Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

/ 2 komentarzy / 6 zdjęć
Zdjęcia i foto: Obchody Dnia Pracownika Socjalnego Radni i rady samorządowe sochaczew
+1

Dnia 26 listopada 2008r. w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie odbyła sie uroczysta gala z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Podczas uroczystości, którą poprowadziła Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej, Pani Katarzyna Kajak, pracownicy instytucji pomocy społecznej otrzymali nagrody Burmistrza miasta Sochaczewa. Wśród nich znaleźli się wyróżniający się pracą i zaangażowaniem w niesienie pomocy innym pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Żłobka Miejskiego. Podczas gali nie zostały pominięte pozostałe instytucje oraz sponsorzy od lat wspierający ośrodki, których przedstawiciele otrzymali pamiątkowe statuetki.

Podczas prezentacji multimedialnej wszyscy zgromadzeni mieli okazję zapoznać się z działaniami i osiągnięciami MOPS, DDPS, ŚDS oraz Żłobka Miejskiego, które to działania są innowacyjne i doceniane na forum ogólnopolskim. Nowe problemy społeczne wymagają specyficznego podejścia. Do pomocy społecznej zgłaszają się osoby, rodziny wymagające innego wsparcia niż tylko materialne, w związku z tym zmienia się standardowa oferta placówek pomocy społecznej, a wachlarz usług jest stale powiększany o nowe inicjatywy.

Wszystkie instytucje ciepłym słowem wsparł Burmistrz naszego miasta Pan Bogumił Czubacki doceniając osiągnięcia i życząc dalszej owocnej pracy.

Uroczystość uświetnił swoim występem Big-Band pod dyrekcją Pana Bernarda Pacholskiego, który zawsze z chęcią wspiera instytucje pomocowe w naszym mieście wspaniałą muzyką pokrzepiającą serca.

Nagrody Burmistrza Sochaczewa otrzymali:

-Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofia Berent oraz pracownicy: Agnieszka Studniarek, Jadwiga Lenk-Buczek, Agata Baczyńska, Anna Kuzińska, Marzena Zydlewska, Renata Gajda, Krystyna Krzywonos, Magdalena Żakowska i Agnieszka Osińska.

-Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Joanna Majewska oraz pracownicy: Jadwiga Turska, Adrian Zbirowski i Gabriela Modrak

-Dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej Teresa Michałowska oraz pracownicy: Monika Aleksandrowska, Jadwiga Kaźmierczak i Edyta Murawska

-Dyektor Żłobka Miejskiego Ewa Lembke oraz pracownicy: Elżbieta Łukaszewska i Marianna Szpakowska

Pamiątkowe statuetki otrzymali:
-Jolanta Brzóska - Skarbnik Miasta
-Barbara Bogiel - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie
- Bogdan Deperas – z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- Krzysztof Krzywonos - Prezes Spółdzielni Inwalidów „Jutrzenka”
-Teresa Kozbuch - Radna Rady Miejskiej
-Krystyna Łapczyńska - Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach
-Elżbieta Matuszewska-Woźnica - Ordynator Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Powiatowym
-Zbigniew Madej – specjalista ds. Polityki Społecznej i Służby Zdrowia
-Justyna Nowak-Sobotta - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
-Magdalena Osińska - Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
-Halina Pędziejewska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
-Anna Politowska - pracownik socjalny w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie
-Monika Radwańska-Komosa – kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
-Włodzimierz Słomka - Pełnomocnik Burmistrza d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-Krzysztof Wasilewski – organizator harcerskiej akcji „Lato”
-Julian Tasiecki – ZHP, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
-Sławomir Szatkowski -Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
-Jolanta Śmielak-Sosnowska - organizator akcji „Paczka do paczki”
-Mieczysław Głuchowski - Stowarzyszenie Razem i Sprawnie
-Wanda Kowalewska - Stowarzyszenie Razem i Sprawnie, Grupa Partnerska „Teraz Sochaczew”
-Jadwiga Dąbrowska - Stowarzyszenie Sportowo -Rehabilitacyjne „Jutrzenka”
-Krystyna Mikołajczyk - Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
- Jolanta Urbańska i Maciej Kłoszewski - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
-Mirosława Janiak i Henryka Pietrzak - Stowarzyszenie „Włókienko”
-Alicja Ozimek - Stowarzyszenie Trzeciego Wieku
-Jadwiga Truchanowicz - Związek Niewidomych
-Barbara Zduńczak - Grupa Wsparcia dla Opiekunów Osób Chorych na Alzheimera
-Zofia Bernacka - Fundacja Jesteśmy Razem
-Teresa Przybylska - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
-Stefan Biernacki – Honorowy Obywatel Sochaczewa

-Tomasz Myśliński - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
-Jolanta Wagner – pracownik ZGM zaangażowany w działania na osiedlu Korczaka
-Krzysztof Sieczkowski - Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej
-Renata Trzos - Dyrektor Przedszkola Nr 3
-Siostra Monika Kwaśnik - Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Pasjonistek Św. Pawła
-Janina Szygalska - Stowarzyszenie Caritas
-Ksiądz Piotr Żądło - Proboszcz Parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie
-Ksiądz Krzysztof Wasiak - opiekun główny Szkolnych Kół Caritas
-Ksiądz Andrzej Kita - Kapelan Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
-Ksiądz Antoni Jaszczołt - rezydent Parafii Trojanów
-Hanna Milcarz - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
-Bogumiła Krystecka - Polski Czerwony Krzyż
-Zdzisław Karbowiak - Dyrektor Agencji Ochrony Certus
-Pułkownik Mirosław Grzybowski - Dowódca Jednostki Wojskowej w Bielicach
-Dariusz Sipak - Komendant Policji Powiatowej w Sochaczewie
-Sławomir Wodowski - Prezes Sądu Rejonowego w Sochaczewie
-Emilia Munio - Kierownik Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Sochaczewie
-Katarzyna Najdzik-Stępień - pedagog LO im. F. Chopina, opiekun wolontariuszy

Niezawodni sponsorzy od lat wspierający pomoc społeczną:
-Cukiernia Jeznach - Teresa i Tadeusz Jeznach, Katarzyna i Piotr Kujawa
-TRANSHURT - Krystyna i Jerzy Wodzińscy
-Polskie Młyny -Barbara i Zbigniew Komorowscy
-MARS Polska -Beata Brymora
-VERONA PRODUCT PROFESJONAL -Waldemar Rzepczyński
-Procter & Gabble -Małgorzata Mejer
-PHU VIDAN -Danuta i Mieczysław Kędzierscy
- BAKOMA Elżbietów -Leszek Piórkowski
-Tania Odzież -Alicja Pisarek
-Sklep z artykułami przemysłowymi -Ewa i Jacek Nowakowie
-Hurtownia chemiczno -przemysłowa „Chodakowianka” -Krystyna Polcyn i Mirosław Fijołek

Sochaczewskie media lokalne:
-Grażyna Czubacka - Radio Fama
-Małgorzata Pałuba-Burzyńska - Ziemia Sochaczewska
-Andrzej Wach - Echo Powiatu
-Janusz Szostak - Ekspress Sochaczewski
-Marcin Ryński - Prezes Stowarzyszenia e-sochaczew
-Karina Kryś -Stowarzyszenie e-sochaczewNagrodzeni wolontariusze:
Anna Kamińska, Ewa Kamińska, Damian Leszczyński, Dorota Kowalczyk, Kacper Mironiuk, Jacek Wargocki, Katarzyna Wątor, Paulina Wilamowska, Justyna Krakowska, Barbara Kuliś, Katarzyna Łażewska, Agata Mroczkowska, Aleksandra Przyłoga, Natalia Selens, Norbert Ozimek.

Wszystkim osobom raz jeszcze serdecznie dziękujemy za wspaniałą współpracę, której celem jest pomoc najbardziej potrzebującym. Wyrażamy też nadzieję, ze dalsze działania wspólnie podejmowane przyniosą jeszcze lepsze efekty.Zapraszamy do Galerii Zdjęc z Gali

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (2)

trycjatrycja
0
2007? (2008-12-02 15:05)
agnieszkasagnieszkas
0
Pomyłka już poprawiona. Dziękuję za czujnośc. (2008-12-02 18:43)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy