Zaloguj się do konta

Nowa umowa na odbiór odpadów w gminie Teresin

Redakcja
2020-07-03
Sprawy urzędowo-administracyjne

2 lipca odbyła sesja Rady Gminy Teresin podczas której radni zajęli się tematem odpadów.Wójt Marek Olechowski omówił zadania związane z działaniami w sprawie ustaleń jakie podjęto. 


Radni ustalili metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości w gminie Teresin, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokość stawki. Dodatkowo podjęto uchwałę dotyczącą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi którą składa właściciel nieruchomości oraz warunków, a także tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Jak wyjaśnił wójt Marek Olechowski w dniu 29 czerwca dokonano wyboru firmy, która w drodze przetargu zostanie operatorem, który zajmie się odbiorem odpadów od mieszkańców gminy Teresin. Do przetargu stanęły trzy firmy w tym dwie spełniły wymogi dokumentacji. Ofertę, którą wy brano złożyła firma Partner. Po przeliczeniu wszelkich kosztów cena za osobę w przypadku segregacji będzie wynosić 30,90 zł, natomiast w przypadku braku segregacji  będzie to 92,90 zł. 


Wójt poinformował również o dodatkowych możliwościach  - Mieszkańcy otrzymają również informację o możliwości złożenia nowej deklaracji w której będzie cena obniżona o 10 % jeżeli odpady biologiczne, czyli takie jak trawa oraz odpady kuchenne zostaną kompostowane, wówczas będzie będzie można płacić 10% mniej czy 3,09 zł mniej. Jest na to czas do końca lipca. Do tego czasu mieszkańcy otrzymają informacje o nowych stawkach o możliwości składowania odpadów w swoich kompostownikach. Nowy operator zapewni mieszkańcom kosze na odpady. 


Jeszcze nie ma decyzji co do tego czy nowy operator odkupi kosze od poprzednika czy też zapewni je we własnym zakresie. 


- Przy wszystkich przetargach, które się odbyły i zostały unieważnione, ceny były wyższe niż w tym, który został obecnie rozstrzygnięty. Zgłaszając się do tego przetargu mieliśmy ceny 53 zł, 37 zł czy też 34 zł. Obecna oferta 30,90 zł od osoby jest ceną najniższą, która została oferowana p=od kilu miesięcy – mówił wójt gminy Marek Olechowski. Nowa stawka będzie obowiązywać od 1 sierpnia 2020 roku i będzie obowiązywać do 31 lipca 2021 roku.  

Opinie (2)

robroy

90 zeta za osobę w przypadku braku segregacji,no to zakładajcie kamerki w lasach [2020-07-04 15:39]

robroy

to się może przyjąć,taka trójka klasowa z ochrony środowiska [2020-07-04 19:23]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc