OBWIESZCZENIE O LIKWIDACJI

OBWIESZCZENIE O LIKWIDACJI

 

Niniejszym informujemy, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.10.2015 r. (sygn. akt WA.XIV NS-REJ.KRS/031543/15/100, iż zgodnie z uchwałą z dnia 31.01.2015 r. z dniem 01.03.2015 r. Stowarzyszenie Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju Społeczności Lokalnych „e-Sochaczew.pl” z siedzibą w Sochaczewie. ul. Hanki Sawickiej 3B, 96-500 Sochaczew, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000150009, zostało postawione w stan likwidacji.

 

Likwidatorami są: Marcin Ryński, Sebastian Piątkowski i Marek Pętlak

 

Ewentualne roszczenia wobec Stowarzyszenia można zgłaszać do dnia 29 stycznia 2015 r.

 

DANE KONTAKTOWE LIKWIDATORÓW

Stowarzyszenie Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju Społeczności Lokalnych „e-Sochaczew.pl”

ul. Hanki Sawickiej 3B

96-500 Sochaczew

tel. 46 811 15 55

e-mail: biuro@esochaczew.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy