Nowe wyzwania przed powiatem

Wywiad z Tadeuszem Korysiem, starostą sochaczewskim


Podobnie jak w poprzednich latach, tak i tym razem radni powiatu sochaczewskiego udzielili absolutorium – wotum zaufania – Zarządowi Powiatu. Tym samym zatwierdzili wykonanie budżetu za ubiegły rok. To jedna z najważniejszych uchwał podejmowanych w ciągu roku.

- Udzielenie absolutorium jednoznacznie wyraża akceptację działalności finansowej. To znaczy, że działania Zarządu Powiatu realizowane były prawidłowo i nie budziły zastrzeżeń organów kontrolnych. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż wykonanie budżetu zyskało pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Udzielając absolutorium, aprobuje się jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu zarówno pod kątem poprawności rachunkowej, jak i kompletności przedstawionych danych.
Wyrażone w ten sposób uznanie dla działań Zarządu Powiatu bazuje na kwestiach finansowych opartych na legalnym, gospodarnym, celowym i oszczędnym dokonywaniu wydatków. Stąd też ocena dla Zarządu Powiatu, czyli władzy wykonawczej, wyrażona w absolutorium jest jednocześnie oceną rzetelności pracy wydziałów i jednostek podległych powiatowi.
Niestety, często mimo pozytywnej oceny niektórzy radni próbują wystawić organowi władzy wykonawczej ocenę opartą na osobistej niechęci czy też źle pojętej samorządności. Ale z tymi opiniami byłbym ostrożny i radziłbym wstrzymać się do wyborów samorządowych, które zweryfikują działania i pracę całej Rady Powiatu, w tym Zarządu Powiatu.

Każdy kolejny rok przynosi inne wyzwania, plany czy inwestycje, często te nieplanowane, a pochłaniające znaczne środki. Nigdy też nie wiadomo, czy plany budżetowe uda się zrealizować. Budżet jest ograniczony, a środki są małe, dlatego każdy nawet najmniejszy wydatek poddawany jest skrupulatnej analizie.

- Kto zna realia finansowania jednostek samorządów terytorialnych, wie, skąd powiat czerpie dochody, jakiej wielkości i jak bardzo różnią one się od dochodów na przykład gmin. Wśród radnych są osoby, które od lat funkcjonują w samorządzie i doskonale powinny wiedzieć, jak zbudowany jest budżet powiatu. Oprócz planowanych inwestycji i remontów budżet zabezpiecza wydatki bieżące wszystkich naszych jednostek organizacyjnych. Gros wydatków pochłaniają roboty drogowe, ale pamiętamy o pomocy społecznej, oświacie, Szpitalu Powiatowym, dlatego pozyskujemy środki zewnętrzne, realizując wiele projektów zewnętrznych. Do tego wykonujemy zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym. Organizujemy wiele projektów, imprez o charakterze promocyjnym skierowanych do mieszkańców czy konkursy adresowane do młodzieży z powiatu sochaczewskiego. Wspieramy wiele ciekawych przedsięwzięć realizowanych przez inne samorządy, instytucje czy stowarzyszenia.

Ale niektórzy wciąż porównują samorządy, choćby pod względem inwestycyjnym.

- Porównywanie samorządu powiatowego z gminnym czy miejskim pod względem inwestycyjnym jest nieuzasadnione i świadczy o powierzchownej znajomości zagadnienia. Samorząd powiatowy realizuje inne zadania i ma na ten cel inne pieniądze. Zadania powiatu finansowane są w większości ze środków, które pochodzą z budżetu państwa, a nie jak gminy i miasta z podatków lokalnych. Powiat sochaczewski to 273 km dróg, to instytucje powiatowe jak szpital, poradnia psychologiczno-pedagogiczna czy szkoły ponadgimnazjalne świadczące usługi dla 85 tysięcy mieszkańców. Dla przykładu – 37-tysięczne Miasto Sochaczew dysponuje budżetem ok. 100 mln zł, a powiat 70 mln zł.

Wspomniał Pan o 273 km dróg, które są pod nadzorem Powiatowego Zarządu Dróg. Na jakie inwestycje drogowe mogą liczyć mieszkańcy powiatu w najbliższym czasie?

- Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie na bieżąco wykonuje prace drogowe na terenie powiatu sochaczewskiego. Trwają prace w gminie Brochów na odcinkach Plecewice-Lasocin i Plecewice-Plecewice.
Przygotowujemy się do remontu drogi w Okopach, w gminie Nowa Sucha na długości 451 m. Również w tej gminie w Kozłowie Biskupim budujemy nowy chodnik o długości 660 m. Otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę mostu w Mikołajewie, w gminie Teresin. Roboty ruszą niedługo.
Z kolei Powiatowy Zarząd Dróg jest obecnie na etapie opracowywania dokumentacji na wykonanie remontu 7,5 km odcinka drogi - od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 w miejscowości Stara Sucha do granic z powiatem żyrardowskim w miejscowości Kościelna Góra. Przygotowywana jest również dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Paprotnia-Krubice. Chcemy, by na tym odcinku była też ścieżka rowerowa.
W planach mamy remonty dróg w pozostałych gminach powiatu, a także mieście Sochaczew. Nie ukrywam, że liczymy, iż samorządy będą partycypować w tych inwestycjach, dzięki czemu poprawimy stan dróg na dłuższych odcinkach. Udało nam się takie umowy partnerskie podpisać m.in. z gminą Teresin i Nowa Sucha, za co serdecznie dziękuję wójtom.
Sukcesywnie wykonywane są remonty cząstkowe sprzętem, który jest w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg. Sam jestem użytkownikiem tych dróg i wiem, jakie są potrzeby. Dlatego też pozyskujemy środki zewnętrzne z różnych źródeł, ponieważ wciąż jest wiele do zrobienia.
Nadmienię tylko, że w latach 2007 – 2013 wyremontowaliśmy ok. 50 km dróg powiatowych, przebudowaliśmy ponad 11 km chodników, odnowiliśmy 6 obiektów mostowych, powstało ok. 3 km ścieżek rowerowych. Wartość powyższych inwestycji to kwota niespełna 35 mln zł, z czego pozyskaliśmy na nie prawie 28 mln zł.

Za nami jedna z największych imprez wystawienniczych na Mazowszu – Targi Rolne i Przedsiębiorczości. Trwają przygotowania do największego rodzinnego rajdu rowerowego w powiecie „Od Juniora do Seniora”.

- Obecny na Targach wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, który brał w nich udział już kolejny raz, podkreślił, że ta impreza to kolejny sukces organizacyjny naszego samorządu. Została przeprowadzona bardzo dobrze i z powodzeniem, o czym świadczy liczne grono wystawców i samych zwiedzających. Ponadto, jak dodał, to doskonała promocja rolnictwa, przedsiębiorczości, a także lokalnych wyrobów spożywczych.
A rajd rowerowy, no cóż, mamy przy jego organizacji wieloletnie doświadczenie. Zapewniamy nie tylko zwiedzanie ciekawych zakątków naszego powiatu, ale też piknik rodzinny z atrakcjami i nagrodami. Nie stawiamy na liczbę uczestników, tylko na jakość i bezpieczeństwo imprezy. Stąd również niesłabnące zainteresowanie tym rajdem.
Wspieramy też Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów, plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera, konkurs „Ośmiu wspaniałych” wyłaniający najlepszych młodych wolontariuszy, ale i wydarzenia mniejszej rangi, jak choćby konkursy o zasięgu powiatowym, zawody sportowe, na przykład Indywidualną Ligę Badmintona Powiatu Sochaczewskiego czy zawody wędkarskie organizowane między innymi z okazji Dnia Dziecka.

rozm. Anna Syperek

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy