Zaloguj się do konta

O drogach, bezpieczeństwie i pomocy bezdomnym

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
2013-12-09
Interwencje i pomoc
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działająca przy staroście sochaczewskim spotkała się na posiedzeniu 5 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Poruszono tematy utrzymania zimowego dróg, pomocy bezdomnym i osobom starszym w okresie mrozów oraz planu pracy komisji w 2014 roku.

Na wstępie starosta Tadeusz Koryś zaznaczył, że cykliczne spotkania służą w główniej mierze ocenie zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu sochaczewskiego oraz opiniowaniu pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży.

Małgorzata Dębowska dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg zapoznała komisję z przygotowaniem jednostki do zimy oraz realizacją utrzymania powiatowych dróg wraz z omówieniem obowiązujących standardów. Jednostka ma przygotowany odpowiedni sprzęt do odśnieżania (pługopiaskarki, pługi, równiarki, koparko-ładowarki) oraz mieszanki soli z piaskiem, a także podpisała umowy z podmiotami zewnętrznymi w temacie utrzymania dróg.

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP podinsp. Grzegorz Radzikowski zaznaczył, że policja prowadzi działania na rzecz osób bezdomnych. Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej mają podpisane porozumienia z ośrodkami w Ożarowie Mazowieckim i Oryszewie, gdzie znajdą schronienie osoby potrzebujące wsparcia.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie bryg. Wiesław Gorzki powiedział, że straż pożarna również przygotowana jest do akcji „Zima”. Będzie przeprowadzona też akcja informacyjna „NIE dla czadu”. Mieszkańcy powiatu sochaczewskiego dla bezpieczeństwa w sezonie grzewczym powinni zamontować w swoich domach czujki tlenku węgla.

Członek Zarządu Powiatu Ryszard Ambroziak zasygnalizował, że w gminie Rybno dochodzi do niszczenia znaków drogowych, a ich wymiana generuje dodatkowe koszty. Przywołany był temat niszczenia dróg powiatowych przez przeładowane ładunkami samochody np. w Mistrzewicach, Kozłowie Biskupim.

Zakończono realizację trzyletniego programu usuwania skutków powodzi na terenie powiatu sochaczewskiego. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Tadeusz Jaworski przypomniał, że w 2011 roku pracami objęto lewostronny wał wsteczny Bzury, w 2012 lewy wał Wisły w Kępie Karolińskiej, natomiast w 2013 roku prawostronny wał wsteczny na Bzurze w Kamionie. Ponad to skarpie odwodnej ułożona została siatka stalowa przeciwko bobrom.

W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Komisji - starosta Tadeusz Koryś, członek Zarządu Powiatu Ryszard Ambroziak, Małgorzata Dębowska dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Sochaczewie nadkom. Paweł Dubielecki, naczelnik Wydziału Prewencji KPP podinsp. Grzegorz Radzikowski, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie bryg. Wiesław Gorzki, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Tadeusz Jaworski, radni powiatowi: Tadeusz Przywoźny, Józef Chocian oraz Przemysław Zieliński inspektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc