Zaloguj się do konta

Nowy radny powiatowy

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
2011-02-23
Radni i rady samorządowe
Na piątkowej sesji Rady Powiatu wśród podjętych uchwał radni przyjęli na początku m.in. tą dotyczącą obsadzenia mandatu nowego radnego. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Piotra Osieckiego wybranego do Rady Powiatu w Sochaczewie, a w związku z wyborem go na stanowisko burmistrza Sochaczewa Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła 28 grudnia 2010 r. uchwałę w sprawie wygaśnięcia jego mandatu. Zgodnie z ar. 194 ust. 1 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w miejsce radnego, którego mandat wygasł wstępuje kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie stracił prawa wybieralności. Komisarz Wyborczy wskazał takiego kandydata a do kompetencji Powiatu należy podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Dariusz Dobrowolski to nowy radny powiatowy wybrany z okręgu wyborczego nr 1, który startował z tej samej listy co P. Osiecki, a który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. D. Dobrowolski złożył na tej samej sesji ślubowanie i tym samym rozpoczął prace w Radzie Powiatu IV kadencji. Rada Powiatu pracuje w dwudziestojednoosobowym składzie: Tadeusz Koryś – starosta, Janusz Ciura – wicestarosta, Bogdan Dobrzyński – członek Zarządu, Ryszard Ambroziak – członek Zarządu, Przemysław Gaik – członek Zarządu, Halina Pędziejewska – przewodnicząca Rady Powiatu, Jolanta Popiołek – wiceprzewodnicząca Rady, Jan Łopata – wiceprzewodniczący Rady oraz Józef Chocian, Dariusz Dobrowolski, Wanda Dragan, Beata Fastyn. Tadeusz Głuchowski, Andrzej Grabarek, Bogdan Jakubowski, Sylwester Lewandowski, Bogdan Pakuła, Tadeusz Przywoźny, Anna Ulicka, Szymon Ziółkowski, Jerzy Żelichowski.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2019