykorzystać w czasie, gdy na deszcz nie ma co liczyć – mówił burmistrz Piotr Osiecki.


Znajdująca się na terenie byłych zakładów chemicznych nieczynna sieć deszczowa oraz wodociągowa zniknie a w jej miejsce pojawi się nowa ekologiczna, kanalizacja deszczowa. Ulice Wiskozowa, Chemiczna, Włókiennicza oraz Topolowa zostaną utwardzone. Kolejnym etapem będzie ułożenie deszczówki w parkowej, Grunwaldzkiej, Ogrodowej oraz Topolowej. Woda z ulic będzie trafiać do nowego zbiornika retencyjnego a dodatkowo projekt zakłada również wykonanie wylotu do rzeki Utraty. 


Inwestycja obejmuje również działania w Rozlazłowie. W ulicy Płockiej i Łowickiej powstanie kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym (na terenie SUW przy ulicy Płockiej), która będzie zbierać wodę z w/w terenu. 


Samo powstanie nowych inwestycji to nie koniec działań. Ratusz planuje zakup zakup specjalistycznego pojazdu służącego do podlewania zieleni w parkach i trawników. Samochód na być dostosowany do wąskich alejek, będzie wąski oraz lekki. Zakup takiego pojazdu to działanie wielozadaniowe. Zimą Zakład Gospodarki Komunalnej chce go wykorzystywać do odśnieżania alejek spacerowych. W zakres pracy, która skupi się na wykorzystaniu wód opadowych wejdzie także mycia ulic, chodników czy podlewania zieleni miejskiej.


Inwestycja z dofinansowaniem NFOŚiGW ma ożywić teren Chodakowa. Dawne zakłady chemiczne straszą pustką a działania z zakresu wód opadowych mają wpłynąć na poprawę warunków użytkowania tego terenu. Zakładowe ulice wewnętrzne w przyszłości mają być utwardzone nawierzchnią ażurową, która będzie przepuszczać wodę co znacznie poprawi jakość korzystania z tego terenu. 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy