Nowy komendant sochaczewskiego Hufca ZHP

/ 5 zdjęć
Zdjęcia i foto: Nowy komendant sochaczewskiego Hufca ZHP  Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew

Komendant Hufca ZHP Sochaczew hm. Krzysztof Wasilewski po 30 latach przestał pełnić tę funkcję. Podczas odbywającego się 30 listopada Zjazdu hufca delegaci wybrali na komendanta phm. Annę Wasilewską, dotychczasowego zastępcę. 

30 listopada podczas Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Sochaczew przyjęto sprawozdania i udzielono absolutorium władzom hufca za minioną kadencję 2015 -2019. Podziękowano kończącej swoją pracę Komendzie Hufca, a w szczególności komendantowi hm. Krzysztofowi Wasilewskiemu za 30 lat kierowania hufcem. Wybrano też nowego komendanta, którym została phm. Anna Wasilewska, związana z harcerstwem od najmłodszych lat, a ostatnio – zastępca komendanta hufca ds. programowych. 

Niezmiernie cieszy również fakt, że dotychczasowy komendant druh hm. Krzysztof Wasilewski swoim zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem będzie wspierać dalszy rozwój hufca pełniąc funkcję zastępcy ds. organizacyjnych i szefa biura hufca. Zastępczynią ds. pracy z kadrą i kształcenia została druhna phm. Katarzyna Mosakowska-Sobótka. W skład Komendy weszli także: pwd. Krystian Papierowski (członek komendy ds. programu), phm. Maciej Wasilewski (członek komendy, kwatermistrz hufca), pwd. Zbigniew Tempczyk (członek komendy ds. wychowania duchowego). Funkcję skarbnika będzie pełnić phm. Janina Kurant. 

Wybrano też Komisję Rewizyjną i Sąd Harcerski. W skład Komisji weszli: phm. Jarosław Dąbrowski (przewodniczący), pwd. Adam Kloch (zastępca), phm. Elżbieta Boczkowska (sekretarz). Sąd Harcerski tworzą: hm. Mieczysław Milczarek (przewodniczący), hm. Julian Tasiecki (zastępca) i hm. Agnieszka Wójcik (sekretarz).

Zjazd był również okazją do rozmów na temat przyszłości oraz wyzwań, które stoją przed hufcem, a także przyjęto strategię rozwoju sochaczewskiego harcerstwa. 

W Zjeździe Chorągiew Mazowiecką reprezentowali: komendant hm. Cezary Supeł oraz phm. Jacek Klinger. 

Zasługi dotychczasowego komendanta pokazują ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz wychowania dzieci i młodzieży oraz rozwój sochaczewskiego harcerstwa. Krzysztof Wasilewski, wieloletni Komendant Hufca ZHP w Sochaczewie, nauczyciel i wychowawca, może być wzorem dla wielu młodych osób. To pod jego kierownictwem i przy osobistym zaangażowaniu hufiec zawsze był ambasadorem i znakomitą wizytówką miasta. Pasję życia, wartości jakimi powinien kierować się człowiek, charyzmę oraz dumę z bycia instruktorem ZHP i Polakiem przekazuje kolejnym pokoleniom. W roku 2017 przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela Sochaczewa. 

Nowa druhna komendant Anna Wasilewska to aktywny i ceniony instruktor harcerstwa. Od grudnia ubiegłego roku wybrana do władz Chorągwi Mazowieckiej ZHP, gdzie odpowiada za komunikację. Wyróżniona, między innymi odznaką Chorągwi i tytułem Instruktora Godnego Naśladowania. Podharcmistrz Anna Wasilewska jest inicjatorką utworzenia Kręgu Starszyzny Harcerskiej, współtworzyła takie wydarzenia jak Mazowiecki Rajd Szlakami Walk nad Bzurą i Miasteczko Harcerskie, współorganizuje coroczne finały WOŚP w naszym mieście. Z pewnością można zaznaczyć, iż sochaczewski hufiec będzie miejscem, które pod komendanturą druhny Anny przez kolejne cztery lata będzie upowszechniał przywołane wartości i pomagał w podążaniu ścieżką szlachetnych idei.

Obecnie Hufiec ZHP Sochaczew jest prężnie rozwijającą się organizacją wychowawczą. Liczy 362 zuchów, harcerzy i instruktorów, a w jego skład wchodzi 18 jednostek z Sochaczewa i terenu powiatu sochaczewskiego. I jest największą organizacją społeczno-wychowawczą w mieście i powiecie. Hufiec co roku organizuje zimowiska i obozy harcerskie, na które wyjeżdża około 500 dzieci i młodzieży w ramach akcji „Pogodne Lato” (niezrzeszonych w organizacji) oraz obozy dla harcerzy w swojej bazie w Łąkie na Kaszubach czy kolonie dla zuchów.

- To bardzo komfortowa sytuacja przejmować hufiec w tak dobrej kondycji. Hufiec jest bowiem stabilny finansowo, posiada zadbaną bazę obozową i ma wypracowany pozytywny wizerunek harcerzy wśród społeczności lokalnej. To właśnie dzięki wypracowanemu przez lata modelowi działania i osobistemu zaangażowaniu druha Krzysztofa. W nowej kadencji będziemy kontynuować dotychczasowe działania. Nie oznacza to jednak, że spoczniemy na laurach. Po prostu możemy skupić się na atrakcyjnym programie zmierzającym do podkreślenia wychowawczego charakteru organizacji, a także wzmacniania programowego działania gromad i drużyn – dodaje Anna Wasilewska.

Nowo wybranym władzom gratulujemy oraz życzymy sukcesów.  
 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy