Nowy radny powiatowy

Na piątkowej sesji Rady Powiatu wśród podjętych uchwał radni przyjęli na początku m.in. tą dotyczącą obsadzenia mandatu nowego radnego. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Piotra Osieckiego wybranego do Rady Powiatu w Sochaczewie, a w związku z wyborem go na stanowisko burmistrza Sochaczewa Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła 28 grudnia 2010 r. uchwałę w sprawie wygaśnięcia jego mandatu. Zgodnie z ar. 194 ust. 1 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w miejsce radnego, którego mandat wygasł wstępuje kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie stracił prawa wybieralności. Komisarz Wyborczy wskazał takiego kandydata a do kompetencji Powiatu należy podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Dariusz Dobrowolski to nowy radny powiatowy wybrany z okręgu wyborczego nr 1, który startował z tej samej listy co P. Osiecki, a który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. D. Dobrowolski złożył na tej samej sesji ślubowanie i tym samym rozpoczął prace w Radzie Powiatu IV kadencji. Rada Powiatu pracuje w dwudziestojednoosobowym składzie: Tadeusz Koryś – starosta, Janusz Ciura – wicestarosta, Bogdan Dobrzyński – członek Zarządu, Ryszard Ambroziak – członek Zarządu, Przemysław Gaik – członek Zarządu, Halina Pędziejewska – przewodnicząca Rady Powiatu, Jolanta Popiołek – wiceprzewodnicząca Rady, Jan Łopata – wiceprzewodniczący Rady oraz Józef Chocian, Dariusz Dobrowolski, Wanda Dragan, Beata Fastyn. Tadeusz Głuchowski, Andrzej Grabarek, Bogdan Jakubowski, Sylwester Lewandowski, Bogdan Pakuła, Tadeusz Przywoźny, Anna Ulicka, Szymon Ziółkowski, Jerzy Żelichowski.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy