Nowe podatki na sesji

/ 7 zdjęć
Zdjęcia i foto: Nowe podatki na sesji Radni i rady samorządowe sochaczew
+2

Czy radnym zależy na rozwoju gminy? Musimy się zastanowić czy chcemy rozwoju gminy – mówił wójt do radnych, którzy nie poparli uchwały zmieniającej budżet, poddanej pod głosowanie na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 28.11.2016 roku.

Ta uchwała to zadaniem jednego z radnych „przyzwolenie na szastanie pieniędzy przez grupę kolesi”. Takie i inne ostre słowa padły w czasie dyskusji, podczas której kilku radnych zakwestionowało niektóre wydatki z budżetu.

Najwięcej emocji wzbudziły wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej w Pieczyskach Iłowskich. Chodzi bowiem, jak podano, o doprowadzenie wody do jednej osoby, które kosztuje gminę 55 tys. złotych. Oprócz tego zakwestionowano m.in. wydatki na piłkochwyty dla ŚHS za kwotę 19 tys. złotych oraz nagrodę jubileuszową dla pracownika GOK w wysokości 10 tys. złotych.

Podkreślić jednak trzeba, że dyskutowana uchwała odnosiła się też do szeregu innych, ważnych zmian w budżecie, jak np. przebudowa drogi w Oluninie, czy budowa strażnicy OSP w Ładach, których radni także nie poparli. Do tej decyzji radnych odniósł się wójt, który stwierdził: „Państwo nie będziecie za niczym”. Ostatecznie jednak uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 8 za, 4 przeciw, 3 wstrzymujące się.

Podobne emocje pojawiły się na sesji, gdy radni mieli głosować nad podniesieniem opłaty za wodę. 7 radnych było za, 6 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Radni przeciwni podwyżce podnosili m.in., że należy najpierw poprawić ściągalność tej opłaty. Zadłużenie mieszkańców gminy w opłatach za wodę przekracza bowiem 100 tys. złotych.

Sekretarz gminy wyjaśniał jednak, że do zadłużonych wysyłane są upomnienia. Nie możemy natomiast odciąć dłużnikowi dopływu wody, jak to czyni Zakład Energetyczny z prądem. Musimy najpierw wskazać inne miejsce poboru wody – tłumaczył sekretarz i podkreślał, że stawka za wodę nie była zmieniana od 2 lat. Po zmianie będzie ona wynosiła 3 zł, 63 gr. Jednocześnie podano, że w wielu przypadkach osoby zadłużone to nie są najbiedniejsi mieszkańcy gminy, lecz ludzie, którzy zapomnieli lub nie chcą zapłacić.

Inne, nowe stawki podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych zostały uchwalone przez radnych bez żadnych emocji, podobnie jak opłaty za wynajem Środowiskowej Hali Sportowej. Już na poczatku sesji skarbnik gminy wyjaśniła, że stawki projektowane wzrastają o 2 lub 3 % w stosunku do stawek bieżących. Zatem, przyjęte stawki podatków, które mają obowiązywać w 2017 roku tylko nieznacznie się zmieniły. Nie obeszło się jednak bez znaczących sporów politycznych.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy