Nowe szanse dla NGO-sów, czyli projekty współpracy europejskiej

Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie wraz ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie zorganizował w minionym tygodniu spotkanie skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszego powiatu.

Spotkanie odbyło się 13 sierpnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i dotyczyło pozyskiwania środków w ramach dwóch programów unijnych – Kreatywna Europa oraz Europa dla Obywateli na lata 2014 – 2020.
Uczestnicy spotkania mogli uzyskać m.in. informacje, jak efektywnie aplikować o środki przygotowane na wyżej wymienione programy. A czasu na ich złożenie pozostało niewiele – bo termin upływa 1 września br.
Spotkanie poprowadziły Justyna Podrażka oraz Aneta Stankowska z Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie. W spotkaniu udział wziął m.in. Marcin Podsędek, dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa.

Kreatywna Europa to nowy program Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie zawierał 3 komponenty: MEDIA, KULTURA i część międzysektorową z nowym instrumentem finansowym od 2016 r.
Celem komponentu KULTURA jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym. Natomiast celem komponentu MEDIA jest wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizualnego.

Kreatywna Europa wspiera m.in. międzynarodowe projekty współpracy, sieć współpracy kulturalnej, tłumaczenia i promocję utworów literackich na rynku unijnym, a także szkolenia dla osób zawodowo działających w branży audiowizualnej. Wspiera też rozwój i produkcję filmów, dystrybucję i sprzedaż utworów audiowizualnych w Europie i poza jej granicami.

Z kolei Europa dla Obywateli to program mający na celu zwiększenie świadomości obywateli o historii i integracji europejskiej oraz pomoc obywatelom w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej wpływie na ich codzienne życie.
Więcej o projektach, jego celach i założeniach, terminach składania wniosków znajdą państwo na stronie internetowej: www.europadlaobywateli.pl oraz www.kreatywna-europa.eu. Warto też zajrzeć na facebook.com/kreatywnaeuropa.

Na tych stronach znajdują się też interesujące publikacje w wersji online, dostępne także w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa.
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy