O ostatniej kadencji i inwestycyjnej przyszłości - Wójt Gminy Iłów, Roman Kujawa

/ 1 komentarzy
Zdjęcia i foto: O ostatniej kadencji i inwestycyjnej przyszłości - Wójt Gminy Iłów, Roman Kujawa Wybory samorządowe 2018 sochaczew

Praca z ludźmi wymaga niemałych pokładów empatii, zrozumienia i naturalnej życzliwości, z drugiej strony jest pracą niezwykle wdzięczną i dającą ogromną satysfakcję, kiedy trud zostaje odwzajemniony uśmiechem.

O pracy z ludźmi i dla ludzi, o wieloletniej już pracy wójta, a także planach na przyszłość w wywiadzie dla e-Sochaczew.pl opowie Wójt Gminy Iłów, Roman Kujawa.

Gmina Iłów prężnie się rozwija, bierze udział w nowych projektach, można powiedzieć – pięknieje w oczach. Zbliża się koniec kadencji 2014 – 2018, jak sam Pan podsumowałby kończącą się kadencję?

Ostatnia kadencja była kadencją niezwykle pracowitą ze względu zarówno na mnogość różnych projektów, które staraliśmy się zrealizować, jak również na problemy, które byliśmy zobowiązani rozwiązać. Problemy, o których wspomniałem były związane głównie z klęskami żywiołowymi na terenie gminy Iłów – susze, wichury czy ulewne deszcze. Ucierpiała na nich między innymi infrastruktura drogowa. Z drugiej jednak strony przez klęski, które dotknęły teren gminy Iłów, otrzymaliśmy znaczne dofinansowanie na przebudowę dróg, które są tu bardzo potrzebne, ponieważ nasza gmina znajduje się stosunkowo daleko od tzw. dużego miasta. Dlatego też dojazd do miejsca pracy czy szkół powinien służyć komfortowi mieszkańców i nie stanowić dla Nich utrudnienia. W związku z finansową pomocą przebudowaliśmy ponad 25 km dróg asfaltowych, które posłużą mieszkańcom na lata. Co więcej, sukcesem gminy Iłów była budowa wodociągu we wsiach nadwiślańskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a co również nie mniej ważne, wodociągowanie zostało połączone z programem Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, których przez okres kadencji wybudowaliśmy ponad 200. Ten program jest niezwykle istotny dla dużej części gospodarstw, które nie posiadają kanalizacji sanitarnej. Należy również wspomnieć o programie Odnawialne Źródła Energii, w którym wzięliśmy udział jako lider razem z gminą Słubice. Nasz wspólny wniosek znalazł się w szóstce najlepiej przygotowanych wniosków na Mazowszu, co pozwala Nam aktualnie realizować program, który opiera się m.in. na budowie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – w Gminie Iłów i Słubice. Wybudowanych będzie w sumie, 150 instalacji. Projekt zakłada również instalację źródeł zaopatrzenia w ciepło, czyli pomp ciepła – gruntowych i powietrznych czy solarów, które będą służyć podgrzewaniu wody dla potrzeb własnych. Nie będę ukrywał, że jest to jednocześnie trudny i pracochłonny program, ale wyjątkowo potrzebny i ważny dla obu gmin. Wymieniłem projekty, w których nasza gmina bierze udział, ale nie można również pominąć takich inwestycji jak budowa placów zabaw przy szkołach w miejscowościach: Kaptury, Iłów, Giżyce, Brzozów; budowa siłowni zewnętrznych w Giżycach, Brzozowie i Iłowie. Taka siłownia powstanie również w Kapturach. Uważam, że powinno być ich jak najwięcej ze względu na możliwość samoczynnej rehabilitacji. Jest to również w obecnie zmechanizowanym świecie wspaniała forma aktywności fizycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Właśnie z uwagi na coraz większą świadomość potrzeby prowadzenia zdrowego, aktywnego trybu życia na terenie nadwiślańskim powstało wiele szlaków rowerowych, które są często uczęszczane. W związku z tym w ramach inicjatywy Leader Stowarzyszenia Aktywnie Razem zbudowaliśmy wiatę przy OSP Suchodół, służącą rowerzystom, którzy chcieliby odpocząć, druga natomiast powstanie w Iłowie. Najważniejszym, co udało się Nam wspólnie zrobić, z czego możemy się cieszyć, to zaopatrzenie wsi w wodę – jesteśmy na końcowym etapie przygotowawczym do budowy jeszcze jednej stacji uzdatniania wody, zaopatrującej w wodę gospodarstwa, którym tej wody brakuje, szczególnie w okresie letnim.

Wspomniał Pan o owocnej współpracy z Gminą Słubice, gminą, która jest częścią powiatu płockiego, czy współpraca z gminami powiatu sochaczewskiego była równie owocna?

Gmina Iłów współpracuje z takimi gminami, jak: Rybno, Nowa Sucha, Młodzieszyn, Teresin czy Sochaczew na wielu płaszczyznach i te relacje są jak najbardziej przyjazne. Myślę, że wspólnym mianownikiem w przystąpieniu do projektu Odnawialne Źródła Energii właśnie z gminą Słubice było między innymi podobne położenie i uwarunkowania, dodatkowo jest to gmina, choć mniejsza, ale bardzo aktywna.

Czy tak samo można powiedzieć o współpracy Pana z Radą Gminy Iłów?

W tym miejscu pragnę podziękować Radzie Gminy za ciężką, ale satysfakcjonującą i efektywną pracę w ostatniej kadencji. Nasza współpraca przez całą kadencję była zgodna i pełna pomysłów na inwestycje poprawiające byt mieszkańców, dzięki czemu wiele z tych pomysłów udało się zrealizować. Bez dobrej współpracy Rady Gminy z Wójtem nie ma możliwości na rozwój żadnej gminy.

Mówiliśmy o klęskach, których doświadczyła gmina Iłów. Jak gmina typowo rolnicza zniosła takie duże zniszczenia?

Wspominałem o klęskach, przez które ucierpiały drogi na terenie gminy, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć o zniszczeniach, które najbardziej dotknęły sadowników i rolników, szczególnie tych, którzy mają uprawy na słabszych ziemiach. Sporządzonych zostało około dwustu protokołów odnośnie zniszczeń wynikających z klęsk żywiołowych. Jednak mimo to, nie można powiedzieć, że gmina Iłów jest gminą typowo rolniczą, a raczej gminą sadowniczo-warzywno-rolniczą. Na naszym terenie rozciąga się wiele sadów, mamy również bardzo dużo plantacji owoców miękkich, a klęski, które Nas dotknęły spowodowały nie tylko wiele strat w zbiorach, ale również strat finansowych.

Nie mogłabym nie zapytać Pana jako doświadczonego samorządowca wiele lat sprawującego funkcję wójta, co sądzi Pan o zmianie, która mówi o dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, czy to słuszna zmiana?

Wójtowie, burmistrzowie, jak i prezydenci miast zaczynając pracę na tych stanowiskach uczą się jak tę funkcję w prawidłowy sposób sprawować. Zanim jednak włączą się w samorząd i nauczą pracować dla samorządu musi upłynąć dużo czasu. Jest to krzywdzące, gdyż z wielości pomysłów, projektów, programów przez tak krótki czas udaje się zrealizować tylko część.

Na co, z Pana pomocą, może w przyszłości liczyć gmina Iłów?

Przede wszystkim chcielibyśmy dokończyć zaczęte inwestycje: wspominany już projekt Odnawialne Źródła Energii, budowę stacji uzdatniania wody, budowę sali gimnastycznej w Brzozowie, która jest bardzo potrzebna ze względu na likwidację gimnazjów. Co więcej, bardzo ważna jest budowa ścieżek rowerowych, ze względu na coraz większą ilość osób korzystających z takiej formy aktywności fizycznej i odpoczynku weekendowego, którym szlaki rowerowe zapewniłyby więcej bezpieczeństwa. Oczywistym punktem do realizacji jest budowa kolejnych dróg, którą mamy w planach. Również pojawił się pomysł na budowę nowego ośrodka zdrowia w Iłowie i punktu rehabilitacyjnego. Jeżeli będzie mi to dane, stopniowo wszystkie te plany będę starał się realizować.

Podsumowując Naszą rozmowę – jakie ma Pan marzenia na przyszłość związane z pracą? Czego Wójt życzy gminie i jej mieszkańcom?

Mieszkańcom życzę dobrego, dostatniego życia w przyjaznej gminie, która się rozwija i sama daje możliwości rozwoju, by była jednocześnie miejscem zamieszkania, ale też pracy i wypoczynku w sąsiedztwie bliskiej Nam Wisły. Marzeniem jest więcej dobrych pomysłów na wspomniany rozwój gminy, które będzie można szybko i sprawnie zrealizować. 2
Oceń
(1 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (1)

merkurymerkury
0
Panie Wójcie

Dlaczego gmina Iłów nie złożyła żadnego wniosku odofinansowanie na 2019 rok w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” Zadłużenie nie pozwala czy lenistwo urzędników? A może te pieniądze są nie potrzebne (2018-10-18 08:05)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy