Zaloguj się do konta

Nowoczesna technologia w budowie dróg

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
2014-07-16
Inwestycje
„Użycie ekologicznych materiałów do budowy nawierzchni drogowych w celu osiągnięcia zrównoważenia środowiska” – taki tytuł nosi projekt zakładający opracowanie nowej technologii budowania dróg. W miniony wtorek, 8 lipca, w Urzędzie Gminy Teresin miało miejsce podpisanie listu intencyjnego dotyczącego tego przedsięwzięcia. W spotkaniu uczestniczyli Tadeusz Koryś, starosta sochaczewski, Marek Olechowski, wójt gminy Teresin, Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, oraz przedstawiciele firmy Granar Sp. z o.o., która jest jednym z podmiotów należących do Konsorcjum działającego w ramach tegoż projektu.

Głównym celem tego nowatorskiego projektu jest wdrożenie ekologicznych rozwiązań przy budowie dróg. W jego ramach zostanie opracowana nowa technologia wykorzystująca nawierzchnię asfaltową stworzoną przy zastosowaniu prawie 100% materiałów ekologicznych, takich jak produkty roślinne, produkty uboczne przy produkcji bioetanolu, oraz dolnych konstrukcji przy użyciu odpadów budowlanych, na przykład destruktu.

Projekt rozpoczął się 1.01.2014 roku i będzie trwał 42 miesiące. W jego ramach działa Konsorcjum, w skład którego z Polski, obok firmy Granar, wchodzi również Politechnika Warszawska (obok 8 innych instytucji i firm z Belgii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii). Uczelnia zajmie się stroną naukową przedsięwzięcia, czyli badaniem materiałów, próbek oraz opracowaniem technologii z ich wykorzystaniem do budowy odcinka doświadczalnego wybranej drogi.

Przedsięwzięcie podzielone jest na etapy, za które odpowiedzialni będą poszczególni członkowie Konsorcjum. W pierwszym etapie prowadzone będą badania materiałów. Następnie powstaną z nich próbki poddane drogowym badaniom laboratoryjnym. Te o najlepszym właściwościach zostaną wykorzystane do budowy 2 odcinków demonstracyjnych – jednego w Madrycie, drugiego w gminie Teresin. Na końcu dokonane zostanie porównanie, jak zachowują się badane nawierzchnie w różnych klimatach.

Odcinki będą miały długość około 600 m długości, przy czym połowa tej odległości powstanie w technologii tradycyjnej (np. warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa, 2 warstwy bitumiczne), druga – w nowo opracowanej technologii z wykorzystaniem materiałów z projektu. Odcinek doświadczalny zostanie w 100% sfinansowany z środków Unii Europejskiej, koszty odcinka tradycyjnego poniosą samorządy powiatowy i gminy Teresin. Do projektu została wybrana droga powiatowa 3827W w ciągu drogowym Sochaczew – Dębówka – Zielonka, która obecnie jest drogą gruntową ulepszoną. Odcinek drogi, który ma powstać w Polsce planowany jest na rok 2016.

- Niejednokrotnie inwestycje realizowane przez samorząd powiatowy były podyktowane troską o środowisko naturalne. Wymienić warto chociażby termomodernizację i wymianę dachów w budynkach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie i Zespołu Szkół im. Iwaszkiewicza, należące do działań ekoenergetycznych i proekologicznych, które w dalszej perspektywie przyniosą efekt ekonomiczny w postaci długofalowych oszczędności w zakresie energii cieplnej. Podobnie jest w przypadku przystąpienia do projektu zakładającego wybudowanie odcinka drogi w nowoczesnej technologii wykorzystującej materiały ekologiczne. W moim przekonaniu powodzenie projektu może przynieść wiele korzyści, a opracowana technologia możliwie, że okaże się alternatywą dla tradycyjnych metod budownictwa – mówił starosta Tadeusz Koryś.


Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc