Obradował Zarząd Powiatu z dnia 22 marca 2004 roku

* Zarząd zaopiniował pozytywnie przedstawiony przez Skarbnika Powiatu Danutę Bury i dyrektora Wydziału Oświaty Marka Fergińskiego projekt uchwały Rady Powiatu dotyczący zmian w budżecie powiatu. Dotyczy to ustalenia ostatecznych kwot dotacji i subwencji na rok 2004, w tym głównie zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 146.726 zł. O taką kwotę zostaną też proporcjonalnie zmniejszone wydatki na szkoły, głównie na wypłaty wynagrodzeń. Zależeć to będzie także od podawanego corocznie wskaźnika minimalnej podstawowej stawki wynagrodzeń nauczycieli. „Trzynastki” w szkołach zostały już wypłacone. W projekcie zwiększone natomiast zostały o kwoty otrzymanych dotacji pieniądze dla Państwowej Straży Pożarnej (120 tys. zł), na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (16 tys. zł), na ochronę roślin (14 tys. zł), Dom Pomocy Społecznej (31.200 zł).
* Sekretarz Powiatu Zofia Romanowska przedstawiła wniosek o wyasygnowanie kwoty na wynagrodzenia dla osób pełniących całodobowe dyżury w ramach podpisanego porozumienia ze Strażą Pożarną dotyczącego działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Postanowiono uzupełnić porozumienie o kwotę częściowo rekompensującą wykonywane przez Straż prace.
* Zarząd zapoznał się z wnioskiem Klubu Sportowego Bzura, postanawiając utrzymać w tym roku pomoc dla klubu na zasadach ubiegłorocznych. Jednocześnie postanowiono w tym roku uwzględnić dodatkową pomoc z okazji 75. lecia klubu.
* Po rozpatrzeniu złożonych wniosków zatwierdzono podział środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004. Do wykorzystania jest 262.050 zł, z których m.in. 30 tysięcy złotych przeznaczono na ochronę alei zabytkowej i kasztanowców; 60 tysięcy na realizację opracowań programowych; 116 tysięcy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych.
* Starosta podpisał 5 uzgodnień decyzji w zakresie zadań ponadlokalnych, w tym między innymi w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania wraz z adaptacją istniejącej hali targowej z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci z wewnętrznym punktem gastronomicznym przy al. 600-lecia.
Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy