Nowy regulamin korzystania z P造walni Miejskiej "ORKA" w Sochaczewie.

Regulamin korzystania z P造walni Miejskiej ORKA w Sochaczewie

obowi您uj帷y od dnia 17.10.2013 roku.

1. P造walnia jest obiektem Miejskiego O鈔odka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

2. P造walnia czynna jest codziennie w godzinach:7.00-22.00

3. Za bezpiecze雟two p造waj帷ych odpowiedzialni s Ratownicy Wodni, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie grup zorganizowanych, rodzice lub opiekunowie dzieci do 7 roku 篡cia.

4. Wszyscy znajduj帷y si na terenie cz窷ci mokrej musz bezwzgl璠nie podporz康kowa si nakazom Ratownik闚 Wodnych pe軟i帷ych dy簑r.

5. W razie podj璚ia akcji ratunkowej wszyscy korzystaj帷y z p造walni musz opu軼i nieck basenow.

6. Maksymalna ilo嗆 os鏏 przebywaj帷ych jednocze郾ie na cz窷ci mokrej nie mo瞠 przekracza 116.

7. Dzieci do lat 7 mog korzysta z p造walni wy陰cznie pod opiek osoby doros貫j.

8. Grupy zorganizowane mog korzysta z obiektu wed逝g ustalonego rozk豉du zaj耩 zgodnie z Regulaminem Grup zorganizowanych, kt鏎y znajduje si przy kasie P造walni.

9. Dzieci oraz m這dzie ucz帷a si ma obowi您ek pozostawi legitymacje szkoln/ studenck w kasie p造walni.

10. Na p造walni obowi您uje nakaz korzystania z czepka przeznaczonego do k徙ieli basenowej.

11. Osoba opiekuj帷a si dzieckiem/osob doros陰 posiadaj帷 orzeczenie lekarskie o znacznym stopniu niepe軟osprawno軼i jest uprawniona do bezp豉tnego wej軼ia na basen.

12. Wy陰cznym organizatorem zaj耩 indywidualnych/ grupowych odbywaj帷ych si na terenie p造walni jest instruktor, trener zatrudniony w MOSiR Sochaczew na podstawie stosownej umowy.

13. Dzieci do 3 roku 篡cia maj obowi您ek mie za這穎ny pampers wodoodporny.

14. Bicze wodne s wy陰czane podczas grupowych nauk p造wania w basenie rekreacyjnym.

15. Rodzaje i zasady korzystania z niecek basenowych:

Niecka sportowa- przeznaczona dla os鏏 potrafi帷ych p造wa samodzielnie lub z opiek instruktora.

Niecka rekreacyjna- przeznaczona do rekreacji, rehabilitacji, nauki p造wania.

Brodzik- przeznaczony dla dzieci b璠帷ych pod opiek rodzic闚.

16. Z niecki sportowej mo積a korzysta wy陰cznie ze sprz皻u przeznaczonego do treningu sportowego. (deski, 鏀emki)

17. Przed wej軼iem na basen wszyscy zobowi您ani s do k徙ieli z u篡ciem 鈔odk闚 myj帷ych, po wyj軼iu z toalety ponownie nale篡 umy si pod prysznicem.

18. Wchodz帷y na p造walnie zobowi您ani s do korzystania z szatni g堯wnej w kt鏎ej:

- pozostawiaj okrycie wierzchnie

- zmieniaj obuwie na klapki basenowe do poruszania si po cz窷ci mokrej p造walni

- zak豉daj pokrowiec ochronny na buty do poruszania si po cz窷ci suchej p造walni

19. Z obiektu nie mog korzysta osoby:

-nietrze德e

- uczulone na 鈔odki odka瘸j帷e

- z chorobami zaka幡ymi sk鏎y oraz uk豉du wydalniczego

- z innymi przeciwskazaniami zdrowotnymi

20. Na terenie p造walni kategorycznie zabrania si:

- biegania po p造cie basenu

- u篡wania sprz皻u z elementami szklanymi

- p造wania w okularach optycznych i szk豉ch kontaktowych

- posiadania w wodzie ostrych przedmiot闚 (bi簑teria)

- wnoszenia na cz窷 mokr przedmiot闚 ze szk豉

- jedzenia w szatniach, na widowni.

- wnoszenia i picia alkoholu

- pozostawiania dzieci do 7 roku 篡cia bez opieki

- skakania do wody bez nadzoru: instruktora, trenera zatrudnionego przez MOSiR Sochaczew

21. Osoba, kt鏎a zagubi豉 kluczyk z paskiem jest zobowi您ana do pokrycia koszt闚 jego zakupu.

22. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialno軼i za rzeczy pozostawione w szatni, szafkach, innych pomieszczeniach p造walni.

23. Za szkody materialne spowodowane w mieniu MOSiR i os鏏 trzecich odpowiedzialno嗆 ponosi sprawca. W przypadku os鏏 niepe軟oletnich ich rodzic lub opiekun prawny.

24. Naruszaj帷y porz康ek publiczny oraz niniejszy regulamin b璠 usuwani z obiektu.

 0
Oce
(0 g這s闚)

 

Opinie i komentarze u篡tkownik闚 (0)

skomentuj ten artyku

e-Sochaczew.pl poleca filmy